warsztat

Komitet Audytu

8 marca 2018 | Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54

pobierz plik ics

Spis treści

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Plik PDF

Frazy kluczowe: rada nadzorcza, komitet audytu, ustawa o biegłych rewidentach

Warsztat już się odbył.

Zapraszamy Państwa na cokwartalne spotkania poświęcone aktualnym zagadnieniom związanym z pracą w komitecie audytu.

Szczegóły można znaleźć tutaj: Kalendarz wydarzeń

Na 2018 rok planowane są następujące terminy:

 • 13 czerwca
 • 12 września
 • 3 grudnia

Wszystkie spotkania odbywają się w Warszawie.

Program

10.00 – 11.30 Sesja I

 • Nowa ustawa o biegłych rewidentach – perspektywa członka rady nadzorczej jednostki zainteresowania publicznego
  • co nowe przepisy w praktyce oznaczają dla rady nadzorczej i jej członków
  • co w przypadku gdy spółka nie dostosuje się do nowych regulacji – dla kogo sankcje
  • kto i jak będzie oceniał zgodność z przepisami
 • Nowe wymagania dla członków rad nadzorczych
  • niezależność
  • kompetencje
  • staż

11.30 – 11.45 przerwa na kawę

11.45 – 13.15 Sesja II

 • Jak przygotować się do zmian – od procedur po praktykę
  • nowe niezbędne dokumenty rady nadzorczej i komitetu audytu
  • odpowiedzialność komitetu audytu i rady nadzorczej
  • co trzeba zrobić na pierwszym posiedzeniu!
 • Rola i zadania Przewodniczącego Komitetu Audytu
  • wymagania formalne wobec Przewodniczącego
  • obowiązek koordynowania prac komitetu audytu
  • raportowanie na rzecz rady nadzorczej
 • Współpraca Komitetu Audytu z radą nadzorczą i innym organami spółki
  • miejsce komitetu audytu w strukturze jednostki
  • współpraca z radą nadzorczą, zarządem
  • współpraca z audytorem
  • współpraca z innymi podmiotami (np. KNF)

13.15 – 14.00 przerwa na lunch

14.00 – 15.30 Sesja III

 • Regulamin, polityki, procedury – o tym warto napisać?
  • regulamin komitetu audytu
  • polityka wyboru firmy audytorskiej
  • polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie dozwolonych usług niebędących badaniem
  • procedura wyboru firmy audytorskiej
 • Wybór audytora - co zmienia się po wejściu w życie nowych przepisów
  • rotacja
  • biała i czarna lista usług dodatkowych
  • polityka i procedura wyboru audytora

15.30 – 15.45 przerwa na kawę

15.45 – 17.00 Sesja IV

 •  Jak współpracować z audytorem – praktyczne podejście
  • współpraca krok po kroku – od wyboru do zatwierdzenia sprawozdania
  • częstotliwość spotkań
  • o czym „rozmawiać” z audytorem?
  • raportowanie spotkań
  • dodatkowe sprawozdanie dla komitetu audytu
 • Komitet audytu oczami rady nadzorczej
  • co zrobić aby nowe regulacje się „przyjęły”
  • wynagrodzenie – o tym zawsze trudno się rozmawia
  • czy mogę złożyć rezygnację…?

Prelegenci

Piotr Rybicki

Ekspert corporate governance, finansista, od kilkunastu lat aktywie promuje profesjonalne rady nadzorcze, jest również komentatorem bieżących zmian w tym obszarze. Od 2001 roku zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek giełdowych. Wykładowca i prelegent na największych w Polsce konferencjach poświęconych corporate governance, również wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” oraz wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. W ramach działalności edukacyjnej prowadzi strony www.nadzorkorporacyjny.pl www.corporate-governance.pl oraz www.komitetaudytu.com.pl Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Pełni funkcję Wiceprezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.