warsztat

Komitet Audytu

8 marca 2018 | Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54

pobierz plik ics

Spis treści

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Zgłoszeni uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych firmy Personalities zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U . z dn. 29.10.1997 r.) o ochronie danych osobowych.


Plik PDF

Frazy kluczowe: rada nadzorcza, komitet audytu, ustawa o biegłych rewidentach

Warsztat już się odbył.

Zapraszamy Państwa na cokwartalne spotkania poświęcone aktualnym zagadnieniom związanym z pracą w komitecie audytu.

Szczegóły można znaleźć tutaj: Kalendarz wydarzeń

Na 2018 rok planowane są następujące terminy:

 • 13 czerwca
 • 12 września
 • 3 grudnia

Wszystkie spotkania odbywają się w Warszawie.

Program

10.00 – 11.30 Sesja I

 • Nowa ustawa o biegłych rewidentach – perspektywa członka rady nadzorczej jednostki zainteresowania publicznego
  • co nowe przepisy w praktyce oznaczają dla rady nadzorczej i jej członków
  • co w przypadku gdy spółka nie dostosuje się do nowych regulacji – dla kogo sankcje
  • kto i jak będzie oceniał zgodność z przepisami
 • Nowe wymagania dla członków rad nadzorczych
  • niezależność
  • kompetencje
  • staż

11.30 – 11.45 przerwa na kawę

11.45 – 13.15 Sesja II

 • Jak przygotować się do zmian – od procedur po praktykę
  • nowe niezbędne dokumenty rady nadzorczej i komitetu audytu
  • odpowiedzialność komitetu audytu i rady nadzorczej
  • co trzeba zrobić na pierwszym posiedzeniu!
 • Rola i zadania Przewodniczącego Komitetu Audytu
  • wymagania formalne wobec Przewodniczącego
  • obowiązek koordynowania prac komitetu audytu
  • raportowanie na rzecz rady nadzorczej
 • Współpraca Komitetu Audytu z radą nadzorczą i innym organami spółki
  • miejsce komitetu audytu w strukturze jednostki
  • współpraca z radą nadzorczą, zarządem
  • współpraca z audytorem
  • współpraca z innymi podmiotami (np. KNF)

13.15 – 14.00 przerwa na lunch

14.00 – 15.30 Sesja III

 • Regulamin, polityki, procedury – o tym warto napisać?
  • regulamin komitetu audytu
  • polityka wyboru firmy audytorskiej
  • polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie dozwolonych usług niebędących badaniem
  • procedura wyboru firmy audytorskiej
 • Wybór audytora - co zmienia się po wejściu w życie nowych przepisów
  • rotacja
  • biała i czarna lista usług dodatkowych
  • polityka i procedura wyboru audytora

15.30 – 15.45 przerwa na kawę

15.45 – 17.00 Sesja IV

 •  Jak współpracować z audytorem – praktyczne podejście
  • współpraca krok po kroku – od wyboru do zatwierdzenia sprawozdania
  • częstotliwość spotkań
  • o czym „rozmawiać” z audytorem?
  • raportowanie spotkań
  • dodatkowe sprawozdanie dla komitetu audytu
 • Komitet audytu oczami rady nadzorczej
  • co zrobić aby nowe regulacje się „przyjęły”
  • wynagrodzenie – o tym zawsze trudno się rozmawia
  • czy mogę złożyć rezygnację…?

Prelegenci

Piotr Rybicki

Ekspert corporate governance, finansista, od kilkunastu lat aktywie promuje profesjonalne rady nadzorcze, jest również komentatorem bieżących zmian w tym obszarze. Od 2001 roku zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek giełdowych. Wykładowca i prelegent na największych w Polsce konferencjach poświęconych corporate governance, również wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” oraz wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. W ramach działalności edukacyjnej prowadzi strony www.nadzorkorporacyjny.pl www.corporate-governance.pl oraz www.komitetaudytu.com.pl Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Pełni funkcję Wiceprezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.