warsztat

„Privacy by Design” w przedsiębiorstwie w świetle RODO

9 marca 2018 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat „Privacy by Design” w przedsiębiorstwie w świetle RODO
Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Zgłoszeni uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych firmy Personalities zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U . z dn. 29.10.1997 r.) o ochronie danych osobowych.


Plik PDF

Partnerzy

Frazy kluczowe: RODO, ochrona danych osobowych, privacy by design

Privacy by Design to koncepcja proaktywnego podejścia do ochrony prywatności, jaka zostaje wprowadzona do porządku prawnego wraz z RODO. Oznacza ochronę prywatności w całym cyklu technologicznym, już od fazy projektowania infrastruktury operacyjnej, ale też procesów i systemów. Privacy by Design wzięło swój początek w IT ale metodologia znalazła szerokie zastosowanie poza informatyką a nawet została włączona do nowego prawa o ochronie danych osobowych. Program warsztatu obejmie przede wszystkim poniższe obszary:

 • Praktyczne zrozumienie metodologii Privacy by Design w RODO
 • Jak dane osobowe powinny być przetwarzane by zmitygować ryzyko wysokich kar finansowych
 • Czym powinny charakteryzować się systemy przetwarzania danych
 • Jakie zmiany wprowadzić do strategii marketingowej
 • W jaki sposób RODO może stać się trampoliną do sukcesu w nowym otoczeniu regulacyjnym.

Z udziału w warsztacie najwięcej skorzystają:

 • członkowie zarządów firm przetwarzających dane osobowe
 • szefowie działów Operacyjnych, Informatycznych, Personalnych, Sprzedaży i Marketingu.

Warsztat przygotowali eksperci z 

Program

10.00 - 11.30 Reforma ochrony danych osobowych i główne zmiany z RODO

 • Założenia reformy przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Zasięg terytorialny.
 • Nowe instytucje i nowe role w RODO.
 • Odpowiedzialność i sankcje karne na bazie obecnych przepisów i GDPR
 • Podstawy przetwarzania danych oraz nowe definicje rodzajów danych
 • Zasady przetwarzania danych.
 • Konstrukcja współadministratorów
 • Transfer danych poza EOG.
 • Anonimizacja oraz pseudonimizacja danych.
 • Profilowanie.
 • Prawa podmiotów danych.
  • Warsztat
  • Jakie dane w ocenie uczestników podlegają ochronie
  • Jakie prawa mają osoby których dane dotyczą

 11.30 - 11.45  przerwa na kawę

 11.45 - 13.15 Nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem danych i nowa dokumentacja:

 • Privacy by design.
 • Privacy by default.
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych – kto i kiedy powinien jej dokonywać.
 • Rejestr czynności przetwarzania.
 • Wpływ nowych przepisów na obecnie prowadzoną dokumentację?
  •  Warsztat
  • Mapowanie obiegu dokumentów na przykładzie własnej organizacji
  • Identyfikacja osób w organizacji mających dostęp do danych osobowych
  • Analiza celowości dostępu tych osób

 13.15 - 14.00 przerwa na obiad

 14.00 - 15.30 Inspektor Ochrony Danych i dokumentacja:

 • Nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem danych.
 • Inspektor Ochrony Danych a Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
 • Prawidłowe określenie danych osobowych, administratora danych oraz procesora.
  • Warsztat
  • Polityka bezpieczeństwa - treść i charakter Identyfikacja
  • Klauzula ochrony danych osobowych - szkic i celowość - kiedy konieczna

 15.30 - 15.45 przerwa na kawę

15.45 - 17.00 Wdrożenie RODO i Privacy by Design:

 • Podstawa przetwarzania danych osobowych.
 • Nowe obowiązki informacyjne.
 • Incydenty bezpieczeństwa i notyfikacja do GIODO.
 • Nowe wymagania w zakresie powierzenia przetwarzania danych. Warunki umów. 

Prelegenci

Krzysztof Stachlewski
Architekt oprogramowania, absolwent Politechniki Łódzkiej, magister inżynier Informatyki o specjalności Sztuczna Inteligencja i Systemy Eksperckie. Specjalizuje się w bazach danych i oprogramowaniu na nich opartym. Jako architekt oprogramowania brał udział między innymi w tworzeniu systemu loterii narodowej na Białorusi oraz innowacyjnej platformy pożyczek społecznościowych opartych na prawie wekslowym. Przeprowadził również refaktoryzację oprogramowania operatora portfeli kryptowalutowych. Przedsiębiorca branży informatycznej doceniający problematykę zgodności z prawem, w szczególności w obszarze ochrony danych osobowych, co zaskutkowało powstaniem Almondata, gdzie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu.

Piotr Serwin
Finansista wykształcony w Anglii z międzynarodowym doświadczeniem. Przez 8 lat pracował w londyńskim City jako trader inwestujący kapitał w rynkach walut, stóp procentowych, surowców oraz akcji, Po powrocie do Polski, Piotr zbudował dział asset management dla największej grupy banków spółdzielczych w Polsce oraz firmę tradingową inwestującą za pomocą algorytmów, a także przeprowadził szereg projektów doradczych dla polskich przedsiębiorstw. Od 2015 r. organizuje spotkania edukacyjno-networkingowe dla środowiska fintech i regtech poświęcone nowym trendom, innowacjom i wyzwaniom wynikającym ze zmian prawnych: https://www.meetup.com/fintechtrends/events/past/ Wiceprezes Almondata.

 

Katarzyna Zdunek
Katarzyna jest radcą prawnym, członkiem OIRP w Warszawie i partnerem zarządzającym Z/Law Group Kancelaria Prawna +. Od 2007 r. współpracowała z największymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi, w tym KPMG, Wardyński i Wspólnicy, KKLW, Bird&Bird. Katarzyna Zdunek zajmuję się kompleksową obsługą prawną działalności gospodarczej i spółek (tworzenie, rozwój, likwidacja), sporządzaniem umów w obrocie krajowym i międzynarodowym, finansowaniem projektów inwestycyjnych oraz przedsiębiorstw (kredyty, obligacje itp.). Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie nowych technologii i zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych i konsumentów.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.