warsztat

Budowa i monitoring modeli windykacyjnych

23 maja 2017 r. | Mercure Warszawa Centrum | ul. Złota 48/54

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Budowa i monitoring modeli windykacyjnych
Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Plik PDF

Partnerzy

Frazy kluczowe: modele windykacyjne, budowa modeli, modele scoringowe


Warsztat kierowany jest do osób zarządzających obszarem windykacji oraz do specjalistów, budujących i wykorzystujących narzędzia analityczne w procesie odzyskiwania należności finansowych klientów detalicznych. Mogą też być nim zainteresowani pracownicy, w których kręgu zainteresowań leży obszar modelowania analitycznego.

Warsztat wprowadza uczestników w tematykę budowy i wykorzystania narzędzi analitycznych w zjawiskach masowych odzyskiwania należności finansowych. Uczestnicy  zdobędą cenną, unikatową wiedzę służącą do budowy efektywnych modeli windykacyjnych oraz ich monitoringu.

Program

10.00 - 12.00 Sesja 1 

 • Jak ocenić przydatność modelu windykacyjnego:
  • Czy zawsze model przyniesie pożądane efekty?
  • Jak poprawnie wdrożyć model?
  • Minimalne warunki sukcesu wdrożenia
 • Zrozumienie procesu windykacyjnego:
  • Wpad do windykacji: moment urodzin klienta windykacyjnego
  • Definicja zdarzenia default
  • Self-payment
  • Efektywność strategii windykacyjnej
 • Użyteczność skuteczniejszych modeli windykacyjnych

12.00 - 12.15 przerwa na kawę

12.15 - 14.00 Sesja 2

 • Dane potrzebne do budowy modelu:
  • Posiadane produkty finansowe i ich historia
  • Dane wewnętrzne behawioralne
  • Wcześniejsze kontakty z klientem, nie tylko w windykacji
  • Dane z BIK (Biuro Informacji Kredytowej), BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) itp.
 • Sposoby budowy repozytorium i ABT (Analytical-Base-Table)
  • Zmienne behawioralne, ujmowanie zmienności w czasie
  • Jak odseparować zachowania klientów od procesu windykacji?

14.00 - 14.45 przerwa na obiad

14.45 - 17.00 Sesja 3

 • Klasyczne etapy budowy modelu scoringowego:
  • Zbiory: treningowy i walidacyjny
  • Kategoryzacja zmiennych, binning
  • Preselekcja zmiennych
  • Wielowymiarowa analiza zmiennych i modeli
  • Wybór najlepszego modelu
  • Ręczne poprawki
  • Wdrożenie modelu
  • Testy powdrożeniowe
 • Problemy Reject Inference:
  • Studium przypadków błędnego wnioskowania
 • Monitoring modeli windykacyjnych
  • Monitoring modeli
  • Monitoring strategii windykacyjnych

Prelegenci

Karol Przanowski

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze Credit Scoring. Jego pasją jest budowanie, monitorowanie i walidowanie modeli analitycznych. W okresie swojej kariery wielokrotnie budował efektywne procesy biznesowe w zakresie ryzyka kredytowego, CRM analitycznego i szeroko pojętego consumer finance. Komunikatywny, otwarty na zmiany, czerpiący ogromną satysfakcję z dzielenia się wiedzą. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz książek. Doskonały mówca, wielokrotnie angażowany podczas wykładów, warsztatów i konferencji. Nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Handlowej, magister matematyki i doktor fizyki (Uniwersytet Łódzki) oraz posiadacz dyplomu MBA (PAN, Polska).

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.