warsztat

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW

7 grudnia 2017 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Dobre praktyki spółek notowanych na GPW
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu 6 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Zgłoszeni uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych firmy Personalities zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U . z dn. 29.10.1997 r.) o ochronie danych osobowych.


Plik PDF

Partnerzy

Frazy kluczowe: dobre praktyki spółek notowanych na GPW; corporate governance;

Przed piętnastu laty, jesienią 2002 r., ogłoszono pierwszy na polskim rynku zbiór dobrych praktyk spółek giełdowych. Dzisiaj mamy do czynienia z czwartą redakcją zbioru, z 2016 r. Dobre praktyki zmieniają się w rytmie potrzeb rynku, ich autorom przybywa doświadczenia i rozwagi, niemniej specjaliści ze spółek wciąż miewają wątpliwości, stawiają pytania:

 • Jak stosować poszczególne zasady?
 • Czy wszystkie dobre praktyki odnoszą się do wszystkich spółek giełdowych?
 • Jakie są koszty stosowania bądź niestosowania poszczególnych zasad?
 • Jak sprawozdawać o stosowaniu?
 • Jakie rzeczywiste korzyści odnoszą spółki sumiennie stosujące dobre praktyki (skoro w nagrodę ich kurs nie rośnie)?
 • Co grozi spółkom odwracającym się od dobrych praktyk (skoro ich kurs nie spada za karę)?
 • A także: czy inne spółki napotykają podobne problemy? Jak sobie z nimi radzą? 

Zadaniem warsztatu jest odpowiedzenie na wspomniane pytania. Oraz na inne, wniesione przez uczestników. Zajęcia, ilustrowane licznymi przykładami z praktyki, mają charakter interaktywny. Wykładowcy dobrze znają praktykę rynku giełdowego i realia notowanych na nim spółek. Warsztat poprowadzą: Andrzej S. Nartowski, najbardziej na naszym rynku kompetentny ekspert w tematyce corporate governance, autor pierwszego polskiego projektu Dobrych praktyk (2001), podręczników stosowania Dobrych praktyk 2008 i 2016, współtwórca Dobrych praktyk 2016, honorowegy członek GPW oraz Człowiek Corporate Governance 2015 oraz Mariusz Kanicki, związany z polskim rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat, w ciągu których pracował w domach maklerskich, spółkach giełdowych, Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych jako makler, analityk, doradca i menadżer. Publikował artykuły w prasie (Parkiet, Miesięcznik Kapitałowy, Akcjonariusz) i specjalistycznych portalach (Strefa Inwestorów, sii.org.pl) z zakresu obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, relacji inwestorskich, edukacji finansowej, rynku kapitałowego i corporate governance.

Zachęcamy Państwa do zgłoszeń od razu na dwa warsztaty, które zaplanowaliśmy na 25-ty i 26-ty października br. W dniu poprzedzającym "dobre praktyki" zaplanowaliśmy temat "obowiązki informacyjne spółek publicznych w praktyce" prowadzony przez Agnieszkę Gontarek. Warto skorzystać z tej okazji i otrzymać kompleksową wiedzę od najlepszych ekspertów!

Program

10:00 – 11:30 Sesja I: Między prawem a rynkiem

 • Co to są Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016?
 • Dobre praktyki (Best Practices) w skali światowej: od Cadbury’ego do OECD
 • Rys historii Dobrych praktyk w Polsce (2001 – 2016)
 • Dobre praktyki: Dla kogo? Dla spółek, rynków, akcjonariuszy?
 • Dobre praktyki a prawo: Relacje, aspiracje, inspiracje

 

11.30 - 11.45 - przerwa na kawę

11:45 – 13:15 Sesja II

 • Dobre praktyki 2016: Od sześciu przykazań do setki wskazówek
 • Polityka informacyjna spółki, komunikacja z inwestorami. Co nowego? Studia przypadków (I)
 • Piastuni spółki: zarząd i rada nadzorcza. Co nowego i dlaczego tak dużo?
 • Systemy i funkcje wewnętrzne w spółce. To dopiero początek zmian!
 • Dobre praktyki a nowe regulacje komitetu audytu

 

13:15 - 14.00 - przerwa na obiad

14:00 - 15.15 - Sesja III

 •  Walne zgromadzenie: skąd tyle problemów?
    Studia przypadków (II)
 •  Konflikt interesów, czyli piastuni pod lupą: czy zasady zadziałają?
 • Wynagrodzenia, czyli czy należy płacić tak dużo, a jeżeli nie, to dlaczego tak?

15.15 - 15.30 przerwa na kawę

15:30 – 16:30 Sesja IV

 • Formuła comply & explain: stosuj albo wyjaśniaj
 • Jak sprawozdawać z sensem o stosowaniu (i niestosowaniu) zasad?
 • Studia przypadków (III)
 • Nie lękajcie się! Dobre praktyki pomagają spółkom, inwestorom rynkom!

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik z praktyką w organach spółek handlowych. Ekspert corporate governance i rynku kapitałowego. Emerytowany prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów (2006 – 2014). Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd corporate governance” (2006 – 2013). Wydał m.in. podręcznik „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” (2008). Prowadzi blog „Andrzej S. Nartowski o corporate governance” www.andrzejnartowski.pl. Jest Honorowym Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Człowiek Corporate Governance 2015.

 

Mariusz Kanicki

Mariusz Kanicki - makler papierów wartościowych, bloger, konsultant, specjalista prezentacji danych liczbowych. Od 1994 roku związany z polskim rynkiem kapitałowym. Doświadczenie zdobywał w domach maklerskich, firmach doradczych, Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych i spółkach giełdowych, pracując jako makler, specjalista, analityk i doradca zarządu. Publikował artykuły z zakresu obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, relacji inwestorskich, edukacji finansowej, rynku kapitałowego i corporate governance.Wszystkie te doświadczenia, połączone ze stale rozwijanymi kompetencjami w obszarze komunikacji i nowych mediów, zostały zakumulowane w biznesowym projekcie INFOWYKRES - Komunikacja i Prezentacja Danych Finansowych. Szybko okazało się, że poza rynkiem kapitałowym, doskonałych wykresów potrzebują również inne środowiska. Chętnie dzieli się zdobytą, interdyscyplinarną wiedzą. Pod adresem mariuszkanicki.pl prowadzi blog Mój Giełdowy Punkt Widzenia. Motywem przewodnim blogu jest edukacja giełdowa, z akcentem na właścicieli papierów wartościowych i corporate governance. Wśród zainteresowań pozagiełdowych najchętniej wymienia dzieje inkwizycji.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.