warsztat

Etykieta dla wartości w biznesie

19 kwietnia 2018 | Kraków

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Etykieta dla wartości w biznesie
Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Zgłoszeni uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych firmy Personalities zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U . z dn. 29.10.1997 r.) o ochronie danych osobowych.


Plik PDF

Partnerzy

Frazy kluczowe: etykieta w biznesie, savoir-vivre, zasady zachowania; skuteczność w biznesie

W biznesie etykieta służy budowaniu wartości i kreowaniu zaufania. Nie chodzi o powierzchowne maniery, galanterię, ani modę; chodzi o instrumenty skutecznie wspierające nawiązywanie kontaktów, prowadzenie rozmów, negocjowanie porozumień, dokonywanie transakcji.

Znajomość etykiety biznesu świadczy o przynależności do kręgu osób znających właściwe zachowania i stosujących się do wymogów otoczenia, co ułatwia zawieranie interesów. Wprawdzie etykiety nie można wymienić w kantorze na pieniądze, ale ułatwia ona uczciwe ich zarabianie.

Opowieść o etykiecie w biznesie, bogato ilustrowana przypadkami z praktyki, prowadzi przez labirynt różnic między zachowaniami towarzyskimi i zawodowymi, między życiem osobistym a praktyką biznesową, między etykietą a protokołem dyplomatycznym, między rodzimymi i obcymi normami obyczaju; między tym, co dopuszczalne i akceptowane, a tym, co ryzykowne i szkodliwe.

Program

10.00 – 11.30 Część pierwsza ETYKIETA, BIZNES, WARTOŚĆ 

 • Co to jest etykieta, czemu służy?
 • Od „demokratycznego savoir-vivre” do etykiety biznesu
 • Etykieta w biznesie: dla ceremoniału czy dla wartości? 
 • Jak daleko, jak blisko? O mieszaniu życia osobistego z biznesowym
 • Między etykietą w biznesie a protokołem dyplomatycznym 
 • Co kraj to obyczaj

11.30 – 11.45 przerwa na kawę

11.45 – 13.15 Część druga: ZASADY PRAKTYCZNE

 • PRECEDENCJA w biznesie: kto przed kim?
 • Firmowy DRESS CODE
 • WIZERUNEK: Kobieta
 • WIZERUNEK: Mężczyzna
 • Źródło kłopotów: BUSINESS CARD
 • NEGOCJACJE – dążenie do porozumienia
 • WARTOŚĆ SŁOWA (Dictum meum pactum)

13.15 – 14.00 przerwa na obiad

14.00 – 15.30 Część trzecia: PO GODZINACH, czyli ryzyko rośnie z czasem

 • O TŁUMACZU (Traduttore traditore)
 • SPOTKANIA formalne i nieformalne
 • ZAPROSZENIE i odpowiedź na nie
 • PRZY STOLE

15.30 – 15.45 przerwa na kawę

15.45 – 17.00 Część czwarta: JAK NAJŁATWIEJ ZEPSUĆ INTERES?

 • UWAGA, UWAGA: punktualność!
 • UWAGA: przemówienie!
 • UWAGA: alkohol!
 • UWAGA: upominek
 • GAFY i dowcipy
 • PLOTKA obiegnie świat

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik z praktyką w organach spółek handlowych. Ekspert corporate governance i rynku kapitałowego. Emerytowany prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów (2006 – 2014). Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd corporate governance” (2006 – 2013). Wydał m.in. podręcznik „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” (2008 i 2016). Prowadzi blog „Andrzej S. Nartowski o corporate governance” www.andrzejnartowski.pl. Jest Honorowym Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Człowiek Corporate Governance 2015.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.