warsztat

Etykieta dla wartości w biznesie

19 kwietnia 2018 | Kraków

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Etykieta dla wartości w biznesie
Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Plik PDF

Partnerzy

Frazy kluczowe: etykieta w biznesie, savoir-vivre, zasady zachowania; skuteczność w biznesie

W biznesie etykieta służy budowaniu wartości i kreowaniu zaufania. Nie chodzi o powierzchowne maniery, galanterię, ani modę; chodzi o instrumenty skutecznie wspierające nawiązywanie kontaktów, prowadzenie rozmów, negocjowanie porozumień, dokonywanie transakcji.

Znajomość etykiety biznesu świadczy o przynależności do kręgu osób znających właściwe zachowania i stosujących się do wymogów otoczenia, co ułatwia zawieranie interesów. Wprawdzie etykiety nie można wymienić w kantorze na pieniądze, ale ułatwia ona uczciwe ich zarabianie.

Opowieść o etykiecie w biznesie, bogato ilustrowana przypadkami z praktyki, prowadzi przez labirynt różnic między zachowaniami towarzyskimi i zawodowymi, między życiem osobistym a praktyką biznesową, między etykietą a protokołem dyplomatycznym, między rodzimymi i obcymi normami obyczaju; między tym, co dopuszczalne i akceptowane, a tym, co ryzykowne i szkodliwe.

Program

10.00 – 11.30 Część pierwsza ETYKIETA, BIZNES, WARTOŚĆ 

 • Co to jest etykieta, czemu służy?
 • Od „demokratycznego savoir-vivre” do etykiety biznesu
 • Etykieta w biznesie: dla ceremoniału czy dla wartości? 
 • Jak daleko, jak blisko? O mieszaniu życia osobistego z biznesowym
 • Między etykietą w biznesie a protokołem dyplomatycznym 
 • Co kraj to obyczaj

11.30 – 11.45 przerwa na kawę

11.45 – 13.15 Część druga: ZASADY PRAKTYCZNE

 • PRECEDENCJA w biznesie: kto przed kim?
 • Firmowy DRESS CODE
 • WIZERUNEK: Kobieta
 • WIZERUNEK: Mężczyzna
 • Źródło kłopotów: BUSINESS CARD
 • NEGOCJACJE – dążenie do porozumienia
 • WARTOŚĆ SŁOWA (Dictum meum pactum)

13.15 – 14.00 przerwa na obiad

14.00 – 15.30 Część trzecia: PO GODZINACH, czyli ryzyko rośnie z czasem

 • O TŁUMACZU (Traduttore traditore)
 • SPOTKANIA formalne i nieformalne
 • ZAPROSZENIE i odpowiedź na nie
 • PRZY STOLE

15.30 – 15.45 przerwa na kawę

15.45 – 17.00 Część czwarta: JAK NAJŁATWIEJ ZEPSUĆ INTERES?

 • UWAGA, UWAGA: punktualność!
 • UWAGA: przemówienie!
 • UWAGA: alkohol!
 • UWAGA: upominek
 • GAFY i dowcipy
 • PLOTKA obiegnie świat

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik z praktyką w organach spółek handlowych. Ekspert corporate governance i rynku kapitałowego. Emerytowany prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów (2006 – 2014). Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd corporate governance” (2006 – 2013). Wydał m.in. podręcznik „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” (2008 i 2016). Prowadzi blog „Andrzej S. Nartowski o corporate governance” www.andrzejnartowski.pl. Jest Honorowym Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Człowiek Corporate Governance 2015.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.