warsztat

Głos i mowa w komunikacji biznesowej

27 czerwca 2019 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Głos i mowa w komunikacji biznesowej
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Dobrego mówcę od bardzo dobrego różni umiejętność swobodnego i efektywnego posługiwania się
własnym głosem. Głos ludzki jest niezwykle ważnym i czułym narzędziem w komunikacji. Głos nie przekazuje faktów czy idei, przekazuje uczucia:
nadzieję, strach, akceptacje, lekceważenie, radość, cierpienie, irytację, gniew, podziw, entuzjazm.
Głos przenosi emocje, którymi można „zarazić”, świadomie lub nieświadomie, celowo lub niecelowo swoich słuchaczy.
Głosem można kształtować i kierować emocjami innych!
Głos jest wyrazem osobowości. Jest ważnym instrumentem stosowanym w kontaktach międzyludzkich.
Można oddziaływać silniej na innych ludzi mówiąc do nich sugestywniej.
Dlatego warto go szkolić i doskonalić. Podczas warsztatu uczestnicy będą poznawać tajniki prawidłowego i efektywnego użycia głosu. 

Program

Warsztat trwa od godziny 9.00 do 17.00. W trakcie planowane są dwie piętnastominutowe przerwy na kawę oraz przerwa na obiad.

W programie warsztatu:

 • nauka prawidłowego przeponowo-żebrowego oddechu
 • poznanie rezonatorów dźwięku i praktyczna nauka wykorzystania ich w mówieniu
 • podstawy poprawnej artykulacji (dykcja)
 • zasady logicznego akcentowania
 • poznanie technik głosowych wzbudzających zaciekawienie słuchających(modulacja, intonacja, pauzy, ”kolorowanie”, „staccato”, „legato”, kropki na końcu frazy)


Uczestnicy będą przerabiać liczne ćwiczenia i otrzymywać w formie informacji zwrotnych indywidualne uwagi. Ćwiczenia będą służyć usprawnianiu technik mowy i głosu, ale także pomogą uczestnikom w jaśniejszym formułowaniu myśli.
Następnie poznane techniki głosu i mowy uczestnicy zastosują we własnych wystąpieniach/prezentacjach.
Na koniec obejrzą fragment wystąpienia wybitnego mówcy Janusza Makucha, wieloletniego dyrektora festiwalu kultury żydowskiej w Krakowie, który w sposób mistrzowski operuje swym głosem.

Po ukończonym warsztacie, każdy uczestnik będzie wiedział:

 • jakimi sposobami i technikami można wzmocnić atrakcyjność i siłę swych argumentów
 • jak znaleźć i uwypuklić najważniejsze treści (kluczowe słowa, idee, pomysły, rozwiązania)
 • jak ćwiczyć oddech, aby swobodnie kontrolować frazę wypowiedzi
 •  jak wzmocnić, poszerzyć i ćwiczyć głos, aby stał się posłusznym i uległym instrumentem

W trakcie dnia zaplanowanych jest dużo praktycznych ćwiczeń. Ponadto każdy uczestnik zostanie raz nagrany z mini- wystąpieniem, mini- prezentacją na video. Zarejestrowany materiał zanalizujemy i omówimy.
Pod koniec warsztatów każdy uczestnik dostanie rady i wskazówki i ćwiczenia do indywidualnej pracy w późniejszym czasie.

Warsztaty są lekkie i zabawne, a mimo to, a może dzięki temu każdy uczestnik kończy kurs stając się lepszym mówcą. Nie męczą nadmierną ilością wiedzy teoretycznej, a skupiają się na praktyce dającej natychmiastowe efekty. Uczestnicy sami widzą (nagranie video) postęp i u siebie i u innych.

Prelegenci

IWONA RULEWICZ

W roku 1982 ukończyła z wyróżnieniem Wydział Aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Przez kilkanaście lat pracy aktorskiej występowała w teatrach: Współczesnym w Szczecinie (1982-1986), Polskim w Warszawie (1986-1990), Północnym Centrum Sztuki w Warszawie (1990-1992), w Teatrze Janusza Wiśniewskiego (1991 -1993) Dramatycznym (1993-1994), English Theater Company, Teatrze na Kresach, Na Woli, Komedii, Teatrze Polonii u Krystyny Jandy, Teatrze Capitol (obecnie). Na swym koncie ma ok. 30 ról filmowych oraz setki ról dubbingowych. Uczy ponadto emisji głosu, dykcji, impostacji oraz technik interpretacyjnych. Od 2001 roku równolegle z pracą aktorską zajmuje się pracą trenerską. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, retoryki oraz głosu. W ciągu 14 lat pracy trenerskiej szkoliła zarządy i pracowników między innymi w: Masterfoods, Unilever, Nestle, Deloitte, PwC, Pramerica, Colgate, Philip Morris, PKO BP, Raiffeisen Bank, Paribas Polska, Animex, Paroc, SAP, Wierzbowski Eversheds, ICI, LU, Okocim, Danone, Mars , Citi Bank, Liberty Direct, Avon, SJ Johnson, Orlen, Goodyear, Nestle Purina, Royal Canine, Hills, Eurocash, Jeronimo Martins, Żywiec Zdrój, Novartis, Pfizer, Citroen, Peugeot, Avon, Roche, Trevica, MEC, Carlsberg, Nepentes, Medtronic, Polpharma, Boiron, Roche czy Pfizer.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 800 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres biuro@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.