warsztat

Kwartalny storytelling

6 lutego 2018 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Interesujące i pomocne materiały kwartalne czyli kwartalny storytelling

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z najlepszymi praktykami dotyczącymi tworzenia użytecznych i interesujących materiałów kwartalnych dla uczestników rynku kapitałowego. Podczas szkolenia uczestnicy poznają:

 • jakich informacji poszukuje odbiorca finansowy,
 • jak te informacje wiarygodnie przedstawić
 • jak zainteresować odbiorcę materiałami, aby zwiększyć frekwencję podczas kwartalnych spotkań.

Uczestnik poszerzy też swoją wiedzę o to, jakich elementów odbiorca poszukuje w sprawozdaniu zarządu, informacji dodatkowej i sprawozdaniu finansowym. Szkolenie będzie dotyczyć zarówno materiałów, które mogą być przedstawione podczas prezentacji rocznej jak i pozostałych prezentacji kwartalnych. Szkolenie nie wymaga wiedzy finansowej. Przy omawianych tematach nacisk położony zostanie na praktykę oraz sprawozdania firm niefinansowych raportujących według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

 

Z udziału w warsztacie najwięcej skorzystają:

 • Prawnicy,
 • pracownicy agencji PR,
 • właściciele firm,
 • menedżerowie na stanowiskach niefinansowych,
 • osoby rozpoczynające pracę na stanowiskach finansowych tj. kontroling, relacje inwestorskie
 • pracownicy spółek planujących wejście na GPW/ New Connect lub rozważających pozyskanie finansowania (banki, fundusze VC/PE).

Program

 

10.00-11.00 Sesja I – odbiorcy materiałów kwartalnych
 • Kto i kiedy czyta materiały kwartalne?
 • Co odbiorca finansowy rozumie jako materiały kwartalne?
 • Jakie są najlepsze standardy dotyczące publikacji materiałów kwartalnych?
 • Co się w nich zawiera i dlaczego jest pomocne dla odbiorcy?
 • Jakich informacji poszukuje odbiorca finansowy w materiałach kwartalnych?
 • Co widać a co umyka przy analizie danych pod presja czasu?
 • W jakim celu odbiorca finansowy przychodzi na spotkania kwartalne?

 

11.15-13.15 Sesja II – prezentacja kwartalna

 • Z jakich elementów powinna składać się prezentacja kwartalna?
 • Co w nich zawrzeć?
 • Jak połączyć dane kwartalne ze skumulowanymi?
 • Jak podzielić ogrom informacji w logiczną i przystępną całość?
 • Jak prezentować dane finansowe?
 • Czym jest kwartalny storytelling? Jak go z sukcesem uprawiać.
 • Jak się komunikować z odbiorcą finansowym za pomocą prezentacji kwartalnej, aby być zrozumianym i docenionym?

Praktyczne przykłady do wszystkich omawianych kwestii.

 

14.00-15.30 Sesja III – kwartalna informacja dodatkowa/ sprawozdanie z działalności

 • Jak przystępnie opisać model biznesowy i strukturę grupy?
 • Jak przedstawić analizę danych finansowych, aby była wiarygodna?
 • Co zawrzeć w sekcji o planach i strategii grupy?
 • Jak stworzyć użyteczną sekcję o ryzykach?
 • Jak połączyć sprawozdanie z prezentacją?

Praktyczne przykłady do wszystkich omawianych kwestii.

 

15.45-17.00 – kwartalne sprawozdanie finansowe

 • Jak zwiększyć użyteczność sekcji o polityce rachunkowości i jej zmianach?
 • Jak nie zostać posądzonym o kreatywną księgowość?
 • Jakie elementy są istotne w face’ach, a jakie w notach?
 • Które noty są najistotniejsze?
 • Jak zwiększyć użyteczność sprawozdania finansowego?
 • Czy w informacjach kwartalnych jest miejsce na dane niefinansowe?

Praktyczne przykłady do wszystkich omawianych kwestii.

 

Prelegenci

Milena Olszewska

praktyk wycen i analizy finansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w wycenach grup kapitałowych z sektora TMT, detalicznego oraz energetycznego. Posiada dwa prestiżowe tytuły: CFA (Chartered Financial Analyst) oraz ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej). Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, wyceną, raportowaniem, pozyskiwaniem finansowania oraz relacjami inwestorskimi.  

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A. 04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.