warsztat

Obowiązki informacyjne w nowej regulacyjnej rzeczywistości: MAR, MAD, Transparency II

4 lipca | Mercure Warszawa Centrum | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Obowiązki informacyjne w nowej regulacyjnej rzeczywistości: MAR, MAD, Transparency II
Formularz zgłoszeniowy
- usuń + dodaj uczestnika

Zgłoszeni uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych firmy Personalities zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U . z dn. 29.10.1997 r.) o ochronie danych osobowych.


Plik PDF

Partnerzy

Frazy kluczowe: MAR, MAD, obowiązki informacyjne, Dyrektywa Transparency II

Nadchodzi rewolucja w giełdowej sprawozdawczości na rynku regulowanym i NewConnect. 3 lipca 2016 r. w życie wchodzi unijne Rozporządzenie MAR, które o 180 stopni zmieni obecne standardy raportowania. Zmiany czekają również „Ustawę o ofercie publicznej (…)” oraz kanoniczne dla działów relacji inwestorskich „Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)”. Giełdowi emitenci stoją zatem przed koniecznością wdrożenia wielu zmian sprawozdawczych, obejmujących m.in. standardy komunikacji z rynkiem i swymi akcjonariuszami.

 • Jak właściwie przygotować się do nadchodzących zmian?
 • O czym trzeba pamiętać?
 • Jak zbudować skuteczne procedury dostarczania niezbędnych informacji w realiach spółki i grupy kapitałowej?
 • Czym są Ogólne Standardy Raportowania?
 • Jak zadbać o stworzenie Indywidualnych Standardów Raportowania?
 • Jak uniknąć zbędnego ryzyka oraz uczulić decydentów z Zarządu i Rady Nadzorczej na nowe realia?
 • Jak uniknąć przykrej korespondencji z giełdowym regulatorem – Komisją Nadzoru Finansowego?

To tylko część zagadnień, które będziemy poruszać w programie!

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatu w Warszawie. Uczestnicy poprzednich edycji ocenili prelegentów na same szóstki!

Program

10.00-11.30 MAR – odmienna filozofia raportowania
 • czym jest MAR?
 • Raportowanie o zdarzeniach bieżących
 • Definicja informacji poufnej
 • Informacja poufna a informacje bieżące
 • Informacja poufna – podawanie do publicznej wiadomości
 • Kiedy informacja staje się informacją poufną?
 • Zasady opóźniania informacji poufnej
 • Terminy raportowania – niezwłoczność a 24 godziny
 • Listy insiderów
 • Okresy zamknięte i transakcje w okresach zamkniętych
 • MAR z perspektywy Zarządu, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy.
 
11.30-11.45 – przerwa na kawę
 
11.45-12.30 Dyrektywa Transparency II
 • czym jest Transparency II?
 • Zmiana definicji państwa macierzystego
 • Zmiany w raportowaniu okresowym
 • Zasady notyfikacji Akcjonariuszy
 
12.30 - 13.15 Sankcje ery MAR, MAD, Transparency II
 • zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej
 • kary nakładane przez KNF
 • co obecnie jest karane, co będzie?
 • Na co regulator zwraca szczególną uwagę?
 
13.15-14.00 przerwa na obiad
 
14.00-15.00 Standardy raportowania
 • czym są standardy raportowania?
 • omówienie i wykorzystanie w praktyce
 • cenotwórcza informacja finansowa
 • ogólne i indywidualne standardy raportowania
 
15.00-16.00 Indywidualne standardy raportowania
 • znaczenie procedur wewnętrznych
 • budowanie procedur i zasad obiegu informacji w spółce/grupie kapitałowej w praktyce
 • własna praktyka raportowania – obowiązki informacyjne w erze „bez katalogu”
 • zasady tworzenia Indywidualnych Standardów Raportowania
 • case studies
 

Prelegenci

Piotr Rybicki

biegły rewident nr 11242, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych. Przeprowadził ponad 500 szkoleń oraz opublikował ponad 400 specjalistycznych publikacji. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, inicjator "Konferencji Rada Nadzorcza". Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o. 

 

Grzegorz Surma 

pomysłodawca i redaktor naczelny wortalu branżowego www.relacjeinwestorskie.org.pl IR-owiec z pasji i doświadczenia oraz compliance advisor (ponad ośmioletnie doświadczenie branżowe). Autor kilkuset raportów, wywiadów, recenzji i branżowych analiz. Obecnie współpracuje m.in. z miesięcznikiem branżowym „Polski Przemysł”, w którym dzieli się z czytelnikami swą wiedzą i przemyśleniami z zakresu relacji inwestorskich). Twórca strategii w zakresie relacji inwestorskich, standardów raportowania oraz CSR. Autor polskiego branżowego komentarza do giełdowych "Dobrych Praktyk 2016". Szkoleniowiec i trener, posiadający doświadczenie w wystąpieniach publicznych.

 

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Preferencyjna cena dla jednej osoby przy zgłoszeniu przed 20.05 (włącznie): 900 PLN + 23% VAT
 • Regularna cena udziału w warsztacie (zgłoszenie po 20.05): 1 200 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.