warsztat

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych - jak skutecznie ubiegać się o zwrot niesłusznie pobranego podatku

27 listopada 2018 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy

Zapraszamy Państwa na warsztat prowadzony przez ekspertów z Kancelarii WOLF THEISS poświęcony zagadnieniom związanym z podatkiem od nieruchomości w elektrowniach wiatrowych. Jesteśmy przekonani, że poza problemami wskazanymi w programie warsztatu, wszystkie pytania uczestników związane z jego tematyką otrzymają odpowiedź, gdyż prelegenci posiadają nie tylko wiedzę ale i solidne doświadczenie.

Program

10.00 – 11.00 SESJA 1. Geneza problemu - omówienie

 • zmiana definicji budowli
 • wątpliwości interpretacyjne co do podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości – tylko maszt, czy cała elektrownia wiatrowa? Czy samorządy miały prawo pobierać podatek od całości elektrowni?

11.00 – 12.00 SESJA 2. W jaki sposób skutecznie dochodzić zwrotu podatku?

 • czy samorządy mają z czego zwrócić nienależnie pobrany podatek?
 • czy możliwe jest uzyskanie zwrotu na drodze polubownej?
 • czy spółki wiatrowe powinny zgodzić się na zaliczenie pobranego podatku na poczet przyszłych zobowiązań? 

12.00 – 12.15 przerwa na kawę

12.15 – 13.15 SESJA 3. Znaczenie toczących się postępowań sądowoadministracyjnych, w szczególności sprawy rozpatrywanej przez rozszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 2983/17) dotyczącej interpretacji dotychczasowych przepisów podatkowych

13.15 – 14.15 SESJA 3. znaczenie prawdopodobnego postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym zainicjowanego przez Samorządy dla roszczeń spółek wiatrowych

 • czy postępowanie przed TK jest realne?
 • czy należy obawiać się negatywnego rozstrzygnięcia?
 • czy zmiany w TK mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie w zakresie podatku od farm wiatrowych?

14.15 Obiad

Prelegenci

 •  PAWEŁ BUKIEL
  Adwokat i członek praktyki sporów sądowych i arbitrażu w Wolf Theiss w Warszawie, Paweł Bukiel posiada bogate doświadczenie w dziedzinie rozwiązywania sporów oraz postępowaniach sądowych, które zdobywał w wiodących międzynarodowych kancelariach prawnych oraz firmie konsultingowej należącej do wielkiej czwórki. Paweł specjalizuje się w sporach administracyjnych  i budowlanych. Doradzał jednostkom samorządu terytorialnego oraz państwowym osobom prawnym. Paweł jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dodatkowo ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński oraz Catholic University of America. Studiował również na Uniwersytecie w Tilburgu w Holandii, a w ramach programu stażowego pracował w Kongresie USA w Waszyngtonie. Paweł Bukiel jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

 • IZABELA WIEWIÓRKA
  Doradca podatkowy oraz członek praktyki podatkowej w Wolf Theiss w Warszawie, Izabela Wiewiórka specjalizuje się w doradzaniu klientom w zakresie polskich i międzynarodowych aspektów prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych, cen transferowych i zarządzania funkcją podatkową. Posiadając ponad 22-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, Izabela zarządzała wdrożeniami rozwiązań zapewniających zgodność procesów i procedur klientów z wymogami prawa podatkowego i z najlepszymi praktykami na rynku. Brała udział w licznych projektach mających na celu przygotowanie dokumentacji cen transferowych na wszystkich wymaganych poziomach, wspierała klientów w opracowywaniu modeli i polityk cen transferowych, a także w ustrukturyzowaniu łańcuchów transakcji z uwzględnieniem wymogów przepisów o cenach transferowych, CIT i VAT. Izabela posiada również bogate doświadczenie w projektach zwrotów VAT dla firm z sektora nieruchomości. Przed dołączeniem do Wolf Theiss Izabela współpracowała z inną międzynarodową kancelarią prawną w Warszawie, oraz z PwC. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Włada biegle językiem polskim i angielskim.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 650 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A. 04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.