warsztat

Podstawy wyceny spółek giełdowych z excelem

7 lutego 2019 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawami wyceny spółek niefinansowych (czyli innych niż banki i instytucje finansowe) spółek giełdowych. Na przykładach uczestnik:

 • dowie się czym jest wartość spółki i jakie są najpopularniejsze sposoby jej mierzenia,
 • zrozumie na czym polega wycena metodą porównawczą, metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, metodą ekonomicznej wartości dodanej, DDM oraz sumy części,
 • zastosuje poznane metody w praktyce – wszystkie metody będą ilustrowane zadaniami w excelu.

Nacisk zostanie położony na przystępne wyjaśnienie podstaw wyceny oraz mocnych i słabych stron poszczególnych metod jak i możliwości oraz ograniczenia ich zastosowania w praktyce. Wszystkie kwestie zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami.

 

Z udziału w warsztacie najwiecej skorzystają:

 • Prawnicy, pracownicy agencji PR, właściciele firm, menedżerowie na stanowiskach niefinansowych, osoby rozpoczynające pracę na stanowiskach finansowych tj. kontroling, relacje inwestorskie jak również pracownicy spółek planujących wejście na GPW/ New Connect lub rozważających pozyskanie finansowania (banki, fundusze VC/PE).

Program

10.00-11.00 Sesja I – wprowadzenie do wycenycena a wartość – czym się różnią,
 • czym jest wycena?
 • jakie są metody wyceny,
 • perspektywy wyceny – obiektywny czy subiektywny proces?
 
11.15-13.15 Sesja II – metoda DCFwartość pieniądza w czasie i koszt kapitału,
 • czym są przepływy wg DCF, jakie przepływy podlegają wycenie,
 • FCFF (free cash flow to firm) a FCFE (free cash flow to equity),
 • dług netto i dodatkowe korekty przejścia,
 • wady i zalety metody oraz możliwości jej zastosowania,
 • wycena firmy a wycena projektów.
 • Praktyczne przykłady w excelu do wszystkich omawianych kwestii.
 
14.00-15.30 Sesja III – metoda porównawczana czym polega, możliwości jej zastosowania, wymagane założenia,
 • podstawowe wskaźniki wyceny (C/Z, EV/EBITDA, C/CF, C/WK),
 • zalety i wady poszczególnych wskaźników giełdowych używanych do wyceny,
 • plusy i minusy metody.
 • Praktyczne przykłady w excelu do wszystkich omawianych kwestii.
 
15.45-17.00 Sesja IV alternatywne metody wycenymetoda SOTP „sum-of-the-parts”,
 • metoda DDM,
 • metoda EVA,
 • na czym polegają, jakie są ich zalety i wady i możliwości zastosowania.
 • Praktyczne przykłady w excelu do wszystkich omawianych kwestii.

Prelegenci

Milena Olszewska
praktyk wycen i analizy finansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w wycenach grup kapitałowych z sektora TMT, detalicznego oraz energetycznego. Posiada dwa prestiżowe tytuły: CFA (Chartered Financial Analyst) oraz ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej). Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, wyceną, raportowaniem, pozyskiwaniem finansowania oraz relacjami inwestorskimi.  

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A. 04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.