warsztat

Najlepsze praktyki w relacjach inwestorskich

27-28 września 2018 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy


Komunikacja spółek publicznych z rynkiem kapitałowym: najlepsze praktyki rynkowe w zakresie relacji inwestorskich

Celem warsztatu jest przygotowanie osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie, komunikację korporacyjną oraz kadrę zarządzającą do prowadzenia skutecznej komunikacji z rynkiem kapitałowym, w szczególności z analitykami, polskimi i zagranicznymi inwestorami (deal/non-deal roadshows, spotkania one-on-one, konferencje inwestorskie) oraz mediami finansowymi. Uczestnicy dowiedzą się jak:

 • przygotować strategię relacji inwestorskich,
 • sformułować główne przekazy komunikacyjne,
 • optymalnie informować o wynikach spółki,
 • komunikować się podczas sytuacji kryzysowych,
 • mierzyć efektywność prowadzonej komunikacji
 • jakie znaczenie dla spółek publicznych ma ESG. 

Komunikacja jest obwarowana nie tylko licznymi regulacjami prawnymi, ale też obyczajami i oczekiwaniami uczestników rynku, dlatego podczas warsztatu odpowiemy na pytanie czy i jak często przeprowadzać audyt komunikacji, zastosowane zostaną techniki prób prezentacji, analiza materiałów spółek oraz jak analitycy i zarządzający oceniają IR.

Warsztat skierowany jest głównie do menedżerów oraz dyrektorów finansowych firm, osób z działów relacji inwestorskich, pracowników odpowiedzialnych za komunikację korporacyjną (rzecznicy prasowi, dyrektorzy komunikacji). Pracowników spółek giełdowych, spółek planujących wejście na warszawską giełdę.

Zapraszamy również do skorzystania z możliwości przeprowadzenia tego warsztatu w formule in-house, również w języku angielskim i ćwiczeń na oryginalnych przykładach anglojęzycznych.

Program

Dzień 1

10:00 - 11.30 Opracowanie efektywnego planu relacji inwestorskich – część I

 • Zdefiniowanie celów komunikacji na rynku kapitałowym 
 • Elementy dobrej strategii komunikacji 
 • Dopasowanie narzędzi komunikacji IR 

11:30 - 11:45 przerwa kawowa
11:45 - 13:15 Opracowanie efektywnego planu relacji inwestorskich – część II

 • Komunikacja z inwestorami instytucjonalnymi i indywidulanymi
 • Mierzenie efektywności komunikacji (m.in. badanie postrzegania spółki, audyt komunikacji)
 • Jak przekonać Zarząd, że warto mieć plan IR i konsekwentnie go realizować. 

13:15 – 14:00 obiad
14:00 – 15:30 Komunikacja wartości na rynek

 • Oczekiwania analityków, zarządzających oraz inwestorów indywidualnych
 • Narzędzia i harmonogram komunikacji 
 • Najważniejsze aktywa brane pod uwagę do wyceny spółki przez inwestorów instytucjonalnych (czynniki wpływające na wycenę, aktywa, ryzyka, analiza raportów analitycznych)

15:30 – 15:45 przerwa kawowa
15:45 – 17:00 Zaangażowanie inwestorów i analityków, budowanie relacji

 • Różne grupy inwestorów
 • Przegląd struktury akcjonariatu
 • Dywersyfikacja inwestorów: krajowi a zagraniczni 
 • Relacje z analitykami sell-side i budowanie konsensusu
 • Interpretacja sentymentu rynku
 • Jak zorganizować efektywne spotkania ze społecznością inwestorską 

17.00 -17:15 - Podsumowanie i zakończenie dnia pierwszego

Dzień 2
09:00 - 11:00 Wyzwania w obszarze relacji inwestorskich – dyskusja w uczestnikami warsztatu

 • Wpływ MAR i MIFID II na komunikację ze społecznością inwestorską
 • Dywersyfikacja inwestorów
 • Wypracowanie tzw. pokrycia analitycznego
 • Komunikacja kryzysowa w IR
 • Trendy online w IR (webcasting, komunikacja video): konieczność czy użyteczne narzędzia?

11: 00 – 11:15 przerwa kawowa
11:15 -13:15 Ćwiczenia praktyczne:  część I
Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, będą poproszeni o przeanalizowanie własnych materiałów oraz przeprowadzenie krótkich prezentacji w części II warsztatu.

Umiejętności pisania i komunikacji w obszarze relacji inwestorskich:
 • Analiza dobrych przykładów komunikatów prasowych, listów prezesa (zarówno w języku polskim, jak i angielskim)
 • Zasady pisania dobrego listu prezesa
 • Zasady komunikacji wyników finansowych i struktura komunikatu finansowego
 • Zasady komunikacji i struktura prezentacji wynikowej

13:15 – 14:00 obiad
14:00 – 15:00 Ćwiczenia praktyczne - część II
Umiejętności pisania i komunikacji w obszarze relacji inwestorskich:

 • Analiza dobrych przykładów komunikatów prasowych, listów prezesa (zarówno w języku polskim, jak i angielskim)
 • Zasady pisania dobrego listu prezesa
 • Zasady komunikacji wyników finansowych i struktura komunikatu finansowego
 • Zasady komunikacji i struktura prezentacji wynikowej

15:00 - Podsumowanie i zakończenie warsztatu

Prelegenci

Joanna Pydo 

Manager z 12-letnim doświadczeniem zawodowym na rynku kapitałowym (od 2007 r. praca w spółkach notowanych na warszawskiej giełdzie) w obszarze finansów i międzynarodowych relacji inwestorskich dla grup kapitałowych z sektora energetycznego, drzewnego, IT, medycznego i nieruchomości. Wieloletnia praktyka w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych dla emitentów notowanych na GPW. Wykładowca Podyplomowych Studiów Relacji inwestorskich i komunikacji finansowej Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Energii Fundacji im. Lesława A. Pagi. Absolwentka Finansów i Polityki Pieniężnej, Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz MA Global Political Economy Uniwersytetu w Kassel. Absolwentka studiów podyplomowych FIFA/CIES Sport Management Programme, Akademia Leona Koźmińskiego. Założycielka C-Power Advisory (doradztwo w obszarze zarządzania reputacją, komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich w CEE).

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 2 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A. 04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.