warsztat

Najlepsze praktyki w relacjach inwestorskich

27-28 września 2018 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Zgłoszeni uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych firmy Personalities zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U . z dn. 29.10.1997 r.) o ochronie danych osobowych.


Partnerzy


Komunikacja spółek publicznych z rynkiem kapitałowym: najlepsze praktyki rynkowe w zakresie relacji inwestorskich

Celem warsztatu jest przygotowanie osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie, komunikację korporacyjną oraz kadrę zarządzającą do prowadzenia skutecznej komunikacji z rynkiem kapitałowym, w szczególności z analitykami, polskimi i zagranicznymi inwestorami (deal/non-deal roadshows, spotkania one-on-one, konferencje inwestorskie) oraz mediami finansowymi. Uczestnicy dowiedzą się jak:

 • przygotować strategię relacji inwestorskich,
 • sformułować główne przekazy komunikacyjne,
 • optymalnie informować o wynikach spółki,
 • komunikować się podczas sytuacji kryzysowych,
 • mierzyć efektywność prowadzonej komunikacji
 • jakie znaczenie dla spółek publicznych ma ESG. 

Komunikacja jest obwarowana nie tylko licznymi regulacjami prawnymi, ale też obyczajami i oczekiwaniami uczestników rynku, dlatego podczas warsztatu odpowiemy na pytanie czy i jak często przeprowadzać audyt komunikacji, zastosowane zostaną techniki prób prezentacji, analiza materiałów spółek oraz jak analitycy i zarządzający oceniają IR.

Warsztat skierowany jest głównie do menedżerów oraz dyrektorów finansowych firm, osób z działów relacji inwestorskich, pracowników odpowiedzialnych za komunikację korporacyjną (rzecznicy prasowi, dyrektorzy komunikacji). Pracowników spółek giełdowych, spółek planujących wejście na warszawską giełdę.

Zapraszamy również do skorzystania z możliwości przeprowadzenia tego warsztatu w formule in-house, również w języku angielskim i ćwiczeń na oryginalnych przykładach anglojęzycznych.

Program

Dzień 1

10:00 - 11.30 Opracowanie efektywnego planu relacji inwestorskich – część I

 • Zdefiniowanie celów komunikacji na rynku kapitałowym 
 • Elementy dobrej strategii komunikacji 
 • Dopasowanie narzędzi komunikacji IR 

11:30 - 11:45 przerwa kawowa
11:45 - 13:15 Opracowanie efektywnego planu relacji inwestorskich – część II

 • Komunikacja z inwestorami instytucjonalnymi i indywidulanymi
 • Mierzenie efektywności komunikacji (m.in. badanie postrzegania spółki, audyt komunikacji)
 • Jak przekonać Zarząd, że warto mieć plan IR i konsekwentnie go realizować. 

13:15 – 14:00 obiad
14:00 – 15:30 Komunikacja wartości na rynek

 • Oczekiwania analityków, zarządzających oraz inwestorów indywidualnych
 • Narzędzia i harmonogram komunikacji 
 • Najważniejsze aktywa brane pod uwagę do wyceny spółki przez inwestorów instytucjonalnych (czynniki wpływające na wycenę, aktywa, ryzyka, analiza raportów analitycznych)

15:30 – 15:45 przerwa kawowa
15:45 – 17:00 Zaangażowanie inwestorów i analityków, budowanie relacji

 • Różne grupy inwestorów
 • Przegląd struktury akcjonariatu
 • Dywersyfikacja inwestorów: krajowi a zagraniczni 
 • Relacje z analitykami sell-side i budowanie konsensusu
 • Interpretacja sentymentu rynku
 • Jak zorganizować efektywne spotkania ze społecznością inwestorską 

17.00 -17:15 - Podsumowanie i zakończenie dnia pierwszego

Dzień 2
09:00 - 11:00 Wyzwania w obszarze relacji inwestorskich – dyskusja w uczestnikami warsztatu

 • Wpływ MAR i MIFID II na komunikację ze społecznością inwestorską
 • Dywersyfikacja inwestorów
 • Wypracowanie tzw. pokrycia analitycznego
 • Komunikacja kryzysowa w IR
 • Trendy online w IR (webcasting, komunikacja video): konieczność czy użyteczne narzędzia?

11: 00 – 11:15 przerwa kawowa
11:15 -13:15 Ćwiczenia praktyczne:  część I
Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, będą poproszeni o przeanalizowanie własnych materiałów oraz przeprowadzenie krótkich prezentacji w części II warsztatu.

Umiejętności pisania i komunikacji w obszarze relacji inwestorskich:
 • Analiza dobrych przykładów komunikatów prasowych, listów prezesa (zarówno w języku polskim, jak i angielskim)
 • Zasady pisania dobrego listu prezesa
 • Zasady komunikacji wyników finansowych i struktura komunikatu finansowego
 • Zasady komunikacji i struktura prezentacji wynikowej

13:15 – 14:00 obiad
14:00 – 15:00 Ćwiczenia praktyczne - część II
Umiejętności pisania i komunikacji w obszarze relacji inwestorskich:

 • Analiza dobrych przykładów komunikatów prasowych, listów prezesa (zarówno w języku polskim, jak i angielskim)
 • Zasady pisania dobrego listu prezesa
 • Zasady komunikacji wyników finansowych i struktura komunikatu finansowego
 • Zasady komunikacji i struktura prezentacji wynikowej

15:00 - Podsumowanie i zakończenie warsztatu

Prelegenci

Joanna Pydo 

Manager z 12-letnim doświadczeniem zawodowym na rynku kapitałowym (od 2007 r. praca w spółkach notowanych na warszawskiej giełdzie) w obszarze finansów i międzynarodowych relacji inwestorskich dla grup kapitałowych z sektora energetycznego, drzewnego, IT, medycznego i nieruchomości. Wieloletnia praktyka w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych dla emitentów notowanych na GPW. Wykładowca Podyplomowych Studiów Relacji inwestorskich i komunikacji finansowej Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Energii Fundacji im. Lesława A. Pagi. Absolwentka Finansów i Polityki Pieniężnej, Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz MA Global Political Economy Uniwersytetu w Kassel. Absolwentka studiów podyplomowych FIFA/CIES Sport Management Programme, Akademia Leona Koźmińskiego. Założycielka C-Power Advisory (doradztwo w obszarze zarządzania reputacją, komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich w CEE).

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 2 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A. 04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.