warsztat

Storytelling w praktyce: jak stworzyć "opowieść" o spółce

26 czerwca 2018 r. | hotel Mercure Warszawa Centrum | ul. Złota 48/54

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Storytelling w praktyce: jak stworzyć "opowieść" o spółce
Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Zgłoszeni uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych firmy Personalities zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U . z dn. 29.10.1997 r.) o ochronie danych osobowych.


Plik PDF

Frazy kluczowe: storytelling, opowieść o spółce, 5 filarów equity story, pozyskanie finansowania, prezentacja spółki, relacje inwestorskie


Celem warsztatu jest pokazanie uczestnikom jak najefektywniej i najefektowniej przedstawić swoją firmę instytucjom finansowym czyli jak opowiedzieć tzw. „story”. Program zawiera prezentację i ćwiczenia rynkowych technik opowiadania o modelu biznesowym oraz łączenia go z liczbami (elementami sprawozdania finansowego oraz wskaźnikami). Uczestnicy dowiedzą się również jak dostosować opowieść do sytuacji spółki (sektora, w którym działa, momentu w rozwoju) oraz jakie cechy powinna mieć opowieść, aby była uznana za wiarygodną przez odbiorcę finansowego, w szczególności uczestnika rynku kapitałowego. Nacisk zostanie położony na praktykę – autorka programu i prowadząca warsztat, Milena Olszewska ilustruje warsztat przykładami a za podsumowanie posłuży analiza przypadku.

Warsztat skierowany jest głównie do właścicieli, menedżerów oraz dyrektorów finansowych firm, osób pracujących w działach kontrolingu finansowego oraz z działów relacji inwestorskich, pracowników odpowiedzialnych za relacje z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Pracowników spółek giełdowych, spółek planujących wejście na GPW lub New Connect, a także rozważających pozyskanie finansowania (banki, fundusze VC/PE).

Program

10.00-11.00 Sesja I – podstawy tzw. storytelling

 • Czym jest story czyli „opowieść” o spółce?
 • Czym charakteryzuje się dobra „opowieść”?
 • Kiedy i w jakim celu możemy użyć „opowieści” o spółce?
 • Komu możemy zaprezentować naszą „opowieść”?
 • Jak dopasować „opowieść” do spółki, jej modelu biznesowego, momentu w rozwoju oraz miejsca na rynku kapitałowym?

11.00 – 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 13.15 Sesja II – 5 filarów „opowieści” czyli equity story w praktyce

 • Czym jest 5 filarów equity story i jak je zidentyfikować?
 • Jak wybrać elementy, które się „sprzedadzą” i zwiększą wartość firmy?
 • Jak uwiarygodnić naszą „opowieść”?
 • Jak przedstawić dane finansowe – grafy, tabele czy też infografiki?
 • Czy w equity story jest miejsce na dane niefinansowe?

13.15 – 14.00 przerwa na obiad

14.00-15.45 Sesja III – jakie „historie” opowiadają spółki?

 • Jakie typy „opowieści” można usłyszeć na rynku kapitałowym?
 • Jakie są ich mocne i słabe strony?
 • Czym poszczególne „opowieści” się kończą?
 • Z których „szablonów” warto skorzystać?
 • Kiedy trzeba zmienić „opowieść”?

15.45 – 16.00 przerwa na kawę

16.00-17.00 Sesja IV – case study

 • zastosowanie zdobytej wiedzy na przykładzie,
 • stworzenie 5 filarów do equity story dla wybranego przypadku. 

Wszystkie omawiane kwestie zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami 

Prelegenci

Milena Olszewska to praktyk wycen i analizy finansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w wycenach grup kapitałowych z sektora TMT, detalicznego oraz energetycznego. Posiada prestiżowy tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Ukończyła również cykl międzynarodowych egzaminów ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej). Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem oraz wyceną i finansowaniem przedsiębiorstw.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.