warsztat

System wynagradzania jako narzędzie realizacji strategii

28 marca 2019 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat System wynagradzania jako narzędzie realizacji strategii
Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Program

10.00 - 11.30 Nowoczesne systemy wynagradzania

 • System wynagradzania jest kręgosłupem przedsiębiorstwa i narzędziem kształtowania kultury korporacyjnej.
 • Systemy wynagradzania wczoraj i dziś: ewolucja czy rewolucja?
 • Wynagrodzenie zasadnicze może być czynnikiem przyciągania do firmy...
 • … ale jak skonstruować system, aby zatrzymać pracownika?

11.30 - 11.45 przerwa na kawę

11.45 - 13.15 Premia jako czynnik higieny i motywacji

 • Wiele systemów premiowych ma długą historię, której nikt już nie pamięta.
 • System premiowy musi być dostosowany do rzeczywistości firmy
 • Czy brak systemu premiowego to także bonus?
 • System premiowy vs. ocena pracownicza, łączyć, czy dzielić?

13.15 - 14.00 przerwa na obiad

14.00 - 15.30 Total reward, ważne narzędzie komunikacji z pracownikiem

 • W dobie mediów społecznościowych komunikacja z pracownikami podlega innym zasadom.
 • Opracowanie raportu o łącznych korzyściach z pracy to wysiłek wielu działów.
 • W dobie rynku pracownika, komunikacja o korzyściach wzmacnia markę pracodawcy.
 • Pracownicy często gubią się w gąszczu informacji, jak im pomóc?

15.30 - 15.45 przerwa na kawę

15.45 - 17.00 Kierunki rozwoju systemów wynagradzania

 • Na rynku pojawiają się już platformy benefitowe, pozwalające dowolnie modelować własny system, zgodnie z kulturą przedsiębiorstwa.
 • Czynniki równowagi odgrywają coraz większą rolę w ocenie atrakcyjności pracodawcy.
 • Czas pracy staje się benefitem.
 • Roboty przejmują funkcje transakcyjnego HR.

Prelegenci

Anna Gnoińska

Lider z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie strategii komunikacji i HR a także cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, właściciel  revit.hr. Doświadczenie zdobywała jako dyrektor i członek zarządu odpowiedzialny za komunikację, HR i zarządzanie zmianą. Pracowała w spółkach międzynarodowych i krajowych w sektorze bankowym, mediów i energetycznym, w tym w spółkach notowanych na GPW: mBank i Tauron i innych giełdach świata: Veolia i SAP. Studiowała finanse i zarządzanie we Francji i w Niemczech w ramach NEOMA Business School. Dodatkowo ukończyła program Swedish Institute w zakresie CSR i program „Creativity&Innovation in the Organization” na UCLA. Europejka z przekonania. Mówi pięcioma językami. Pasjonuje się komunikacją, przyszłością pracy, zrównoważonym rozwojem w dobie globalizacji oraz przywództwem kobiet.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A. 04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.