warsztat

Komitet Audytu - kwartalna aktualizacja

13 czerwca 2018 | Mercure Warszawa Grand | ul. Krucza 28

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu 7,5 godziny szkoleniowej (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Zgłoszeni uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych firmy Personalities zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U . z dn. 29.10.1997 r.) o ochronie danych osobowych.


Plik PDF

Partnerzy

Komitety audytu jednostek zainteresowania publicznego

Tematy związane z działaniem komitetów audytu pojawiły się w naszym portfolio jeszcze w czasach, kiedy funkcjonowanie KA było rekomendacją dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. Z czasem, gdy regulacje nałożyły na spółki obowiązek tworzenia KA w swoich radach nadzorczych znaczenie ich funkcjonowania rosło. Rośnie też liczba wymogów, obwarowań, nakazów związanych z funkcjonowaniem tych komitetów. Zwiększa się liczba sankcji możliwych do nałożenia na ich członków. Trzymamy rękę na pulsie jeśli chodzi o śledzenie nowych regulacji, wymogów nakładanych na komitety audytu przez regulatora czy nadzorcę, czy wychwytywanie najciekawszych studiów przypadków w spółkach, dlatego członkom rad nadzorczych (w szczególności komitetów audytu), zarządom spółek, prawnikom i osobom obsługującym rady nadzorcze proponujemy udział w cokwartalnych spotkaniach w całości poświęconych tematyce komitetów audytu.

Ramy programu są stałe i należy je traktować jako pretekst do całodziennej dyskusji w gronie praktyków. Prowadzący te spotkania, Piotr Rybicki, na bieżąco śledzi wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem KA, analizuje je i z pewnością co kwartał będą Państwo mogli uzyskać najciekawsze i najistotniejsze elementy dotyczące komitetów audytu, znaleźć odpowiedź na pytania, przedyskutować problemy.

Kolejne terminy spotkań w 2018 r.

 • 12 września 2018, Warszawa
 • 03 grudnia 2018, Warszawa

 

Program

Warsztat odbywa się w godzinach 10.00 - 17.00
W trakcie zaplanowane są dwie 15-minutowe przerwy kawowe oraz przerwa na obiad (45 minut)

 • Ustawa o biegłych rewidentach – perspektywa członka rady nadzorczej jednostki zainteresowania publicznego
  • co przepisy oznaczają dla rady nadzorczej i jej członków
  • kto i jak będzie oceniał zgodność z przepisami
 • Wymagania wobec członków rad nadzorczych
  • niezależność
  • wiedza i doświadczenie
  • doświadczenie
 • Rola i zadania Przewodniczącego Komitetu Audytu
  • wymagania formalne wobec Przewodniczącego
  • obowiązek koordynowania prac komitetu audytu
 • Rewolucja w składzie osobowym komitetu audytu
  • zmiana Przewodniczącego
  • utrata niezależności przez członka
  • kontynuacja działalności komitetu audytu po zmianach osobowych
 • Współpraca Komitetu Audytu z radą nadzorczą i innymi organami
  • współpraca z radą nadzorczą, zarządem, pracownikami
  • współpraca z audytorem
  • współpraca z innymi podmiotami (np. KNF)
 • Regulaminy, polityki, procedury – aktualne problemy
  • regulamin komitetu audytu
  • polityka wyboru firmy audytorskiej
  • polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającej badanie dozwolonych usług niebędących badaniem
  • procedura wyboru firmy audytorskiej – doświadczenia 2018 roku
 • Posiedzenie komitetu audytu – krok po kroku
  • zwołanie posiedzenia komitetu
  • porządek obrad
  • przebieg posiedzenia
  • dokumentowanie posiedzeń
  • raportowanie komitetu audytu na rzecz rady nadzorczej i walnego zgromadzenia
 • Wybór audytora w praktyce
  • rotacja
  • biała i czarna lista usług dodatkowych
  • procedura wyboru audytora
 • Jak współpracować z audytorem
  • częstotliwość spotkań
  • o czym „rozmawiać” z audytorem
  • specyfika „języka” praca audytora
  • raportowanie spotkań
  • dodatkowe sprawozdanie dla komitetu audytu
 • Komitet audytu oczami rady nadzorczej
  • czy komitety audytu się „przyjęły?
  • wynagrodzenia – faktyczny problem członków komitetów audytu?
  • czy mogę złożyć rezygnację...?

Prelegenci

Piotr Rybicki

przede wszystkim dyrektor finansowy, ale również biegły rewident nr 11242, ekspert corporate governance, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Także propagator profesjonalnych rad nadzorczych i komentator bieżących zmian w tym zakresie. W ramach działalności edukacyjnej prowadzi specjalistyczne serwisy, w tym między innymi poświęcony komitetom audytu http://komitetaudytu.com.pl/. Panelista podczas największych wydarzeń gospodarczych w Polsce: Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, licznych konferencji: Rada Nadzorcza, WallStreet, Dyrektor Finansowy Roku, Nowoczesne Rady Nadzorcze, Doroczna Konferencja Audytingu. 

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Udział jednej osoby w warsztacie Personalities nt. KA po raz pierwszy: 1 500 zł + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities nt. KA: 750 zł  + 23% VAT (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A.  04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.

Formuła spotkania zakłada kameralny charakter, zatem liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona. Już dziś zapraszamy Państwa do rezerwacji miejsc na spotkaniach. Pierwszeństwo mają uczestnicy poprzednich edycji.