warsztat

Ostatni dzwonek: wdrożenie RODO

11 maja 2018 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-house



zapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Ostatni dzwonek: wdrożenie RODO




Formularz zgłoszeniowy







- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Plik PDF

Partnerzy

Frazy kluczowe: RODO, ochrona danych osobowych, privacy by design


Na dwa tygodnie przed wejściem w życie jednej z najbardziej krytycznych dla przedsiębiorców nowelizacji prawa zapraszamy Państwa na praktyczny i intensywny warsztat, który pozwoli zweryfikować, czy Państwa działania zmierzające do wdrożenia RODO spełniają wymogi regulatora i będą współgrać z pozostałymi procesami działającymi w Państwa organizacji. Z udziału skorzystają wszyscy, którzy wciąż potrzebują wskazówek, jak się do wdrożenia zabrać.

Z udziału w warsztacie najwięcej skorzystają osoby odpowiedzialne formalnie i praktycznie za wdrożenie RODO: członkowie zarządów firm przetwarzających dane osobowe, szefowie działów operacyjnych, informatycznych, personalnych, sprzedaży i marketingu.

W tym roku odbyły się dziesiątki, o ile nie setki szkoleń poświęconych prawnym aspektom RODO, i znane są one doskonale. Mało kto natomiast poruszał temat praktycznego wdrożenia, roli „czempiona RODO”, komunikacji z działem IT i wpływu RODO na już funkcjonujące procesy w przedsiębiorstwie. Dlatego zagadnieniom prawnym poświęcimy krótkie wprowadzenie a pozostały czas poświęcimy czystej praktyce. Szczególny nacisk położymy na Privacy by Design - koncepcję proaktywnego podejścia do ochrony prywatności, jaka zostaje wprowadzona do porządku prawnego wraz z RODO. Podejście to oznacza ochronę prywatności w całym cyklu procesów biznesowych, począwszy od fazy projektowania infrastruktury operacyjnej, po wdrożenie. Privacy by Design wzięło swój początek w IT. Metodologia znalazła szerokie zastosowanie poza informatyką i została włączona do nowego prawa o ochronie danych osobowych.

Z udziału w warsztacie najwięcej skorzystają:

 • członkowie zarządów firm przetwarzających dane osobowe
 • szefowie działów operacyjnych, informatycznych, personalnych, sprzedaży i marketingu.

 

Program

10.00 - 11.00 Reforma ochrony danych osobowych i główne zmiany z RODO – pigułka prawna

 • Kluczowe zasady przetwarzania danych w RODO i ich znaczenie dla odpowiedzialności przedsiębiorcy
 • Nowe instytucje i nowe role w RODO.
 • Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie RODO. Ryzyko sankcji/kontroli.
 • Transfer danych poza EOG.
 • Ujawnianie łańcucha podwykonawców.
 • Prawa podmiotów danych.
 • Prawo pracy a RODO: Dane wrażliwe, biometria w autentykacji.
 • Uprawnienia UODO.
 • Kontakt z odpowiednikami UODO z innych krajów.
 • Połączenie ról administratora i podmiotu przetwarzającego.
 • Współadministrowanie danymi.

11.00-11.15 kawa

11.15 - 12.45 Nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem danych. Wprowadzenie porządku dokumentacyjnego:

 • Inspektor Ochrony Danych a Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
 • Prawidłowe określenie danych osobowych, administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego.
 • Polityka bezpieczeństwa - treść i charakter Identyfikacja.
 • Klauzula ochrony danych osobowych - szkic i celowość - kiedy konieczna.
 • Privacy by design.
 • Privacy by default.
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych – kto i kiedy powinien jej dokonywać.
 • Rejestr czynności przetwarzania.
 • Wpływ nowych przepisów na obecnie prowadzoną dokumentację.
 • Mapowanie obiegu dokumentów na przykładzie własnej organizacji.
 • Identyfikacja osób w organizacji mających dostęp do danych osobowych. Analiza celowości dostępu tych osób.
 • Nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem danych.
 • Incydenty bezpieczeństwa i notyfikacja do GIODO.
 • Nowe wymagania w zakresie powierzenia przetwarzania danych. Warunki umów.

12.45 - 13.30 przerwa na obiad

13.30 – 16.00 Wdrożenie RODO i Privacy by Design. Zmiany kulturowe w organizacji:

Analiza

 • Przegląd i mapowanie istniejących procesów zarządczych oraz przepływu danych.
 • Ocena stanu zastanego. Czy w organizacji istnieje świadomość istnienia danych osobowych?
 • Ocena ryzyka i skutków przetwarzania.

Dokumentacja

 • Przygotowanie klauzul, zgód, procedur. Adaptacja umów i polityk przetwarzania danych.

Zmiana kulturowa

 • Wprowadzenie zagadnienia ochrony danych osobowych dla wszystkich pracowników, począwszy od najniższego szczebla.
 • Rola czempionów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
 • Powołanie i obowiązki zespołu wdrożeniowego. Koordynacja działań wraz z czempionami.
 • Współpraca z dostawcami oprogramowania.

Prelegenci

Krzysztof Stachlewski
Architekt oprogramowania, absolwent Politechniki Łódzkiej, magister inżynier Informatyki o specjalności Sztuczna Inteligencja i Systemy Eksperckie. Specjalizuje się w bazach danych i oprogramowaniu na nich opartym. Jako architekt oprogramowania brał udział między innymi w tworzeniu systemu loterii narodowej na Białorusi oraz innowacyjnej platformy pożyczek społecznościowych opartych na prawie wekslowym. Przeprowadził również refaktoryzację oprogramowania operatora portfeli kryptowalutowych. Przedsiębiorca branży informatycznej doceniający problematykę zgodności z prawem, w szczególności w obszarze ochrony danych osobowych, co zaskutkowało powstaniem Almondata, gdzie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu.

Piotr Serwin
Finansista wykształcony w Anglii z międzynarodowym doświadczeniem. Przez 8 lat pracował w londyńskim City jako trader inwestujący kapitał w rynkach walut, stóp procentowych, surowców oraz akcji, Po powrocie do Polski, Piotr zbudował dział asset management dla największej grupy banków spółdzielczych w Polsce oraz firmę tradingową inwestującą za pomocą algorytmów, a także przeprowadził szereg projektów doradczych dla polskich przedsiębiorstw. Od 2015 r. organizuje spotkania edukacyjno-networkingowe dla środowiska fintech i regtech poświęcone nowym trendom, innowacjom i wyzwaniom wynikającym ze zmian prawnych: https://www.meetup.com/fintechtrends/events/past/ Wiceprezes Almondata.

 

Katarzyna Zdunek
Katarzyna jest radcą prawnym, członkiem OIRP w Warszawie i partnerem zarządzającym Z/Law Group Kancelaria Prawna +. Od 2007 r. współpracowała z największymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi, w tym KPMG, Wardyński i Wspólnicy, KKLW, Bird&Bird. Katarzyna Zdunek zajmuję się kompleksową obsługą prawną działalności gospodarczej i spółek (tworzenie, rozwój, likwidacja), sporządzaniem umów w obrocie krajowym i międzynarodowym, finansowaniem projektów inwestycyjnych oraz przedsiębiorstw (kredyty, obligacje itp.). Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie nowych technologii i zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych i konsumentów.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.