warsztat

Sprawozdanie finansowe okiem analityka

23.10.2018 r. | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Sprawozdanie finansowe okiem analityka
Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Zgłoszeni uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych firmy Personalities zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U . z dn. 29.10.1997 r.) o ochronie danych osobowych.


Referencje

 • "Szkolenie jest bardzo dobrze przygotowane. Prowadząca ma bardzo dużą wiedzę merytoryczną, którą rzetelnie przekazuje. Styl porównania teorii z praktyką również jest bardzo obrazowy" 
  • uczestniczka edycji z dn. 31 stycznia 18 r. ze spółki Orzeł Biały S.A.

Frazy kluczowe: sprawozdanie finansowe, raport finansowy, wycena spółki, sprawozdanie zarządu, relacje inwestorskie, DCF, metoda porównawcza, wskaźniki finansowe


Jak tworzyć raporty finansowe, które będą użyteczne dla ich odbiorców: uczestników rynku kapitałowego oraz instytucji finansowych a poprzez to wpłyną na zwiększenie wyceny swoich firm? W programie warsztatu, w którym udział Państwu proponujemy przedstawione zostaną sposoby, w jaki na sprawozdania finansowe patrzą ich adresaci. Uczestnicy poznają metody, dzięki którym będą mogli poprawić sposób komunikacji z odbiorcą finansowym, a poprzez to zwiększyć wycenę swoich firm. To unikatowa okazja, żeby usłyszeć od doświadczonego analityka w jaki sposób patrzy na dostarczone dokumenty. Co oprócz "żywych danych" wpływa na ocenę danej spółki. W jaki sposób informacje te mają być przygotowane aby raporty były profesjonalne, przejrzyste i przyjazne w odbiorze. 

Z udziału w naszym warsztacie najwięcej skorzystają osoby pracujące w działach sprawozdawczości finansowej i kontrolingu finansowego, osoby z działów relacji inwestorskich oraz dyrektorzy finansowi. A także pracownicy spółek giełdowych, spółek planujących wejście na GPW lub New Connect oraz rozważających pozyskanie finansowania z banków oraz funduszy VC/PE.

Program

10.00-11.00 Sesja I – odbiorcy sprawozdań finansowych

 • Kto i kiedy czyta sprawozdanie finansowe?
  • charakterystyka grup odbiorców sprawozdań,
  • identyfikacja momentów, w których dane są poszukiwane,
 • jakich informacji poszukuje odbiorca finansowy w raportach okresowych i rocznych?
  • podsumowanie dwóch metod wyceny: metody porównawczej oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF),
  • wskaźniki finansowe używane przez odbiorców do oceny sprawozdania finansowego (rentowność, płynność, zadłużenie),
  • metody benchmarkowania czyli jak odbiorca porównuje spółki między sobą.

11.00 - 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 13.15 Sesja II – Sprawozdanie Zarządu

 • model biznesowy
  • jak przystępnie opisać przedmiot działalności,
  • jaki wpływ ma model biznesowy na sprawozdanie finansowe, 
  • jak zaprezentować strukturę grupy,
 • analiza danych finansowych
  • jak wiarygodnie przedstawić wyjaśnienia danych oraz trendów,
  • jak zaprezentować dane na grafach i w tabelach,
  • pionowa i pozioma analiza sprawozdania,
 • plany / strategia grupy – jakie elementy będą użyteczne do modeli wyceny,
 • czynniki ryzyka – jak je opisać i skwantyfikować:
  • wewnętrzne a zewnętrzne,
  • strategiczne, taktyczne, operacyjne.
 • ujawnienia związane z zarządem, radą nadzorczą oraz struktura akcjonariatu.

13.15 - 14.00 przerwa na obiad

14.00 - 16.00 Sesja III – Sprawozdanie Finansowe

 • kreatywna księgowość – czym jest i jak nie zostać o nią posądzonym,
 • polityka rachunkowości i jej zmiany – jak je czytelnie przedstawić,
 • rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych – na co zwraca uwagę odbiorca,
 • analiza noty segmentowej,
 • analiza jakości i powtarzalności wyniku finansowego z wykorzystaniem not, 
 • dług netto – wielkości raportowane i ukryte. 

16.00 - 17.00 Sesja IV Raporty Zintegrowane

 • czy odbiorca finansowy znajdzie w nich informacje wspomagające zrozumienie spółki
 • jakie elementy raportu okażą się kluczowe do poszerzenia analizy sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego.

Wszystkie omawiane kwestie zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami 

Prelegenci

Milena Olszewska to praktyk wycen i analizy finansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w wycenach grup kapitałowych z sektora TMT, detalicznego oraz energetycznego. Posiada prestiżowy tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Ukończyła również cykl międzynarodowych egzaminów ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej). Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem oraz wyceną i finansowaniem przedsiębiorstw.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.