warsztat

Windykacja wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

19 kwietnia 2018 | hotel Mercure Warszawa Centrum | ul. Złota 48/54

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Windykacja wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu 7,5 godziny szkoleniowej (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Zgłoszeni uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych firmy Personalities zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U . z dn. 29.10.1997 r.) o ochronie danych osobowych.


Plik PDF

Personalities zaprasza na szkolenie Windykacja wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Program poświęcony jest prowadzeniu działań windykacyjnych wobec dłużnika będącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Znowelizowana ustawa restrukturyzacyjna jest w mocy już od dawna, ale wciąż wzbudza wątpliwości i kontrowersje.

Warsztat poprowadzi mecenas Piotr Zimmerman, czołowy ekspert w dziedzinie prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek handlowych. Mec. Zimmerman jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, jak również autorem trzech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego”. To ceniony wykładowca prowadzący swoje wystąpienia, dotyczące niezwykle trudnej materii w ciekawy i przystępny sposób.

 

Program

10.00 – 11.30 – SESJA 1: Spis wierzytelności:

 • spis wierzytelności a spis wierzytelności spornych;
 • uwzględnianie poszczególnych rodzajów wierzytelności na spisie wierzytelności;
 • podział wierzytelności na grupy;
 • zaskarżanie spisu wierzytelności;
 • wyciąg ze spisu wierzytelności jako tytuł egzekucyjny;
 • dochodzenie wierzytelności uwzględnionych na spisie wierzytelności w ramach innych postępowań sądowych;

11.30 – 11.45 przerwa na kawę

11.45 – 13.15 SESJA 2. Zakres układu:

 • wierzytelności objęte układem;
 • układ częściowy;
 • układ a hipoteka i inne prawa zastawnicze;

13.15 – 14.00 przerwa na obiad

14.00 – 15.30 – SESJA 3: Egzekucja:

 • zawieszenie egzekucji wierzytelności układowych – kiedy na wniosek, a kiedy z mocy prawa;
 • warunki dokonywania potrąceń; 

15.30 – 15.45 przerwa na kawę

15.45 – 17.00 SESJA 4: Skutki układu:

 • układ a roszczenia wobec poręczyciela i współdłużnika;
 • zaspakajanie wierzytelności układowych i pozaukładowych;
 • windykacja wierzytelności po uchyleniu lub wygaśnięciu układu.

Prelegenci

Piotr Zimmerman

Radca prawny, wspólnik i założyciel kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Posiada również licencję syndyka. Wcześniej był wieloletnim sędzią (1995-2006). Jako pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości w 2005 r. przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce (dawnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy). Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. Prowadzi działalność dydaktyczną, wykładając prawo upadłościowe i naprawcze dla studentów studiów podyplomowych, aplikantów, radców prawnych, adwokatów, syndyków, pracowników banków i organów administracji publicznej. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Piotr Zimmerman jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, jak również autorem trzech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego”, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Publikacje mecenasa Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest autorem cyklu artykułów dla tygodników Prawo w Firmie oraz Firma i Prawo, a także ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A.  04 1950 0001 2006 0020 2383 0001 . W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.