konferencja

Ramy prawne działania whistleblowera / sygnalisty w polskim przedsiębiorstwie

18 kwietnia 2018 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania konferencji: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Zgłoszeni uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych firmy Personalities zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U . z dn. 29.10.1997 r.) o ochronie danych osobowych.


Partnerzy

Frazy kluczowe: whistleblower; sygnalista; compliance; etyka w firmie; ustawa o jawności życia publicznego

Działanie sygnalisty w przedsiębiorstwie oparte jest przede wszystkim na zaufaniu. Jest także obwarowane wieloma przepisami prawa. Jak poruszać się w tym gęstym środowisku prawnym, jak przygotować się na nadchodzące zmiany (przede wszystkim zapowiadaną od wielu miesięcy ustawę o jawności życia publicznego), jak budować infrastrukturę etyczną? Między innymi na te pytania odpowiedzą eksperci podczas konferencji, którą organizujemy już w kwietniu w Warszawie. Proponujemy Państwu spojrzenie na temat z wielu punktów widzenia. Zachęcamy do zapoznania się z programem i zamieszczoną poniżej informacją o prelegentach oraz do zgłaszania udziału w tej ciekawej i unikatowej konferencji już dzisiaj!

Program

 

10.00 – 11.30 Nowa era dla sygnalistów. Prawo UE jako impuls zmian w Polsce

 • Regulacje europejskie mające wpływ na działanie polskich firm. Dyrektywy unijne? Rozwiązania w innych krajach europejskich
 • Przegląd obowiązujących regulacji w polskim prawie i ich wpływ na działanie sygnalistów – nakazy / zakazy / działania polubowne
  • Obowiązek czy prawo sygnalizowania (kodeks pracy, prawo karne)? 
  • MAR w przepisach prawa polskiego 
  • RODO – odpowiedź na dylematy z praktyki 
  • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

11.30 – 11.45 przerwa na kawę

11.45 – 13.15 Whistleblowing według Ustawy o jawności życie publicznego

 • Whistleblowing wewnętrzny: systemy sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości w świetle Ustawy o jawności życia publicznego; praktyczne wskazówki skuteczności systemu
 • Ochrona sygnalistów ze strony państwa w Ustawie o jawności życia publicznego – skutki dla organizacji
 • Wpływ Ustawy o jawności życia publicznego na funkcjonowanie sygnalistów w firmach oraz odpowiedzialność zarządów 

13.15 - 14.00 przerwa na obiad

14.00 – 15.30 Whistleblowing w organizacji: budowanie szerokiego kontekstu etycznego

 • Budowa skutecznej infrastruktury etycznej – narzędzie umożliwiające realizację wymogów regulacyjnych
 • Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych. Jak rozmawiać, żeby się dogadać? Rekomendacje

Prelegenci

Grzegorz Makowski

Doktor socjologii, dyrektor Programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego, adiunkt w Collegium Civitas (Warszawa). Zajmuje się m.in. zagadnieniem korupcji i polityki antykorupcyjnej, problematyką społeczeństwa obywatelskiego i sytuacją organizacji pozarządowych, a także socjologią problemów społecznych. W latach 2003-2012, jako analityk, a potem kierownik Programu Społeczeństwa Obywatelskiego współpracował z Fundacją Instytut Spraw Publicznych. Autor i współautor książek, artykułów naukowych i publikacji prasowych, w tym między innymi: Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników (Fundacja im. Stefana Batorego, 2014), Korupcja jako problem społeczny (Trio, 2008), Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Drogi do partnerstwa (ISP, 2008).

 

Jacek Michalski

Partner kierujący praktyką prawa spółek oraz fuzji i przejęć w kancelarii Wolf Theiss w Warszawie, Jacek Michalski posiada ponad 28 lat doświadczenia w doradzaniu klientom, które zdobył prowadząc wiele strategicznych transakcji w Polsce, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Afryce. Specjalizuje się w sprawach z zakresu M&A, rynków kapitałowych, corporate governance oraz kwestii regulacyjnych dla sektora finansowego. Jacek doradzał również przy tworzeniu banków, przejęciach istniejących banków oraz fuzjach dużych krajowych banków z bankami o międzynarodowym zasięgu. Od wielu lat jest wyróżniany przez najważniejsze międzynarodowe rankingi jako jeden z wiodących prawników korporacyjnych w Polsce. Przed przystąpieniem do Wolf Theiss, Jacek był partnerem w amerykańskich kancelariach Hunton&Williams i Dewey Ballantine oraz w międzynarodowej kancelarii Allen&Overy. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jacek posługuje się płynnie językiem polskim i angielskim.

 

Wojciech Niezgodziński
Manager, Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Business Advisory spółka komandytowa

Marcin Waszak

Ekspert programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego, gdzie od 2014 r. realizuje projekty badawcze i monitoringowe z obszaru polityki antykorupcyjnej. Kierował pierwszymi w Polsce badaniami na temat postrzegania sygnalistów przez związki zawodowe i pracodawców. Jest autorem licznych raportów, publikacji i analiz dotyczących dysfunkcji administracji publicznej, przeciwdziałania korupcji i ochrony sygnalistów. Obecnie przygotowuje na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską na temat whistleblowing-u jako instrumentu etycznego i jego wykorzystania w zakresie przeciwdziałania korupcji w sektorze finansów publicznych.

 

Agnieszka Wojciechowska - Nowak

Członkini Zarządu Linii Etyki Sp. z o.o. , prawniczka po aplikacji adwokackiej, obecnie biegła przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. W latach 2004-2015 związana była z Fundacją im. Stefana Batorego, gdzie jako kierownik  projektu „Wsparcie i ochrona sygnalistów” propagowała tematykę whistleblowingu w Polsce, inicjując pierwsze badania ilościowe i jakościowe. Prowadziła poradnictwo prawne dla pracowników sygnalizujących wątpliwości etyczne, monitorowała postępowania sądowe oraz proces stanowienia prawa w Sejmie. Anna jest autorką publikacji na temat przejrzystości, zapobiegania korupcji, whistleblowingu,  a także opracowań z zakresu praw człowieka. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie – prowadzi szkolenia dla biznesu oraz sektora publicznego nt. whistleblowingu, z zakresu przepisów prawa pracy, zapobiegania dyskryminacji oraz regulacji antykorupcyjnych. Obecnie wykładowca na studiach podyplomowych Compliance w organizacji na Akademii Im. Leona Koźmińskiego. We wcześniejszych latach zdobywała doświadczenie, m. in. w Institute For Women’s Policy Research w Waszyngtonie, a także w polskich organizacjach pozarządowych działających na polu ochrony praw człowieka i prawa pracy.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich wydarzeń Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w konferencji zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem konferencji. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem konferencji pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.