seminarium

Wyceny na rynku kapitałowym

28 marca 2018, Sala FORUM, budynek GPW, ul. Książęca 4, Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
  2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  5. udostępnione dane nie będą profilowane,
  6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
  7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy

Limit miejsc na seminarium jest wyczerpany. Zgłoszenia które napływają wpisujemy na listę rezerwową i w przypadku ewentualnego zwolnienia się miejsc, będziemy sukcesywnie potwierdzać.

Zapraszamy Państwa na seminarium poświęcone tematowi wycen. Zaprosiliśmy do udziału ekspertów, którzy przedstawią temat z różnych punktów widzenia: praktyka rynku, prawnego i naukowego. 

Program

09.30  rejestracja uczestników przy kawie

10.00  otwarcie seminarium
mec. Jacek Michalski, partner w Kancelarii Wolf Theiss

10.10 – 10.45 Premie płacone w wezwaniach na akcje spółek notowanych na GPW – badanie KPMG
prelegent: Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG

10.45 – 11.30 Fairness opinion – pełen komfort czy wsparcie
prelegent: prof. Mieczysław Puławski, SGH

11.30 – 11.45 -przerwa na kawę

11.45 – 12.30 - Odpowiedzialność zarządu przy:

  • ocenie parytetu wymiany;
  • przyjęciu wyceny przygotowanej przez podmiot trzeci

prelegent: mec. Jacek Michalski, partner w Kancelarii Wolf Theiss

12.30 – 13.15 - Cena akcji proponowana w wezwaniu – aspekty prawne i praktyczne

prelegent: mec. Dariusz Harbaty, Counsel, radca prawny, Kancelaria Wolf Theiss 

13.15 – lunch / networking

Prelegenci


Jacek Michalski

Partner kierujący praktyką prawa spółek oraz fuzji i przejęć w kancelarii Wolf Theiss w Warszawie, Jacek Michalski posiada ponad 28 lat doświadczenia w doradzaniu klientom, które zdobył prowadząc wiele strategicznych transakcji w Polsce, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Afryce. Specjalizuje się w sprawach z zakresu M&A, rynków kapitałowych, corporate governance oraz kwestii regulacyjnych dla sektora finansowego. Jacek doradzał również przy tworzeniu banków, przejęciach istniejących banków oraz fuzjach dużych krajowych banków z bankami o międzynarodowym zasięgu. Od wielu lat jest wyróżniany przez najważniejsze międzynarodowe rankingi jako jeden z wiodących prawników korporacyjnych w Polsce. Przed przystąpieniem do Wolf Theiss, Jacek był partnerem w amerykańskich kancelariach Hunton&Williams i Dewey Ballantine oraz w międzynarodowej kancelarii Allen&Overy. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jacek posługuje się płynnie językiem polskim i angielskim.

Tomasz Wiśniewski

Partner, szef zespołu wycen w grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest partnerem działu doradztwa w zakresie opracowania wycen przedsiębiorstw, sporządzanych dla celów transakcji, bądź zgodnie z wymogami standardów rachunkowości i regulacjami prawnymi (w tym na potrzeby planów połączenia i podziału oraz przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych). Razem ze swoim zespołem zajmuje się również analizami wartości znaków towarowych, a także wydawaniem opinii na temat warunków finansowych transakcji (tzw. Fairness Opinions). Zarządza doświadczonym zespołem odpowiadającym za usługi wycen w KPMG w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz bierze udział w pracach Europejskiej Grupy Wycen oraz Globalnego Komitetu ds. Wycen KPMG. W ostatnich latach wziął udział w sporządzeniu ponad trzystu niezależnych wycen przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki i dla różnych celów. Jego doświadczenie obejmuje także projekty dotyczące przeglądów due diligence, doradztwa prywatyzacyjnego, analiz opcji strategicznych, wsparcia w przygotowaniu business planów, opracowywania studiów opłacalności przedsięwzięć, budowy lub przeglądów modeli finansowych, zarówno dla klientów polskich, jak i międzynarodowych. Od 1998 roku jest członkiem stowarzyszenia biegłych księgowych ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) a od 2003 roku członkiem kanadyjskiego stowarzyszenia biegłych w zakresie wycen przedsiębiorstw (Canadian Institute of Chartered Business Valuators). Jest autorem lub współautorem licznych publikacji oraz prelegentem na konferencjach poświęconych tematyce wycen przedsiębiorstw oraz ładu korporacyjnego. Współpracuje z Instytutem Zarządzania Wartością Szkoły Głównej Handlowej, prowadząc wykłady poświęcone praktycznym aspektom wycen. Jest również wykładowcą na anglojęzycznych studiach magisterskich z zakresu Finansów i Rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jako przedstawiciel Krajowej Izby Biegłych Rewidentów uczestniczył w pracach prowadzonych z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych nad standardami „Ogólne zasady wycen przedsiębiorstw” oraz „Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych”.

Dariusz Harbaty

Radca prawny oraz członek zespołu prawa spółek / fuzji i przejęć (M&A) w Wolf Theiss w Warszawie. Dariusz posiada ponad 18 letnie doświadczenie w doradztwie prawnym w sprawach z zakresu transakcji fuzji i przejęć spółek prywatnych i publicznych, rynków kapitałowych oraz prawa spółek. W ciągu swojej praktyki zawodowej współpracował z warszawskimi biurami wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych. Dariusz doradzał m.in. Skarbowi Państwa przy sprzedaży pakietu akcji Energa S.A. w ramach IPO Energa S.A., słoweńskiemu Gorenje przy wprowadzeniu akcji tej spółki do obrotu na GPW (secondary listing) oraz sprzedaży akcji Gorenje w ramach SPO, jak również globalnych koordynatorów oferty w związku z IPO BGŻ S.A. Dariusz pracował nad szeregiem transakcji rynku kapitałowego, w tym m.in. wezwań na akcje spółek publicznych (BZ WBK S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A., TU Europa S.A., Travelplanet.pl S.A.) czy też transakcji przyspieszonej budowy księgi popytu (Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Cyfrowy Polsat S.A., Bank Pekao S.A.). Dariusz ukończył Uniwersytet Warszawski i jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Dariusz jest prawnikiem wyróżnianym przez prestiżowe organizacje rankingowe takie jak IFLR 2015, Chambers Europe 2014, Legal 500 2013 za swoje osiągnięcia w dziedzinie rynków kapitałowych. 

dr hab. Mieczysław Puławski, prof. SGH

Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Uczelni Łazarskiego. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH. W latach 1977 – 1978 studiował na Wydziale Nauk Społeczno-Politycznych Uniwersytetu w Bazylei. W latach 1982 – 1988 pracował jako doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, a w latach 1989 – 1992 jako doradca ministra finansów. Członek wielu rad nadzorczych spółek handlowych, w tym w szczególności spółek giełdowych. Członek Rady Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Katedry Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Warunki udziału

Limit miejsc na seminarium jest wyczerpany. Zgłoszenia które napływają wpisujemy na listę rezerwową i w przypadku ewentualnego zwolnienia się miejsc, będziemy sukcesywnie potwierdzać.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, do udziału zapraszamy uczestników, którzy zechcą zgłosić swój udział i otrzymają od organizatorów potwierdzenie.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się po prawej stronie niniejszej witryny. W polu "kwota" proszę wpisać "0"

Przesłane zgłoszenie oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.