warsztat

Zarządzanie windykacją polubowną

21-22 czerwca 2017 r. | Hotel Mercure Warszawa Centrum | Złota 48/54

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Zarządzanie windykacją polubowną
Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Plik PDF

Partnerzy

Frazy kluczowe: windykacja polubowna, proces windykacji, należności finansowe, odzyskiwanie długów


UWAGA! NOWY TERMIN: 21-22 czerwca 2017 (środa - czwartek)

Warsztat kierowany jest do wszystkich zarządzających i kontrolujących proces windykacji polubownej. Mogą też być nim zainteresowani pracownicy uczestniczący w szeroko rozumianym procesie odzyskiwania należności finansowych klientów detalicznych.

Program wprowadza uczestników w tematykę wykorzystania narzędzi analitycznych w występujących zjawiskach masowych odzyskiwania należności finansowych. Zakres szkolenia nie obejmuje zagadnień negocjacyjnych, prawnych oraz psychologicznych, które najczęściej funkcjonują już w organizacji, obejmuje natomiast wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych do budowy efektywnych i automatycznych procesów windykacyjnych.

Uczestnicy zdobędą cenną wiedzę pozwalającą określić zbudowanie ustrukturyzowanego procesu podejmowania decyzji o wyborze akcji i narzędzi windykacyjnych oraz monitorowania ich skuteczności. Oprócz tego zdobędą praktyczne umiejętności w obszarze budowy mechanizmów gwarantujących efektywne wykorzystanie modeli analitycznych w celu zwiększeniu poziomu odzyskiwania długów.

Program

DZIEŃ I 21 czerwca 

10.00 - 12.00 Sesja 1 

 • Świat teoretyczny vs. świat realny
  • Idealne dane i procesy przygotowawcze
  • Jak testować wyznaczanie reguł po ilu dniach wykonać pierwszy kontakt?
  • Jak liczyć efektywność kampanii windykacyjnych?
  • Jak mierzyć i przygotowywać skuteczne skrypty rozmów?
  • Czy można odseparować zdarzenia i zmierzyć ich wpływ na działania klientów?
  • Jakie dane mówią o kliencie a, jakie dane mówią o procesie?
  • Jak mają być przygotowane dane i procesy, by móc odpowiedzieć na pytanie: co zmienić, by efektywniej odzyskiwać zobowiązania?

12.00 - 12.15 przerwa na kawę

12.15 - 14.00 Sesja 2

 • Elementy procesu windykacji polubownej:
  • Baza danych i gromadzone dane o akcjach windykacyjnych i ich efektach
  • Wpad do windykacji: moment urodzin klienta windykacyjnego
  • Podstawowe zdarzenia windykacyjne
  • Mechanizmy scoringowe
  • Strategie windykacyjne
  • Dialer i jego konfiguracja
  • Zwroty i zarządzanie listami
  • Time-To-Vontact, follow-up
  • PtP (promise-to-pay) i BrokenPtP (broken-promise-to-pay)
  • Self-payment
  • Champion-challenger i grupy kontrolne
 • Masowe zjawisko kontra indywidualny przypadek:
  • Parametry: PD (probability of default), PR (probability of response), LTV (life-time-value), itp.
  • Wybór kanału, czasu i treści komunikatu

14.00 - 14.45 przerwa na obiad

14.45 - 17.00 Sesja 3

 • Pomiar procesu windykacji:
  • Krzywe spłacalności RR (recovery rate)
  • Flow-rate
  • Bad rate i scoringi
  • Mierniki efektywności strategii windykacji
 • Mierniki operacyjne kontra analityczne i statystyczne:
  • Czy można zarządzać windykacją tylko operacyjnie?
  • Czego nie dowiemy się z mierników operacyjnych?
  • Dodzwanianie się, liczby obietnic i przełamań
  • Mierniki rentowności procesu i jego elementów
  • Co by było bez windykacji?


DZIEŃ II 22 czerwca 

09.00 - 11.00 Sesja 1 

 • Budowa efektywnych strategii windykacyjnych
  • Dbałość o czystość danych i prób losowych
  • Czy niskie ryzyko oznacza zawsze self-payment?
  • Co to jest Reject Inference w windykacji?
  • Modele uplift, inkrementalne
  • Wieczne testy i samouczenie
  • Deeplearning
 • Nowości technologiczne:
  • Badanie nastrojów rozmówcy
  • Text Mining
  • Sieci społecznościowe

11.00 - 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 13.00 Sesja 2

 • Symulacje i studium przypadków strategii windykacyjnych - 1

13.00 - 13.45 przerwa na obiad

13.45 - 16.00 Sesja 3

 • Symulacje i studium przypadków strategii windykacyjnych - 2

Prelegenci

Serhij Fuks

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem, zdobytym w trakcie pracy w wielu krajach: Ukraina, Holandia, Wielka Brytania, Czechy, Węgry i Polska. Analityczny, skuteczny w budowaniu strategii, zarządzaniu sprzedażą, zmianą i re-engineeringiem oraz w kierowaniu zespołami między-funkcyjnymi. Ceni etykę, różnorodność, pasję i zaangażowanie oraz ciągły rozwój poprzez otwartość na zmiany i stawianie sobie wyzwań. Posiada 3 dyplomy: MBA (Manchester Business School, Wielka Brytania), oraz magister ekonomii (Włochy), magister matematyki (Ukraina).

 

Karol Przanowski

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze Credit Scoring. Jego pasją jest budowanie, monitorowanie i walidowanie modeli analitycznych. W okresie swojej kariery wielokrotnie budował efektywne procesy biznesowe w zakresie ryzyka kredytowego, CRM analitycznego i szeroko pojętego consumer finance. Komunikatywny, otwarty na zmiany, czerpiący ogromną satysfakcję z dzielenia się wiedzą. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz książek. Doskonały mówca, wielokrotnie angażowany podczas wykładów, warsztatów i konferencji. Nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Handlowej, magister matematyki i doktor fizyki (Uniwersytet Łódzki) oraz posiadacz dyplomu MBA (PAN, Polska).

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 2 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.