webinar

Alternatywne Spółki Inwestycyjne

2 czerwca 2022 | godz. 10.00 - 17.00

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 7 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Zapraszam Państwa do udziału w całodziennym, unikatowym szkoleniu autorstwa ekspertów z Kancelarii  Żyglicka i Wspólnicy.
Uczestnicy webinarium:

 • poznają, czym są alternatywne spółki inwestycyjne, jak funkcjonują i na czym polega ich działalność.
 • prowadzący przeanalizują możliwe struktury ASI, modele zarządzania, a także ograniczenia i obowiązki ASI.
 • dowiedzą się, jakie są procedury rejestracyjne alternatywnych spółek inwestycyjnych. Opis procedury uwzględnia praktyczną wiedzę uzyskaną podczas prowadzenia przez Kancelarię Żyglicka i Wspólnicy dziesiątek postępowań przed KNF.
 • otrzymają praktyczną analizę rynku alternatywnych spółek inwestycyjnych w Polsce.
 • poznają wszystkie obowiązki i regulacje wynikające z ustawy AML: program realizuje cele wskazane w art. 52 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

Program

 • Wszystko o Rejestrowych Alternatywnych Spółkach inwestycyjnych
  • Wstęp
  • Możliwe struktury
  • Ograniczenia działalności gospodarczej
  • Ograniczenia lokat inwestycyjnych
  • Klient detaliczny i profesjonalny
  • Obowiązki informacyjne i opłaty
  • AML, FATCA, CRS, zrównoważony rozwój  
  • Zarządzanie konfliktem interesu
  • O co pyta KNF w trakcie kontroli ?
  • Zakładanie ASI
  • Analiza Rynku ASI 
  • Oferta publiczna akcji ASI i nie tylko.

 • AML dla ASI i ZASI
  • Podstawowe pojęcia AML;
  • Przegląd obowiązków instytucji obowiązanych;
  • ASI jako instytucja obowiązana;
  • Identyfikacja klienta ASI;
  • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego;
  • CRBR;
  • Karta klienta;
  • Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP);
  • FATCA i CRS dla ASI;
  • Ocena ryzyka klienta (grupa czarna, czerwona, żółta i zielona);
  • Środki bezpieczeństwa finansowego;
  • Obowiązki informacyjne;
  • Obowiązek gromadzenia i przechowywania dokumentacji;
  • Osoby odpowiedzialne za AML;
  • Podsumowanie szkolenia.

Prelegenci


Jarosław Rudy
, Partner Zarządzający, Radca Prawny, Autoryzowany Doradca ASO

Radca prawny związany z kancelarią Żyglicka i Wspólnicy od 2006 r. Twórca i leader departamentu prawa rynku kapitałowego w kancelarii. W roku 2012 w wieku 28 lat awansował na wspólnika, a w roku 2020 został wybrany na partnera zarządzającego kancelarii. Na co dzień prowadzi projekty M&A oraz Private Equity. Jest odpowiedzialny za kilkadziesiąt transakcji o łącznej wartości setek milionów złotych. Doradca prawny funduszy Bridge Alfa, PFR i spółek korzystających z tych formy finansowania. Reprezentował Klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) w 37 postępowaniach o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI) zakończonych wpisem. Obsługuje fundusze inwestycyjne od A do Z, tj. założenie, inwestycje, dezinwestycje (exity), zamknięcie. Certyfikowany Doradca rynków NewConnect i Catalyst. Wykładowca i prelegent seminariów, szkoleń dla inwestorów giełdowych oraz kursów przygotowującego do egzaminów zawodowych Doradcy Inwestycyjnego, Maklera oraz Agenta firmy inwestycyjnej. Uznany za wschodzącą gwiazdę (Rising Star) w pierwszej edycji rankingu Dziennika Gazety Prawnej oraz Lexis Nexis.


Dominika Bielecka, Head of AML & Compliance Department

Twórca i szef Departamentu AML & Compliance w Kancelarii. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych z branży finansowej i nowoczesnych technologii. W Kancelarii doradza w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz whistleblowingu, ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI). Przy tworzeniu kompleksowego systemu AML dla ASI polega na cyklu Deminga – plan, do, check, act – przygotuj, zrealizuj, zweryfikuj, udoskonal. Przygotowuje procedury wewnętrzne AML z uwzględnieniem specyfiki klientów ASI oraz identyfikuje i mityguje ryzyko związane z klientem i beneficjentem rzeczywistym. Zwolenniczka holistycznego podejścia do oceny ryzyka – uważa, że ocena ryzyka nie kończy się na wyszukaniu jednego czynnika podwyższającego lub obniżającego ryzyko, ale na wyprowadzeniu wniosków z analizy zespołu czynników. Szkoleniowiec z zakresu AML. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dla zarządów profesjonalnych ASI. Zdobyła szerokie doświadczenie w obsłudze kontroli przeprowadzanych u przedsiębiorców przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). W 2018 roku doprowadziła do reautoryzacji krajowej instytucji płatniczej, wykazując spełnianie przez nią w praktyce wszystkich obowiązków m.in. w obszarze AML. Brała udział w prowadzeniu dialogu z KNF w ramach Programu Innovation Hub, procesując pod kątem AML innowacyjny projekt we współpracy z giełdą Bitcoina. Na drugim biegunie figuruje jako prawnik procesowy i obrońca w sprawach karnych. Broni przedsiębiorców przed działaniami aparatu państwowego. Wygrała kilkaset spraw sądowych przeciwko ZUS, który zarzucał dużym przedsiębiorcom m.in. z branży meblowej i produkcji kominów przemysłowych pozorność umów o współpracę z innymi przedsiębiorcami. Z sukcesem reprezentowała Bułkęs – jedną z pierwszych w Polsce restauracji otwartych mimo zakazów związanych z COVID-19 – w sprawach karnych i przeciwko sanepidowi. Zwycięstwa odbiły się w Polsce szerokim echem i opisywane były m.in. na łamach Onetu, Gazety Wyborczej, Interii, Biznes Wprost i Śląskiego Biznesu. Przez klientów ceniona za skrupulatność, rzeczowość i determinację w osiągnięciu zamierzonego rezultatu.

 

Warunki udziału

 • koszt udziału jednej osoby: 1350 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.