webinar

Standardy Raportowania Niefinansowego SASB (Sustainability Accounting Standards Board)

10 grudnia 2021 | godz. 10.00 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Standardy Raportowania Niefinansowego SASB (Sustainability Accounting Standards Board)
Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 4 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Zapraszamy Państwa do udziału w webinarium, którego programu autorka i prowadząca, Milena Olszewska - Miszuris przedstawi uczestnikom kluczowe zagadnienia związane ze standardami raportowania niefinansowego stworzonymi przez Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Jak powiedział Larry Fink, Prezes BlackRock "Choć żadne standardy nie są idealne, BlackRock uważa, iż SASB zapewnia prosty zestaw standardów raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju."  Popularność SASB rośnie nie tylko wraz z coraz większą firm na świecie stosujących je do raportowania niefinansowego, ale i międzynarodowych inwestorów wykorzystujących te standardy w procesie decyzyjnym. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak zastosować standardy SASB do raportowania niefinansowego lub procesu decyzyjnego.

Program

 • Raportowanie finansowe a raportowanie niefinansowe
  • cechy informacji finansowej i niefinansowej,
  • źródła tych informacji,
  • analiza finansowa a niefinansowa
 • Standardy SASB
  • tzw. Alphabet Soup ? gdzie w cały ogrom standardów i wytycznych dotyczących raportowania niefinansowego wpisuje się SASB,
  • które spółki i inwestorzy wykorzystują SASB,
  • najważniejsze cechy standardów,
  • zrównoważony rozwój i jego wymiary w SASB,
  • proces tworzenia i aktualizacji standardów (dowody zainteresowania i wpływu finansowego ? finansowa istotność niefinansowych elementów),
  • zorientowanie sektorowe ? sposoby klasyfikacji sektorowej w SASB, jak odnaleźć w nich spółkę i skorzystać z właściwych standardów,
  • sektorowa macierz istotności - jak została stworzona, jak ją wykorzystać do raportowania niefinansowego lub oceny niefinansowej spółki,
  • przykłady standardów dla wybranych sektorów. 
 • Przyszłość raportowania niefinansowego
  • współpraca SASB i GRI,
  • kompleksowe raportowanie dla przedsiębiorstw ? współpraca SASB, GRI, CDSB, CDP i IIRC,
  • Value Reporting Foundation ? połączenie SASB i IIRC,
  • jak może wyglądać przyszłość raportowania niefinansowego?

Prelegenci

Milena Olszewska-Miszuris 

Milena to praktyk wycen oraz analizy finansowej i niefinansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Posiada trzy prestiżowe międzynarodowe tytuły: CFA (Chartered Financial Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz FSA Credential (Fundamentals of Sustainability Accounting) wydawany przez Value Reporting Foundation (poprzednio SASB, Sustainability Accounting Standards Board).

Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem finansowym i niefinansowym, wyceną oraz relacjami inwestorskimi. Zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A. oraz w radzie nadzorczej i komitecie audytu R22 S.A. Jest członkinią Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz pełni funkcję eksperta w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska przy Uczelni Łazarskiego. Milena jest także założycielką i Co-Chair 30% Club Poland ? kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie liczby kobiet we władzach spółek.

Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i najlepszy analityk spółek detalicznych).

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 320 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.