webinar

Analiza powiązań i identyfikacja beneficjenta rzeczywistego | warsztat dla mediów

16 lutego 2024 | godz. 13.00 - 15.00

pobierz plik ics

Spis treści

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Szanowni Państwo,

od kilku dni w mediach społecznościowych krąży, bijąc rekordy oglądalności, krótkie video pokazujące młodego człowieka, który poświęcił czas i zrobił analizę własności w rzekomo niezależnej telewizji, a na koniec wskazał beneficjenta rzeczywistego. Wnikliwie przejrzał i przeanalizował odpisy z KRS oraz rejestr beneficjentów rzeczywistych. Wynik swoich badań poparł dokumentami.

A ile w sieci krąży informacji nieprawdziwych, domniemanych, źle zinterpretowanych? Jak szybko sprawdzić powiązania i zależności pomiędzy udziałowcami czy osobami zarządzającymi firmami i instytucjami? Dotrzeć do prawdziwej informacji i obalić fake-newsy?

Czas w mediach jest niezwykle cenny, błyskawiczne dotarcie do informacji bardzo ważne. Oczywiście można zajrzeć do kilku a nawet kilkunastu odpisów z KRS, ale zajmuje to czas i w przypadku większych podmiotów czy bardziej aktywnych osób jest żmudne. Dlatego proponujemy Państwu udział w bezpłatnym webinarze, podczas którego prelegenci pokażą, z jakich źródeł warto korzystać, gdzie znaleźć informację i pokażą narzędzia, które pomogą przyspieszyć proces dotarcia do informacji.

Program

Webinar odbędzie się w godzinach 13.00 - 15.00

W programie:

 • Co analiza powiązań kapitałowo-osobowych może wnieść do zrozumienia rynku, jego kondycji i kierunków rozwoju
 • Źródło danych - aktualizowana baza KRS wg. danych MSiG (Monitor Sądowy i Gospodarczy)
 • Powiązania kapitałowo-osobowe, rodzaje i czas relacji
 • Powiązania geograficzne – odległość pomiędzy podmiotami badanymi i z podmiotami z nimi powiązanymi, prezentacja na mapie
 • Sposoby dostępu do analizy powiązań oraz pracy z informacją:
  • identyfikacja powiązań pomiędzy parą podmiotów (firm lub osób)
  • Portal KRS – narzędzie analityczne
  • źródło powiązania w systemie G2I (weryfikacja hurtowa, sprawdzenia bieżące)
  • DecisionEngine – automatyczna decyzja wg. indywidualnych reguł
 • baza powiązań jako źródło wyznaczania Beneficjenta Rzeczywistego (BR)
 • powiązania w badaniu otoczenia podmiotu – raport Anty-Fraud IK
 • raport o powiązaniach – w raporcie KRS (Graf, tabela, zrzut do csv.)

Prelegenci

Eksperci z www.informacjakredytowa.pl

Warunki udziału

Udział w webinarze jest bezpłatny (w formularzu zgłoszenia w polu "kwota" proszę wpisac "0"). Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

Do udziału zapraszamy wyłącznie przedstawicieli mediów. Młodego człowieka, który wystąpił w filmie, o którym wspominamy w zaproszeniu też zapraszamy :)