webinar

CREDIT SCORING - nowoczesne zarządzanie ryzykiem kredytowym

18 stycznia 2023

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar CREDIT SCORING - nowoczesne zarządzanie ryzykiem kredytowym
Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Zapraszamy Państwa do udziału w całodziennym warsztacie prowadzonym w formule on-line, po ukończeniu którego uczestnik powinien być w stanie samodzielnie określić ekspozycję na ryzyko kredytowe, przeanalizować sytuację finansową kontrahenta, zaproponować limity kontrahentów oraz przeanalizować umowę z punktu widzenia ryzyka kredytowego.

korzyści z udziału:

 • Przystępnie przekazana wiedza teoretyczna odnośnie ryzyka kredytowego.
 • Praktyczne kompetencje w zakresie tworzenia własnych modeli credit scoring.
 • Praktyczne przykłady modelowania ryzyka kredytowego.
 • Możliwość przećwiczenia tworzenia ratingu w trakcie warsztatów podczas szkolenia.
 • Znalezienie odpowiedzi, na co zwracać uwagę podczas zmian trendów i sytuacji na rynku, aby uniknąć negatywnych skutków ryzyka kredytowego.
 • Wskazanie sposobów szacowania ryzyka kredytowego.
 • Omówienie nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem kredytowym.
 • Omówienie standardowych klauzul umownych na przykładzie standardowych umów stosowanych na przykładowym rynku towarowym energii elektrycznej

Program


 09.30 - 11.00 Podstawy teoretyczne analizy ryzyka kredytowego

 • Zdefiniowanie ryzyka kredytowego
 • Co oznaczają ratingi – interpretacja ich wartości.
  • Kryzysy, a rating
  • Analiza zmiany ratingu w czasie.
  • Kryteria tworzenia ratingów.
  • Dlaczego kryteria są ważne.
  • Zarządzanie kryteriami.
 • Proces zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie.
 • Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym.
 • Koszty kredytu – jak określić.
 • Piramida tworzenia ratingu.
 • Analiza sprawozdań finansowych – przegląd.

 11.00 - 11.30 przerwa

11.30 - 13.00 Zagadnienia praktyczne analizy kontrahentów

 • Ćwiczenia: wprowadzenie teoretyczne i praca własna
  • Analiza przedsiębiorstwa za pomocą tradycyjnej analizy finansowej
  • Analiza przedsiębiorstwa za pomocą ratingu finansowego
   • Proces przygotowania ratingów.
   • Uwzględnienie czynnika czasu w metodyce credit scoringu.
   • Określenie kluczowych elementów credit scoring.
   • Czynniki jakościowe i ilościowe w pomiarze ratingu.
   • Wskaźniki wykorzystywane do tworzenia ratingu.
   • Szczegółowa analiza piramidy kreowania ratingu.
  • Tworzenie modelu ratingowego.
  • Porównanie oceny przedsiębiorstwa za pomocą tradycyjnej analizy finansowej i ratingu finansowego.
   • Analiza wybranych przedsiębiorstw za pomocą tradycyjnej analizy ekonomicznej.
   • Analiza wybranych przedsiębiorstw za pomocą przygotowanego ratingu. 

 

13.00 - 13.30 przerwa

13.30 - 15.00 Wykorzystanie szacowania wartosci ryzyka kredytowego do jego limitowania

 • Pomiar ryzyka kredytowego
  • Pomiar ekspozycji
   • obecna ekspozycja oraz potencjalna, przyszła ekspozycja
   • ekspozycja płatności, ekspozycja zastąpienia
  • Określanie potencjalnej ekspozycji
  • Wykorzystanie stress testów i analizy scenariuszowej w pomiarze ryzyka kredytowego
 • Limitowanie podejmowania ryzyka kredytowego
  • Miary finansowe wykorzystywane do ustalania limitów ryzyka kredytowego
  • Analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa
   • Zakres analizy sprawozdań finansowych
   • Zakres analizy branży
   • Czynniki dodatkowe
  • Model scoringowy – podstawy
  • Wykorzystanie limitu do sterowaia podejmowaniem ryzyka kredytowego.
  • Przydzielanie limitów na podstawie ratingu finansowego
 • Wykorzystanie umów do zarządzania ryzykiem kredytowym
  • Umowy standardowe – narzędzia ograniczające ryzyko prawne.
  • Przykładowe klauzule umowne jako narzędzia ograniczania ryzyka kredytowego.
  • Możliwości zarządzania poziomem ekspozycji za pomocą klauzul w umowach

Prelegenci

Dr hab., prof. ATH Dariusz Michalski

Ekspert w zagadnieniach kontroli zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem controllingu, business controllingu i controllingu strategicznego, reengineeringu i optymalizacji procesów oraz wyników ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zarządzania ryzykiem i jego controllingu, popartych wieloletnim doświadczeniem biznesowym oraz szeroką wiedzą teoretyczną. Zdobył doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku. Wiedzę teoretyczną zdobył w trakcie przygotowywania rozpraw naukowych z zakresu analizy finansowej i finansów oraz wykładów i szkoleń, co znalazło wyraz także w wielu publikacjach. Autor i współautor książek poświęconych kontroli zarządzania i zarządzaniu ryzykiem, m. in. : Finanse zielonej transformacji (2022)Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka (2020)Ryzyko finansowe w systemie sterowania wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa elektroenergetycznego (2018) oraz ponad 100 publikacji poświęconych zarządzaniu i jego kontroli w przedsiębiorstwie, zarządzaniu ryzykiem, controllingowi ryzyka i ewolucji rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

Warunki udziału

Koszt udziału jednej osoby w webinarium:

 •  1350 PLN + 23% VAT

Powyższa kwota zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.