debata

Rejestr akcjonariuszy | obowiązkowa dematerializacja akcji

29 stycznia 2020 | Sala Notowań GPW, Warszawa, ul. Książęca 4

pobierz plik ics

Spis treści

Dziękujemy Bartoszowi Krzesiakowi z Domu Maklerskiego Navigator, za pomysł i prowadzenie debaty, panelistom za ciekawe wypowiedzi i publiczności za liczny i aktywny udział. I oczywiście Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie za gościnę w Sali Notowań

Obowiązkowa dematerializacja akcji będzie w bieżącym roku niewątpliwie tematem przewodnim dla spółek akcyjnych, ich akcjonariuszy oraz doradców prawnych. Już dzisiaj problematyka rejestru akcjonariuszy budzi wiele pytań, na które rynek szuka odpowiedzi, natomiast waga zmian wynikających ze zmiany KSH jest tak duża, że niezbędne jest możliwie szybkie wypracowanie pewnej praktyki rynkowej w celu sprawnego i bezpiecznego dostosowania do nowych regulacji.

Warto przedyskutować te kwestie w gronie ekspertów, dlatego organizujemy debatę, która odbywa się już dzisiaj, 29-go stycznia br. na Sali Notowań GPW przy ul. Książęcej 4 w Warszawie o godzinie 17.30.

Program

Plan debaty:

17.00 - rejestracja gości
17.30 - 17.45 otwarcie i prezentacja będąca wprowadzeniem do debaty
17.45 - 19.00 - debata
19.00 - 20.00 networking

 Tezy do dyskusji:

 • Obowiązek dematerializacji akcji ? jakaś alternatywa?
 • Konsekwencje zmian prawnych dla spółek i akcjonariuszy
 • Perspektywa spółki publicznej
 • Problemy praktyczne związane z przygotowaniem do otwarcia rejestru
 • Jawność rejestru akcjonariuszy
 • Instytucja świadectwa rejestrowego ? wątpliwości w kontekście WZA
 • Rola domu maklerskiego
 • Rodzaje ryzyka i przykłady sytuacji zapalnych / konfliktów interesów związanych z rejestrem akcjonariuszy (spółki, zarządy, akcjonariusze, podmiot prowadzący rejestr, inne)
 • Potencjalny wpływ na rozwój rynku kapitałowego ogółem oraz na wzrost liczby debiutantów na GPW

Prelegenci

Prowadzenie debaty:

 • Bartosz Krzesiak, Dyrektor Departamentu emisji akcji w Domu Maklerskim Navigator SA

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym. Doradza przy pozyskiwaniu kapitału akcyjnego, obowiązkach informacyjnych spółek publicznych, a także m.in. w zakresie rejestru akcjonariuszy. Doradzał m.in. w takich projektach jak IPO ? oferta publiczna akcji i wprowadzenie do obrotu na GPW ? Lokum Deweloper S.A., APS Energia S.A., SPO ? wtórna oferta publiczna i wprowadzenie akcji Pamapol S.A. do obrotu na GPW, private placement i wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect ? m.in. Movie Games, Moonlit, Medinice, Gremi Media, APS Energia, Blirt, Hydrapres. Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Certyfikowany Doradca w ASO. Członek rad nadzorczych oraz komitetu audytu spółek notowanych na GPW oraz NewConnect. Członek Rady Autoryzowanych Doradców (komitet doradczy Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu). Ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.

Paneliści:

 • Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

odpowiedzialnego m.in. za proces dopuszczania papierów wartościowych na rynki GPW i nadzór nad emitentami w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, a także zasad Dobrych Praktyk Notowanych na GPW. Kieruje pracami działającego przy GPW Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego. Od 2016 do 2018 r. prezes zarządu BondSpot S.A., wcześniej (2013-2016) członek rady nadzorczej BondSpot S.A. W latach 1998-2007 pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej (pod red. prof. Marka Michalskiego, wyd. Beck 2014 r.). Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance


 • Leszek Koziorowski, partner, Kancelaria Gessel

Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. Doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, zajmuje się obsługą korporacyjną spółek publicznych, w tym także w zakresie obsługi organów i wykonywaniem obowiązków informacyjnych. Reprezentuje również klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z funkcjonowaniem klientów na rynku kapitałowym. W kancelarii GESSEL kieruje działem prawa rynków kapitałowych. Od lat rekomendowany w polskich i międzynarodowych rankingach, m.in. w rankingach kancelarii prawnych dziennika ?Rzeczpospolita? (w 2019 roku otrzymał tytuł Lidera w dziedzinie rynków kapitałowych), Chambers Europe. Autor licznych publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego, które ukazywały sięm.in. w Przeglądzie Prawa Handlowego, Prawie Papierów Wartościowych, Radcy Prawnym, Rzeczpospolitej, ?Gazecie Giełdy Parkiet?, Rynku Kapitałowym.

 • Paweł Mardas, Kancelaria Kochański i Partnerzy,  Adwokat, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spółek oraz w transakcjach fuzji i przejęć. Przez ostatnie dziewięć lat zdobywał i pogłębiał swoje doświadczenie w zakresie restrukturyzacji korporacyjnych obejmujących m.in. przekształcenia, połączenia i podziały spółek, wnoszenie aktywów do funduszy inwestycyjnych (FIZ/FIZAN), budowanie struktur transgranicznych z wykorzystaniem spółek i fundacji z zagranicznych jurysdykcji, przygotowywanie struktur transakcji nabycia/sprzedaży udziałów/akcji/aktywów, przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych oraz umów wspólników. Prowadził także sprawy z zakresu gospodarczych sporów sądowych. Pracował także jako in-house w jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zajmując się zamkniętym funduszem inwestycyjnym sektora nieruchomości. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

 • Piotr Maciej Kamiński ? ekspert rynku kapitałowego; członek wielu rad nadzorczych

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, na którym uzyskał tytuł magistra zarzadzania. Ponadto ukończył studia podyplomowe Tempus - CUBIS (Curriculum In Business Information Systems) na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie, Uniwersytecie Katolickim w Leuven oraz Uniwersytecie w Amsterdamie. W 1994 roku brał udział w specjalistycznym Międzynarodowym Programie Szkoleniowym organizowanym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC) dla przedstawicieli giełd i nadzorów państwowych rynków kapitałowych. Dodatkowo brał udział w elitarnym programie AMP dla najwyższej kadry zarządzającej obejmujący przekrojowe resume wiedzy menadżerskiej ? na IESE Business School w Barcelonie. Od 1993 roku wykłada na seminariach i konferencjach oraz na uczelniach (UW, SGH) na temat rynku kapitałowego, rachunkowości sprawozdawczej, zarządzania informacją, praktycznych aspektów prawa handlowego, zasad dobrych praktyk itp. Członkiem zarządu w spółce Park Wodny Bania Sp. z o.o. Wcześniej w latach 2010?2011 pełnił funkcje członka rady nadzorczej PZU S.A. i członka komitetu rady nadzorczej PZU S.A. ds. IPO z ramienia Skarbu Państwa. W latach 2006?2009 był prezesem zarządu Banku Pocztowego S.A., od 2003 do 2006 r. członkiem zarządu nadzorującym Obszar Rynku Korporacyjnego i Skarbu w PKO Bank Polski S.A., a od 2000 do 2003 r. wiceprezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Wcześniej w latach 1994?2000 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów KPWiG, a w latach 1992?1994 ? naczelnika Wydziału emisji papierów wartościowych w KPWiG. Od 1998 do 2001 roku był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych. W przeszłości był m.in.: prezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w  Warszawie.

 • Barbara Nowakowska ? dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK).

Zarządza PSIK od 17 lat, realizując cele statutowe stowarzyszenia, którymi jest przede wszystkim wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce i reprezentacja interesów tego sektora. Reprezentowała Polskę, jako ekspert w dziedzinie private equity/venture capital w Komisji Europejskiej. Przed rozpoczęciem pracy w PSIK w 2003 roku, zasiadała w zarządzie niezależnego operatora telekomunikacyjnego El-Net S.A. Doświadczenie w branży private equity zdobyła w Enterprise Investors. Na początku transformacji pracowała w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Jest absolwentką wydziału handlu zagranicznego w SGPiS (SGH).

 

 

Warunki udziału

Zainteresowanie debatą jest ogromne i limit miejsc został już wyczerpany. Instytucje, które zgłosiły więcej niż jedną osobę mogą spodziewać się od nas maila z prosbą o weryfikację zgłoszeń i wytypowanie jednego przedstawiciela. Liczymy na zrozumienie. Zależy nam, aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z udzialu w dyskusji.  Do udziału w debacie zapraszamy zgłoszonych uczestników, którzy otrzymali od nas potwierdzenie udziału.