warsztat

Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW 2016

14 stycznia 2016 | Hotel Angelo | Katowice

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW 2016
Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Plik PDF

Partnerzy

Frazy kluczowe: dobre praktyki spółek; corporate governance; ład korporacyjny; zasady corporate governance

DOBRE PRAKTYKI 2016: Dla spółek wyzwania i szanse, dla inwestorów światło

Na rynku kapitałowym nadejście roku 2016 zwiastuje mnogość nowych, surowych regulacji, a także wejście w życie kolejnej redakcji Dobrych praktyk spółek. Z tej okazji będzie nieco zamieszania i wiele niepewności.

 • Co naprawdę znaczą okrągłe sformułowania Dobrych praktyk?
 • Dlaczego jest ich aż sto?
 • Czy oznaczają ?dokręcenie śruby?, czy przeciwnie ? dadzą spółkom więcej swobody? I po co tyle mozołu, tyle pracy w spółkach dla dobra inwestorów, którzy wcale nie są aż tak zainteresowani losami swoich pieniędzy? 

Zadaniem warsztatu jest ukazanie uczestnikom celów stojących za Dobrymi praktykami 2016, omówienie intencji i znaczenia poszczególnych zasad, rekomendacji i zasad szczegółowych; wskazanie obszarów, gdzie spółki spotkają się z nowymi obciążeniami; zwrócenie uwagi na korzyści płynące dla spółek ze stosowania Dobrych praktyk (a niekiedy ? uwaga, uwaga! ? z ich niestosowania?); podpowiedzenie, jak podejść do trudnych problemów oraz które i jak można obejść; w końcu ? objaśnienie, jak sprawozdawać o stosowaniu ładu korporacyjnego w raportach rocznych, a także w raportach przewidzianych w Regulaminie Giełdy.

Zadaniem warsztatu jest także sprecyzowanie korzyści, jakie mogą odnieść inwestorzy, rynek kapitałowy, gospodarka narodowa, dzięki powszechnemu i rzetelnemu stosowaniu przez spółki i ich akcjonariuszy Dobrych praktyk 2016, a także dobrych obyczajów.

Program

10:00 ? 11:30 SESJA 1

 • Co to są Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016?
 • Dobre praktyki (Best Practices) w skali światowej: od Cadbury?ego do OECD
 • Rys historii Dobrych praktyk w Polsce (2001 ? 2016)
 • Dobre praktyki: Dla kogo? Dla spółek, rynków, akcjonariuszy?
 • Dobre praktyki a prawo: Relacje, aspiracje, inspiracje

11.30 - 11.45 przerwa na kawę

11:45 ? 13:15 SESJA 2

 • Dobre praktyki 2016: Od sześciu przykazań do setki wskazówek
 • Polityka informacyjna spółki, komunikacja z inwestorami. Co nowego?
 • Piastuni spółki: zarząd i rada nadzorcza. Co nowego i dlaczego tak dużo?
 • Systemy i funkcje wewnętrzne w spółce. To dopiero początek zmian!

13.15 - 14.00  przerwa na obiad

14:00 ? 15:00 SESJA 3 

 • Walne zgromadzenie czy walne zwyrodnienie? 
 • Konflikt interesów, czyli piastuni pod lupą: czy zasady zadziałają?
 • Wynagrodzenia, czyli czy należy płacić tak dużo, a jeżeli nie, to dlaczego tak?

15:00 ? 16:00 SESJA 4

 • Formuła comply or explain: stosuj albo wyjaśniaj
 • Jak sprawozdawać z sensem o stosowaniu (i niestosowaniu) zasad?
 • Nie lękajcie się!

Prelegenci

Andrzej S, Nartowski

Prawnik z praktyką w organach spółek handlowych. Ekspert corporate governance i rynku kapitałowego. Emerytowany prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów (2006 ? 2014). Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika ?Przegląd corporate governance? (2006 ? 2013). Wydał m.in. podręcznik ?Dobre praktyki spółek notowanych na GPW? (2008). Prowadzi blog ?Andrzej S. Nartowski o corporate governance?  www.andrzejnartowski.pl. Jest Honorowym Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Człowiek Corporate Governance 2015.

 

 

 

Piotr Rybicki

biegły rewident nr 11242, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych. Przeprowadził ponad 500 szkoleń oraz opublikował ponad 400 specjalistycznych publikacji. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, inicjator "Konferencji Rada Nadzorcza". Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o.

  

 

Warunki udziału

 • Koszt udziału: 950 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.