webinar

Głosowanie w spółce akcyjnej i sp. z o. o.

29 kwietnia 2020 r. (środa) godz. 10.00 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Głosowanie w spółce akcyjnej i sp. z o. o.
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Partnerzy

Frazy kluczowe: głos za; głos przeciw; wstrzymanie się od głosu; liczenie głosów; większość; quorum; większość bezwzględna; głos ważny; głos nieważny; głosowanie na WZ

Z uwagi na dużą popularność tematu ogłosiliśmy już 3. edycję! Odbędzie się ona 22-go czerwca br. Zgłaszać się można za pośrednictwem formularza na stronie: https://www.personalities.pl/glos_w_spolce_3

 

Program

 • GŁOSOWANIE ZDALNE: Gdzie? Kiedy? Jak?
 • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE: Gdzie? Kiedy? Jak?
 • GŁOSOWANIE STACJONARNE: Zalety i wady
 • GŁOSOWANIE JAWNE / TAJNE: Gdzie? Kiedy? Jak?
 • GŁOSOWANIE: Osobiste / Przez pełnomocnika / Za pośrednictwem
 • GŁOS ODDANY: Za / Przeciw / Wstrzymujący się
 • ZDANIE ODRĘBNE: Kiedy i komu przysługuje? Jaką ma postać? Jakie skutki?
 • SPRZECIW: Kiedy i komu przysługuje? Jaką ma postać? Jakie skutki?
 • ARYTMETYKA ? KWORUM: Zwykłe / Kwalifikowane ? kiedy i dlaczego?
 • ARYTMETYKA ? WIĘKSZOŚĆ: Zwykła / Bezwzględna / Kwalifikowana
 • JEDNOMYŚLNOŚĆ: Czy jest wartością?
 • LICZENIE GŁOSÓW: Kto? Jak?
 • GŁOS ROZSTRZYGAJĄCY Kto, Kiedy, Gdzie?
 • PUŁAPKI: Głos liczony do większości, nie liczony do kworum
 • TRUDNE SŁOWA: aklamacja, reasumpcja, prerogatywa, głos doradczy
 • OBCE SŁOWA: split voting, eVoting, virtual-only, casting vote

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik, doświadczony przewodniczący rad nadzorczych i walnych zgromadzeń. Ekspert prawa spółek i corporate governance. Członek Honorowy Giełdy Papierów Wartościowych. Osobowość Rynku Kapitałowego (?Parkiet?). Człowiek Corporate Governance (2015). Autor podręczników Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2008, 2016. Prowadzi blog ?Andrzej S. Nartowski o corporate governance? www.andrzejnartowski.pl

 

  

 

 

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 290 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.