webinar

Zmiany klimatu – ryzyka, możliwości, scenariusze i ich raportowanie

12 października 2022 | godz. 10.00 - 16.00

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Zmiany klimatu – ryzyka, możliwości, scenariusze i ich raportowanie
Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Raportowanie kwestii ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) to konieczność w dzisiejszych czasach. Z jednej strony naukowcy biją na alarm, iż jako ludzkość mamy już bardzo mało czasu na zmiany i to ostatni moment dla firm, aby podjąć działania. Z drugiej strony wymogów, rekomendacji i standardów obejmujących kwestie środowiskowe i klimatyczne jest sporo a ostatnie miesiące przyniosły znaczące zmiany w tym zakresie. O tym jak pogodzić te wszystkie aspekty, zrozumieć ryzyka klimatyczne, wykorzystać możliwości klimatyczne i włączyć je do strategii, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie interesariuszy, porozmawiamy podczas webinarium, które poprowadzi jedna z najlepszych znawczyń tematu i prelegentek - Milena Olszewska - Miszuris. Wykład będzie ilustrowany wieloma przykładami.

 

CELE WEBINARIUM:

 • zapoznanie uczestników z konsensusem naukowym dotyczącym zmian klimatu,
 • przedstawienie międzynarodowych inicjatyw odnośnie klimatu, które przyczyniły się do podpisania Porozumienia Paryskiego,
 • zaprezentowanie kluczowych elementów obliczania emisji gazów cieplarnianych,
 • pokazanie ryzyk, możliwości i scenariuszy klimatycznych,
 • omówienie sposobów raportowania informacji związanych z klimatem – zarówno tych już obecnych, jak i planowanych.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU KIERUJEMY DO OSÓB ZAINTERESOWANYCH TEMATYKĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • analityków finansowych i osób zajmujących się sprawozdawczością finansową i niefinansową,
 • kontrolerów finansowych, głównych księgowych,
 • dyrektorów finansowych spółek kapitałowych oraz pracowników działów relacji inwestorskich,
 • pracowników działów CSR/ zrównoważonego rozwoju,
 • specjalistów w spółkach notowanych na GPW lub NewConnect, a także rozważających pozyskanie finansowania (banki, fundusze VC/PE, giełda),
 • osób pracujących w pionie bankowości korporacyjnej,
 • pracowników działów finansowych i inwestycyjnych w firmach.

Program

 • Zmiany klimatu – co o nich wiemy
  • Efekt cieplarniany – jego definicja i powody występowania
  • Wpływ efektu cieplarnianego na klimat, oceany i morza, lasy i bioróżnorodność
  • Obecnie obserwowane zmiany klimatu
  • Przewidywane zmiany klimatu w przyszłości (na podstawie raportów oceniających IPCC)
 • Obliczanie emisji gazów cieplarnianych
  • Sposoby obliczania emisji gazów cieplarnianych (koncentracja na GHG Protocol)
  • Zakres 1, 2 i 3 emisji gazów cieplarnianych
  • Obliczenia dla grup kapitałowych
 • Najważniejsze międzynarodowe porozumienia klimatyczne
  • Początki międzynarodowej debaty
  • Protokół z Kioto
  • Od Kioto do Porozumienia Paryskiego
 • Zielony łabędź czy szary nosorożec
  • Czarny łabędź, zielony łabędź czy szary nosorożec – czym są zmiany klimatu?
  • Zmiany klimatu a rynki finansowe i kapitałowe
  • Regulacyjna odpowiedź na zmiany klimatu
 • Raportowanie ryzyk i możliwości klimatycznych
  • Ryzyka klimatyczne – omówienie ryzyk przejścia i ryzyk fizycznych
  • Rodzaje możliwości klimatycznych
  • Scenariusze klimatyczne
  • Raportowanie kwestii klimatycznych: wytyczne TCFD, wytyczne Komisji Europejskiej, SFDR, NFRD a CSRD (ESRS), standardy ISSB,
  • Inicjatywy związane w raportowaniem klimatycznym (SBTi).
  • Uwzględnienie kwestii klimatycznych w strategii

Prelegenci

MILENA OLSZEWSKA-MISZURIS, ACCA, CFA, FSA Credential-holder
Prezes Zarządu WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland

Milena to praktyk wycen, storytellingu, analizy oraz sprawozdawczości finansowej i niefinansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą (WM Advisory Sp. z o.o.), wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem finansowym i niefinansowym, wyceną oraz relacjami inwestorskimi. Zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A. Jest członkinią Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz aktywnym członkiem rad nadzorczych. Swoimi działaniami i zaangażowaniem promuje kwestie ESG: jest Ambasadorką Chapter Zero Poland oraz ekspertem w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska przy Uczelni Łazarskiego. Milena jest także założycielką i Co-Chair 30% Club Poland – kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie liczby kobiet we władzach spółek. Zasiada także w Radzie Ekspertów Klubu Inwestorek Indywidualnych. Posiada trzy prestiżowe międzynarodowe tytuły: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CFA (Chartered Financial Analyst) oraz FSA Credential (Fundamentals of Sustainability Accounting) wydawany przez Value Reporting Foundation (poprzednio SASB, Sustainability Accounting Standards Board). Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dekadę była analityczką spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i najlepszy analityk spółek detalicznych). 

Warunki udziału

Koszt udziału jednej osoby w webinarium:

 •  1350 PLN + 23% VAT

Powyższa kwota zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.