webinar

Monitoring podmiotów i polska lista sankcyjna

25 maja 2022 | godz. 10.00 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


 

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym webinarium organizowanym z inicjatywy ekspertów z InformacjaKredytowa.pl. Poprzednie ("Sprawozdania finansowe", "Beneficjent rzeczywisty" i "Analiza powiązań kapitałowo - osobowych" cieszyły się ogromnym zainteresowaniem - każde z nich zgromadziło ponad 150 uczestników!

Temat jest niezwykle istotny gdyż prowadzenie stosunków gospodarczych z firmami i osobami wpisanymi na tzw. "polską listę sankcyjną" podlega karze do 20 milionów złotych! Instytucje obowiązane powinny stosować środki bezpieczeństwa finansowego w stosunku do klientów, w szczególności, gdy: doszło do zmiany uprzednio ustalonych danych dotyczących klienta.

Podczas webinarium Prelegenci zaprezentują narzędzia umożliwiające bieżące monitorowanie portfela podmiotów (kontrahentów, dostawców), pod kątem wystąpienia zmian, które mogą mieć wpływ na współpracę, np. zmiana beneficjenta rzeczywistego, zmiana danych (nazwy/adresu), etc. Zaprezentowane zostaną także możliwości weryfikacji i monitorowania Kontrahentów na listach sankcyjnych AML w tym na Liście osób oraz podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez MSWiA, tzw. „polska lista sankcyjna”. 

 

Program

 • Monitoring podmiotów
  • Czym jest Monitoring
  • Kryteria Monitoringu portfela (NIP, REGON, KRS)
  • Źródła informacji dostępne w Monitoringu Podmiotów:
   • Baza KRS, baza KRS-Beneficjent Rzeczywisty
   • Giełdy długów, upadłości, dotacje UE, Ostrzeżenia KNF
  • Kategorie i Podkategorie zdarzeń dla poszczególnych źródeł
  • System powiadamiania o zdarzeniach: e-mail z dowolną częstością, generowane samodzielnie w Panelu Serwisu, API
 • Baza AML Listy Sankcyjne
  • Sytuacja prawna po 26.04.2022 r i Polska Lista Sankcyjna
  • Baza AML Listy Sankcyjne – baza skonsolidowanych, międzynarodowych list sankcyjnych, aktualizowana codziennie
  • Sposoby weryfikacji bazy AML:
   • Sprawdzenie firm i osób – system G2I
   • Codzienny monitoring (screening) portfela; wgrywanie listy, powiadomienia o zdarzeniach (generowane samodzielnie w Panelu Serwisu, API)
  • Raport z bazy KRS – automatyczna weryfikacja w bazie AML firm i osób powiązanych ze sprawdzanym podmiotem, w tym także jego beneficjentów

Prelegenci

 • Sławomir Szopa - Absolwent Politechniki Warszawskiej wydz. Elektroniki, ukończył studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego oraz Studium Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w SGH. Wcześniej m.in. w KSV Information Services Sp. z o. o., KRD BIG S.A., Intercredit Warszawa oraz Dun&Bradstreet, także w europejskiej centrali D&B. Współwłaściciel oraz członek zarządu spółek Big Consulting Sp. z o. o. oraz InformacjaKredytowa.pl Sp. z o. o.
 • Andrzej Staniszewski - od kilkunastu lat związany z rynkiem informacji. Wcześniej pracował w Wolters Kluwer S.A. oraz Euler Hermes Collections Sp. z o. o. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie na kierunku Ekonomia. Obecnie: dyrektor sprzedaży w Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. oraz Big Consulting Sp. z o. o.

Warunki udziału

Udział w webinarium jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszenia na niniejszej stronie. W polu "kwota" proszę wpisać "0".

Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie webinariami uprzejmie informujemy, że w pierwszej kolejności potwierdzamy zgłoszenia uczestników nadesłane z maili na firmowych (korporacyjnych) domenach. Zgłoszenia z maili na domenach bezpłatnych (google, onet, wp, etc) potwierdzimy w drugiej kolejności, jeśli będą wolne miejsca. Limit zgłoszeń z jednej firmy / instytucji wynosi 5 osób. Dziękujemy za zrozumienie.