webinar

Głos i mowa - mówca doskonały

11 maja 2021 r. | godz. 10.00 - 14.00

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Głos i mowa - mówca doskonały
Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 6 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Pracujemy i porozumiewamy się online. Od jakości i zrozumienia tego co mówimy i przekazujemy wiele zależy. Ładna, wyrazista, dbała mowa jest nie tylko oznaką naszej kultury osobistej. Ludzie, którzy przywiązują wagę do sposobu mówienia sprawiają wraźenie, że również swoją pracę traktują w taki sam sposób: starannie, dbale i uczciwie. Sposób mówienia bezpośrednio rzutuje na to, w jaki sposób odbierają nas inni. Ludzie, którzy mówią wyraźnie, starannie, przyjemna barwą głosu są bardziej przekonujący, wiarygodni  i ludzie im bardziej ufają. 

Dobrego mówcę od bardzo dobrego różni umiejętność swobodnego i efektywnego posługiwania się własnym głosem. Głos ludzki jest niezwykle ważnym i czułym narzędziem w komunikacji. Głos nie przekazuje faktów czy idei, przekazuje uczucia: nadzieję, strach, akceptacje, lekceważenie, radość, cierpienie, irytację, gniew, podziw, entuzjazm. Głos przenosi emocje, którymi można „zarazić”, świadomie lub nieświadomie, celowo lub niecelowo swoich słuchaczy. Głosem można kształtować i kierować emocjami innych! Głos jest wyrazem osobowości. Jest ważnym instrumentem stosowanym w kontaktach międzyludzkich. Można  oddziaływać silniej na innych ludzi mówiąc do nich sugestywniej. Dlatego warto go szkolić i doskonalić.

Na szkoleniu on line „Mówca doskonały” uczestnicy będą poznawać i ćwiczyć tajniki prawidłowego i efektywnego użycia głosu. Po jego ukończeniu, uczestnik będzie wiedział:

 •  jakimi sposobami i technikami można wzmocnić atrakcyjność i siłę swych argumentów
 •  jak znaleźć i uwypuklić najważniejsze treści (kluczowe słowa, idee, pomysły, rozwiązania)
 •  jak ćwiczyć oddech, aby swobodnie kontrolować frazę wypowiedzi
 •  jak wzmocnić, poszerzyć  skalę  i ćwiczyć na codzień  głos, aby stał się posłusznym  i  uległym instrumentem

Webinarium nie męczy nadmierną ilością wiedzy teoretycznej, a skupia się na dużej ilości praktycznych ćwiczeń. Pod koniec zajęć każdy z uczestników dostanie  rady, wskazówki i ćwiczenia do dalszej indywidualnej  pracy.

Szkolenie jest  lekkie i zabawne, a mimo to, a może dzięki temu każdy uczestnik kończący kurs staje się lepszym mówcą.

Program

 Na program webinarium złożą się następujące bloki tematyczne:

 • Relaksacja
 • Oddech, przepona, rezonatory
 • Fonacja
 • Artykulacja
 • Głos, a stres
 • Styl mówienia
 • ABC technik interpretacyjnych
 • Higiena głosu
 • Indywidualne konsultacje z trenerem

Uczestnicy webinarium przerobią liczne ćwiczenia oraz otrzymają, w formie informacji zwrotnych, indywidualne uwagi. Ćwiczenia będą służyły usprawnianiu technik mowy i głosu, ale także pomogą uczestnikom w jaśniejszym formułowaniu myśli. Pod koniec webinarium, poznane techniki głosu i mowy uczestnicy zastosują we własnych krótkich wystąpieniach/prezentacjach, które będą indywidualnie omawiane z prowadzącą.

Prelegenci

wystapienia-publiczne-rulewicz-szkolenie-personalitiesIWONA RULEWICZ

W roku 1982 ukończyła z wyróżnieniem Wydział Aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Przez kilkanaście lat pracy aktorskiej występowała w teatrach: Współczesnym w Szczecinie (1982-1986), Polskim w Warszawie (1986-1990), Północnym Centrum Sztuki w Warszawie (1990-1992), w Teatrze Janusza Wiśniewskiego (1991 -1993) Dramatycznym (1993-1994), English Theater Company, Teatrze na Kresach, Na Woli, Komedii, Teatrze Polonii u Krystyny Jandy, Teatrze Capitol (obecnie). Na swym koncie ma ok. 30 ról filmowych oraz setki ról dubbingowych. Uczy ponadto emisji głosu, dykcji, impostacji oraz technik interpretacyjnych. Od 2001 roku równolegle z pracą aktorską zajmuje się pracą trenerską. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, retoryki oraz głosu. W ciągu 14 lat pracy trenerskiej szkoliła zarządy i pracowników między innymi w: Masterfoods, Unilever, Nestle, Deloitte, PwC, Pramerica, Colgate, Philip Morris, PKO BP, Raiffeisen Bank, Paribas Polska, Animex, Paroc, SAP, Wierzbowski Eversheds, ICI, LU, Okocim, Danone, Mars , Citi Bank, Liberty Direct, Avon, SJ Johnson, Orlen, Goodyear, Nestle Purina, Royal Canine, Hills, Eurocash, Jeronimo Martins, Żywiec Zdrój, Novartis, Pfizer, Citroen, Peugeot, Avon, Roche, Trevica, MEC, Carlsberg, Nepentes, Medtronic, Polpharma, Boiron, Roche czy Pfizer.

Iwonę Rulewicz można oglądać w serialu "Ranczo"

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 350 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.