warsztat

Najnowsze zmiany w przepisach obowiązujących spółki publiczne

20 stycznia 2020 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Zapraszamy na drugą edycję warsztatu! Limit miejsc na poprzedniej, która odbyła sie przy pełnej sali 11-go grudnia 2019 r., bardzo szybko się wyczerpał proszę wiec nie zwlekać z rezerwacją miejsc!

Uczestnikami grudniowej edycji byli zarówno specjaliści ze spółek publicznych, funduszy jak i przedstawiciele renomowanych kancelarii prawnych specjalizujących się w rynku kapitałowym. Program i dyskusja w trakcie potwierdziły fakt, jak wiele zmian czeka spólki i jak wiele pracy będą one musiały włożyć w ich wdrożenie.

Program warsztatu obejmuje omówienie, co konkretnie zmieniło się w obszarze regulacji odnoszących się do spółek giełdowych. Jakie nowe rozwiązania prawne dla emitentów kryją się w obszernej, właśnie opublikowanej, nowelizacji ustawy o ofercie publicznej? Czy rozwiązania wprowadzone na rynku obligacji jako konsekwencja największego skandalu w historii polskiego rynku kapitałowego istotnie utrudniają emitowanie i oferowanie instrumentów dłużnych? Jak wyglądają obecnie zasady przeprowadzania ofert na rynku papierów wartościowych? Podczas seminarium nie zabraknie także ulubionego tematu wszystkich emitentów, czyli rozporządzenia MAR. W myśl zasady, że szczęście sprzyja lepszym, warto jeszcze raz przypomnieć sobie najważniejsze zasady identyfikowania i publikowania informacji poufnej, a także wspólnie spróbować wskazać potencjalne trudności i pułapki interpretacyjne.

Zagadnienia te, jak zwykle w przystępny sposób, przedstawi Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Emitentów GPW, prawnik z wykształcenia, poprzez wieloletnią praktykę i autentyczną pasję do tematu - ekspert z zakresu obowiązków spółek publicznych i corporate governance.

Program

Podczas warsztatu gruntownie omówione zostaną nowe przepisy, których adresatami są emitenci papierów wartościowych obecni na rynku publicznym:

 • » Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej (…) oraz niektórych innych ustaw
 • »Zmiany warunków przeprowadzania ofert i sporządzania publicznych dokumentów informacyjnych, w oparciu o Rozporządzenie UE 2017/1129
 • »Ustawa o obligacjach i inne przepisy regulujące emitowanie instrumentów dłużnych
 • »Rozporządzenie MAR – nowe stanowiska i interpretacje, perspektywy na przyszłość

Warsztat odbywa się w godzinach 10.00 - 17.00. W trakcie zaplanowane są dwie 15-minutowe przerwy kawowe i 45-minutowa przerwa na obiad.

Prelegenci

Agnieszka Gontarek

dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., odpowiedzialnego m.in. za proces dopuszczania papierów wartościowych na rynki GPW i nadzór nad emitentami w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, a także zasad Dobrych Praktyk Notowanych na GPW. Kieruje pracami działającego przy GPW Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego. Od 2016 do 2018 r. prezes zarządu BondSpot S.A., wcześniej (2013-2016) członek rady nadzorczej BondSpot S.A. W latach 1998-2007 pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej (pod red. prof. Marka Michalskiego, wyd. Beck 2014 r.). Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres biuro@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika.  Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.