warsztat

Nowelizacja prawa upadłościowego - wybrane zagadnienia

21 stycznia 2020 | hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Nowelizacja prawa upadłościowego - wybrane zagadnienia
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 6 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy

Jeżeli chcemy, aby prawo działało w praktyce, musi ono podlegać nieustannym zmianom. Doświadczenia związane ze stosowaniem obowiązujących obecnie przepisów Prawa upadłościowego skłoniły ustawodawcę do podjęcia kroków w celu usprawnienia procedury. Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw dokonano szeregu zmian, które mają w założeniu nie tylko rozwiązać kilka pomniejszych bolączek procedury upadłościowej, ale również zrewolucjonizować kształt tzw. upadłości konsumenckiej.

Zmiany wprowadzane nowelizacją wejdą w życie 24 marca 2020 r. Już teraz warto przyjrzeć się im bliżej i zastanowić się, jak wpłyną na postępowanie upadłościowe oraz czy rzeczywiście spełnią pokładane w nich nadzieje. Mając na względzie zmianę fundamentalnych zasad upadłości konsumenckiej, a także zwiększenie dostępu do umorzenia zobowiązań osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą powstaje również potrzeba spojrzenia na nowelę z szerszej perspektywy – wpływu na ogół stosunków społeczno-gospodarczych.

Struktura szkolenia zakłada praktyczne podejście do omawianej tematyki. Prelegent wskaże problemy, jakie pojawiały się w trakcie stosowania przepisów i przedstawi proponowane przez ustawodawcę środki na ich rozwiązanie.

Ze szczególną dokładnością omawiane będą zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej, a także procedury oddłużeniowej dedykowanej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarzą. Z pewnością wpłyną one bowiem na ogół stosunków społeczno-gospodarczych ze względy na znaczną liberalizację przepisów w tym zakresie.

Zapraszamy do udziału w warsztacie prowadzonym przez wybitnego specjalistę w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego a także cenionego wykładowcę, mec. Piotra Zimmermana. Już dziś czekamy na Państwa zgłoszenia.

Program

 •  Procedura zgłoszenia wierzytelności po nowelizacji Prawa upadłościowego
 •  Usprawnienie przygotowanej likwidacji (pre-pack)
 •  Liberalizacja przepisów – otwarcie dostępu do upadłości konsumenckiej
 •  3 procedury upadłości konsumenckiej
 •  Upadłość a oddłużenie konsumenta
 •  Konsument i osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą – różne drogi do tych samych możliwości oddłużenia
 •  Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez konsumenta
 •  Nowelizacja jako instrument rozwiązania kilku problemów praktycznych

Warsztat odbywa się w godzinach 10.00 - 16.00.
W trakcie zaplanowane są dwie 15-minutowe przerwy na kawę i 45-minutowa przerwa na obiad.

Prelegenci

mec. Piotr Zimmerman

Radca prawny, wspólnik i założyciel kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Posiada również licencję syndyka. Wcześniej był wieloletnim sędzią (1995-2006). Jako pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości w 2005 r. przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce (dawnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy). Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. Prowadzi działalność dydaktyczną, wykładając prawo upadłościowe i naprawcze dla studentów studiów podyplomowych, aplikantów, radców prawnych, adwokatów, syndyków, pracowników banków i organów administracji publicznej. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Piotr Zimmerman jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, jak również autorem trzech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego”, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Publikacje mecenasa Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest autorem cyklu artykułów dla tygodników Prawo w Firmie oraz Firma i Prawo, a także ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres biuro@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika.  Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.