warsztat

MAR, MAD, Transparency II - analiza raportów

7 grudnia 2016 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat MAR, MAD, Transparency II - analiza raportów
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Plik PDF

Partnerzy

Frazy kluczowe: MAR, MAD, obowiązki informacyjne, Dyrektywa Transparency II, raporty giełdowe, raporty bieżące

3 lipca 2016 r. weszło w życie unijne rozporządzenie MAR, które o 180 stopni zmienia obowiązujące do tej pory standardy wykonywania obowiązków informacyjnych. To prawdziwa rewolucja na rynku regulowanym oraz w segmencie NewConnect. Przed giełdowymi emitentami stoi obecnie trudne zadanie ? praktyka raportowania pod zupełnie nowymi regulacjami. Jak to robić właściwie i z zachowaniem należytej staranności, by uniknąć interwencji giełdowego regulatora?
 
Zapraszamy Państwa na szczególne spotkanie. Na kanwie programu, który przerabialiśmy podczas czterech edycji warsztatu w Warszawie i Katowicach uczestnicy wraz z prelegentami będą omawiać raporty opublikowane w pierwszych tygodniach obowiązywania Market Abuse Regulation, oceniać ich prawidłowość i zgodność z nowymi regulacjami oraz wyciągać wnioski.
 
Udział w warsztacie pozwoli w znacznym stopniu poprawić jakość wykonywania bieżących obowiązków informacyjnych.
 
UWAGA! Nowość w programie! Jedna z sesji zostanie poświęcona nowym obowiązkom wynikających ze znowelizowanej ustawy o biegłych rewidentach na podstawie projektu opublikowanego 9 września 2016! 
 

Program

10.00-11.30 MAR ? odmienna filozofia raportowania

 • czym jest MAR?
 • Raportowanie o zdarzeniach bieżących
 • Definicja informacji poufnej
 • Informacja poufna a informacje bieżące
 • Informacja poufna ? podawanie do publicznej wiadomości
 • Kiedy informacja staje się informacją poufną?
 • Zasady opóźniania informacji poufnej
 • Terminy raportowania ? niezwłoczność a 24 godziny
 • Listy insiderów
 • Okresy zamknięte i transakcje w okresach zamkniętych
 • MAR z perspektywy Zarządu, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy.

 11.30-11.45 ? przerwa na kawę

 11.45-12.30 Dyrektywa Transparency II

 • czym jest Transparency II?
 • Zmiana definicji państwa macierzystego
 • Zmiany w raportowaniu okresowym
 • Zasady notyfikacji Akcjonariuszy

 12.30 - 13.15 Sankcje ery MAR, MAD, Transparency II

 • zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej
 • kary nakładane przez KNF
 • co obecnie jest karane, co będzie?
 • Na co regulator zwraca szczególną uwagę?

 13.15-14.00 przerwa na obiad

 14.00-15.00 Standardy raportowania

 • czym są standardy raportowania?
 • omówienie i wykorzystanie w praktyce
 • cenotwórcza informacja finansowa
 • ogólne i indywidualne standardy raportowania

 15.00-16.00 Indywidualne standardy raportowania

 • znaczenie procedur wewnętrznych
 • budowanie procedur i zasad obiegu informacji w spółce/grupie kapitałowej w praktyce
 • własna praktyka raportowania ? obowiązki informacyjne w erze ?bez katalogu?
 • zasady tworzenia Indywidualnych Standardów Raportowania
 • case studies

Prelegenci

Piotr Rybicki

biegły rewident nr 11242, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych. Członek Kapituły Konkursu ?The Best Annual Report". Przeprowadził ponad 500 szkoleń oraz opublikował ponad 400 specjalistycznych publikacji. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, inicjator "Konferencji Rada Nadzorcza". Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o. 

 

Grzegorz Surma 

pomysłodawca i redaktor naczelny wortalu branżowego www.relacjeinwestorskie.org.pl IR-owiec z pasji i doświadczenia oraz compliance advisor (ponad ośmioletnie doświadczenie branżowe). Autor kilkuset raportów, wywiadów, recenzji i branżowych analiz. Obecnie współpracuje m.in. z miesięcznikiem branżowym ?Polski Przemysł?, w którym dzieli się z czytelnikami swą wiedzą i przemyśleniami z zakresu relacji inwestorskich). Twórca strategii w zakresie relacji inwestorskich, standardów raportowania oraz CSR. Autor polskiego branżowego komentarza do giełdowych "Dobrych Praktyk 2016". Szkoleniowiec i trener, posiadający doświadczenie w wystąpieniach publicznych.

 

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Preferencyjna cena dla uczestników poprzednich edycji warsztatu Personalities "MAR MAD (...)":  700 PLN + 23% VAT
 • Preferencyjna cena przy zgłoszeniu przed 7.11: 900 PLN + 23% VAT
 • Regularna cena udziału w warsztacie: 1 200 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.