warsztat

Odpowiedzialność w świetle nowych regulacji w ochronie konkurencji i konsumentów

26 listopada 2015 | Novotel Warszawa Centrum | ul. Marszałkowska 94/98

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Odpowiedzialność w świetle nowych regulacji w ochronie konkurencji i konsumentów
Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Plik PDF

Partnerzy

Frazy kluczowe: odpowiedzialność, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów; kary UOKiK;

UWAGA! ZMIANA DATY!

Szanowni Państwo, z uwagi na poważny powód leżący po stronie Prelegenta jesteśmy zmuszemi przenieść termin niniejszego warsztatu o tydzień. Nowa data to 26 listopada (czwartek) - również w Warszawie. Miejsce wkrótce potwierdzimy! Mam nadzieję, że zgłoszonym uczestnikom nowa data nie będzie kolidować z innymi terminami a być może ta zmiana umożliwi jeszcze kilku osobom dołączenie do grona uczestników.

 

Nowelizacja, która weszła w życie w styczniu br między innymi umożliwia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów karanie zarówno spółki jak i osób będących członkami zarządu, menedżerów a nawet pracowników za naruszenia przepisów związanych z ochroną konkurencji i konsumentów. Jeszcze na mocy wcześniejszych przepisów UOKiK kontrowersyjnie ukarał Sfinks Polska a wysokość kary to 464 228.98 zł. uznając za zmowę cenową zapisy umowy franczyzy. Z tą decyzją spółka oczywiście się nie zgadza i się od niej odwołuje. Jej pełnomocnikiem jest mec. Dariusz Górnicki, który poprowadzi dla Państwa warsztat, podczas którego omówione zostaną powyższe regulacje a przede wszystkim odpowiedzialność zobowiązanych.

Program

 W programie w szczególności poruszone zostaną następujące kwestie:

 • zakres przepisów ochronnych ? porozumienia zakazane
 • dozwolone porozumienia
 • zakres odpowiedzialności
 • rozszerzenie odpowiedzialności na osoby fizyczne
 • przewidywane sankcje

Warsztat odbędzie się w godzinach od 10.00 do 17.00. W trakcie zaprosimy Państwa na poczęstunek podczas dwóch 15-minutowych przerw kawowych (porannej i popołudniowej) oraz na obiad. Uczestnicy warsztatu otrzymają materiały w formie skryptu oraz certyfikat

Prelegenci

Dariusz Górnicki
radca prawny

W 1982 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1982-1984 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku. W latach 1984-1991 pracował w warszawskich sądach początkowo jako aplikant, potem jako asesor i Sędzia Sądu Rejonowego a także jako oddelegowany do orzekania w Sądzie Wojewódzkim. Pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału. Od 1991r. wykonuje zawód radcy prawnego z wpisem na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie prowadząc kancelarie prawną. Członek Rad Nadzorczych Spółek kapitałowych. Mecenas Górnicki specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczy, bankowym, cywilnym. Jest także specjalistą w zakresie prawa wekslowego. Od wielu lat zajmuje się umowami z zakresu franczyzy. Prowadzi wiele precedensowych procesów sądowych i postępowań arbitrażowych. Doradza spółkom kapitałowym w skomplikowanych przekształceniach i transakcjach inwestycyjnych. Doskonały negocjator.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Meritum Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.