warsztat

Proces zarządzania wierzytelnościami

2 października 2024 | godz.10.00 - 17.00 | Mercure Warszawa Centrum

pobierz plik ics

Spis treści

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Zapraszamy do udziału w unikatowym szkoleniu podczas którego jego uczestnicy:

 • zdobędą wiedzę w jaki sposób budować i efektywnie zarządzać procesami w obszarze należności
 • poznają sposoby usprawniania / modyfikacji  istniejących procesów, tak aby przynosiły jak największe korzyści a jednocześnie wspierały biznes
 • poznają narzędzia i techniki jakie można wykorzystywać w celu usprawnienia procesu
 • dowiedzą się, jak zbudować i utrzymać dobre relacje z klientem w procesie skutecznej windykacji.
 • przećwiczą z pomocą Prowadzącej budowę procesu zarządzania wierzytelnościami

Z udziału w szkoleniu najwięcej skorzystają menedżerowie zarządzający działami windykacji oraz weryfikacji klientów, którzy stoją przed wyzwaniem zbudowania procesu skutecznego odzyskiwania należności w spółce.

To autorski program prowadzącej szkolenie,  Justyny Wardy, posiadającej wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania należnościami i windykacji B2B. Ze względu na bardzo praktyczny charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona. 

Program

10.00 – 11.30 Budowanie i efektywne zarządzanie procesem obsługi wierzytelności end -2 -end
 • Przedstawienie i omówienie definicji procesu.
 • Określenie roli procesu w zarządzaniu wierzytelnościami.
 • I Filar do wdrożenia procesu – tworzenie mapy procesu oraz ustalenie poziomu odpowiedzialności.
 • II Filar tworzenie KARTY PROCESU – Przedstawienie elementów składowych kart procesów: opis poszczególnych elementów , mierzalność procesu.
 • III Filar Standardy procesu – procedury, instrukcje, formularze, drafty umów co jest najlepszym rozwiązaniem w procesie zarządzania wierzytelnościami – praktyczne rozwiązania
 • Windykacja – jak wdrożenie procesu wpływa na poziom odzyskiwania należności oraz na relację z klientem.
 • Firma z procesami vs firma bez procesów - omówienie korzyści wynikających z wdrożenia procesu zarzadzania wierzytelnościami

11.30 -11.45 – przerwa na kawę

11.45 – 13.30 Omówienie głównych elementów składowych procesu zarządzania wierzytelnościami.

 • Procedury – ustandaryzowanie działań
 • Weryfikacja kontrahenta - określenie ryzyka współpracy
 • Monitoring – aktualizacja informacji na temat naszego klienta
 • Windykacja - efektywne i oparte na relacji biznesowej odzyskiwanie należności
 • Procedura jako podstawowy element procesu zarządzania wierzytelnościami
  • Rodzaje procedur wpierających proces zarządzania wierzytelnościami
  • Omówienie elementów składowych procedury – cel, zakres oraz odpowiedzialność
  • Przygotowanie procedury i praktyczne zastosowanie – studium przypadku
  • Argumenty „za” i „przeciw” wdrażaniu procedur – otwarta dyskusja
 • Metody weryfikacji kontrahenta – czyli co wiemy o naszym kliencie i jak ważna jest ta wiedza z perspektywy biznesu
  • Skąd pozyskać dane gospodarcze aby zweryfikować wiarygodność kontrahenta – otwarte rejestry vs płatne rozwiązania
  • Z jakich narzędzi skorzystać aby zoptymalizować proces oceny klienta
  • Czy weryfikacja kontrahenta musi być kosztowa ? - praktyczne wskazówki jak optymalizować proces ograniczając koszty
 • Monitoring – jak monitorować klientów w czasach niepewności ekonomicznej
  • Narzędzia wykorzystywane do monitoringu kontrahentów.
  • Omówienie zasad tworzenia skutecznego monitoringu. Nie ilość a jakość informacji jest dla nas kluczowa
  • Automatyzacja monitoringu kontrahentów w celu usprawnienia procesu – wykorzystywanie własnych systemów vs wykorzystywanie zewnętrznych systemów
 • Limity kredytowe – metodą ograniczenia ryzyka powstawania należności nieściągalnych
  • Omówienie kryteriów według których przyznawane są limity kredytowe
  • Umowa o limit kredytowy – jakie elementy musi zawierać aby skutecznie zabezpieczyć należności
  • Tworzenie umowy o limit kredytowy – krok po kroku
  • Wykorzystywanie systemów wewnętrznych do zarządzania limitami klientów w praktyce – case study
 • Mierzalność procesów – jakimi wskaźnikami ocenimy efektywność wprowadzonych zmian w procesach.
 • Prezentacja oraz omówienie przykładowych wskaźników

13.30 – 14.15 Obiad

14.15 - 16.30 Case study - ćwiczenia praktyczne

 • opracowanie procesu przez uczestników szkolenia
 • Prezentacja oraz omówienie prac.

Prelegenci

Justyna Warda - menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania należnościami oraz windykacji  B2B w firmach handlowych oraz produkcyjnych. W swojej obecnej roli skutecznie buduje oraz optymalizuje procesy obsługi należności w tym monitoring oraz windykację. W obszarze zarządzania ryzykiem odpowiada za proces oceny zdolności kredytowej  klientów. Współpracuje z wywiadowniami gospodarczymi, biurami informacji gospodarczej oraz kancelariami prawnymi i komorniczymi. Koncentruje się na poszukiwaniu nowych rozwiązań zwiększających efektywność oraz rentowność procesów. Na swoim koncie ma wdrożenie systemu informatycznego wspierającego pracę działu windykacji, co pozwoliło na zwiększenie rentowności procesu. Ekonomistka z wykształcenia, jest także absolwentką studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej „Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w firmie” dzięki którym zaktualizowała i poszerzyła wiedzę z zakresu psychologii oraz technik negocjacyjnych. Ceniona prelegentka podczas wielu konferencji branżowych organizowanych z sukcesem dzieląca się wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem. 

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby w warsztacie: 1650 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Do dyspozycji uczestników będzie poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiad w restauracji hotelowej.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 4 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.

Z uwagi na praktyczny charakter wydarzenia, liczba uczestników ograniczona jest do 12-tu osób.