webinar

Raport emisyjności – jak policzyć ślad węglowy?

24 października 2023 | godz. 10.00 - 12.15

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


W bieżącym roku weszła w życie długo wyczekiwana dyrektywa w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), która rozszerza obowiązki sprawozdawcze dotyczące wpływu przedsiębiorstw m.in. na środowisko.

Obowiązkowi raportowania podlegają, w pierwszej kolejności, te przedsiębiorstwa, które podlegały pod dyrektywę o raportowaniu niefinansowym dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych (2019/95/EU, Non -  Financial Reporting Directive - NFRD), czyli posiadające co najmniej 500 pracowników. Istotnym elementem raportowania jest obliczenie śladu węglowego i temu elementowi poświęcony będzie niniejszy webinar. Obliczenie i raportowanie śladu węglowego nie jest łatwe, jednak konieczne, nie tylko aby spełnić obowiązki sprawozdawcze, ale także aby przedsiębiorstwa mogły podejmować właściwe decyzje inwestycyjne.

W trakcie webinarium uczestnicy zobaczą i nauczą się, jak policzyć ślad węglowy. Prezentacja będzie oparta na rzeczywistych przypadkach. Kalkulacja zostanie wykonana po jednym przykładzie tj. jeden nośnik zużycia energii dla zakresu 1 i 2 oraz jedna kategoria mająca zastosowanie do emisji z zakresu 3. Uczestnicy webinarium otrzymają także wskazówki, gdzie szukać źródeł wskaźników emisji, jak zbierać i analizować dane w organizacji. Prezentacja przeprowadzona będzie na autorskim narzędziu, wspartym na MS Excell Anety Zdziech. Warunki skorzystania z tego narzędzia uczestnicy będą mogli, w przypadku zainteresowania, uzgodnić już bezpośrednio z naszą Prelegentką.

Webinarium przygotowaliśmy we współpracy z Kancelarią Halaś i Wspólnicy.

 

 

Program

10.00 – 11.00 – I część
11.00 – 11.15 – przerwa
11.15 – 12.15 – II część

 

W programie praktyczne praktyczne podejście do raportowania:

 • Obliczanie emisji gazów cieplarnianych w wyniku bezpośredniego spalania – zakres 1
 • Obliczanie emisji gazów cieplarnianych w wyniku pośredniego spalania – zakres 2
 • Obliczanie emisji gazów cieplarnianych w wyniku pośredniego spalania – zakres 3 

Podczas webinarium zaprezentowany i omówiony zostanie kalkulator obliczeń dla każdego
z zakresów.

Prelegenci

Aneta Zdziech jest ekspertem odpowiedzialnym za zagadnienia związane z relacjami inwestorskimi spółek publicznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi spółki publicznej, które zdobywała pracując w zespole IR jednej ze spółek giełdowych. Obecnie w Kancelarii Halaś i Wspólnicy sp. k. zajmuje się doradztwem dla spółek będących obecnych na giełdzie w zakresie IR Compliance. Jest odpowiedzialna za wsparcie spółek notowanych na rynkach regulowanych w zakresie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Rozporządzenia MAR. Od ponad roku specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru raportowania niefinansowego. Zajmuje się rozwojem i kształtowaniem strategii ESG na poziomie korporacyjnym, raportowaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju.  

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby w webinarium: 295 PLN + 23% VAT

Powyższa kwota zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.