webinar

Regulamin ochrony sygnalistów w sektorze publicznym

8 grudnia 2021 | godz. 10.00 - 13.00

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Regulamin ochrony sygnalistów w sektorze publicznym
Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 4 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia na drugą, ostatnią przed terminem, edycję webinarium, która odbędzie się 16-go grudnia!

Od 17 grudnia 2021 r. dla sektora publicznego obowiązywać będą nowe regulacje o ochronie sygnalistów. Zmiany te porównywane są przez samorządowców do rewolucji z jaką mieliśmy do czynienia trzy lata temu, wraz z wejściem w życie przepisów dotyczących RODO.

Pozostało więc niewiele czasu na wdrożenie w podmiotach sektora publicznego wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

Podczas webinarium omówione będą tylko praktyczne zagadnienia opisane w przygotowanym projekcie Regulaminu.

Uczestnicy warsztatu otrzymają w wersji edytowalnej (word) gotowy projekt Regulaminu wewnętrznych zgłoszeń przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, obejmujący wszystkie niezbędne jego elementy.

Jeśli nie przygotowaliście jeszcze Państwo procedury ochrony sygnalistów lub dopiero przygotowujecie się do takiego działania, ta propozycja jest dla Państwa !

 

Webinarium przygotowane we wspołpracy z:

 

 

 

 

Program

  • postanowienia dotyczące wskazania podmiotu wewnętrznego upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń
  • postanowienia dotyczące wskazania odpowiednich kanałów/metod dokonywania zgłoszeń
  • postanowienia dotyczące wskazania środków zapewnienia poufności danych sygnalisty, a także opcjonalnie, również możliwość dokonywania zgłoszeń anonimowo
  • opis działań następczych (z zachowaniem należytej staranności, poufności i bezstronności), dalszą komunikację z sygnalistą, np. dalsze zbieranie dowodów  i przekazywanie informacji zwrotnej sygnaliście
  • opis przekazania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dokonania zgłoszenia oraz opis przekazania sygnaliście informacji zwrotnej o sposobie załatwienia sprawy w terminie do 3 miesięcy od dokonania zgłoszenia
  • postanowienia zawierające zrozumiałe i jednoznaczne informacje na temat trybu dokonywania  zgłoszeń nieprawidłowości
  • postanowienia dotyczące ochrony sygnalistów, tj. zapewnienie braku działań odwetowych

Prelegenci

Monika Durowicz

W roku 1997 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego pisała pod kierunkiem prof. Tadeusza Erecińskiego. Od roku 2000 jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w której ukończyła aplikację radcowską w roku 2004. Mecenas Monika Durowicz specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych, gospodarczego i handlowego. Jej pasją jest prawo medyczne i skomplikowane transakcje handlowe oraz relacje właścicielskie w spółkach prawa handlowego. Z sukcesem skończyła Podyplomowe Studia Prawa Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z różnych branż m.in. FMCG, bankowej i ubezpieczeniowej, turystycznej, budowlanej, elektronicznej, IT, wydawniczej i reklamowej oraz sektora finansów publicznych. Reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych w tym rejestrowych w KRS oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Warunki udziału

  • Koszt udziału jednej osoby: 290 PLN + 23% VAT

Jeśli udział w warsztacie finansowany jest w minimum 70% ze srodków publicznych, do zgłoszenia prosimy dołączyć stosowne oświadczenie (wystarczy skan wysłany mailem na adres biuro@personalities.pl) będące podstawą do zwolnienia z VAT.

Do pobrania: formularz zgłoszenia w pliku WORD

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.