webinar

Rada nadzorcza online: nowe ujęcie w perspektywie planowanych zmian KSH

27 stycznia 2021 r. | godz. 10.00 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Rada nadzorcza online: nowe ujęcie w perspektywie planowanych zmian KSH
Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy

Rady nadzorcze spółek handlowych znalazły się obecnie pod presją konieczności zasadniczych zmian organizacji i techniki pracy. W 2020 r. pandemia COVID-19 przebudziła zastygłe od dziesiątek lat przepisy dotyczące procedur rad nadzorczych. Rozszerzono możliwości organizacji posiedzeń organów spółki lub przyjmowania uchwał w trybie online. Trwają prace nad projektem daleko idących zmian Kodeksu spółek handlowych.

Zadaniem webinarium jest plastyczne przedstawienie procesu zmian prawa i zwyczajów dotyczących prawa rad nadzorczych, oraz zdefiniowanie dobrych praktyk obrad online, w tym przede wszystkim uwydatnienie różnic między tradycyjnymi („zasiadanymi”) posiedzeniami, a coraz bardziej popularnymi pracami online. Chodzi o wskazanie, jak w tym trybie rada nadzorcza może i powinna nadzorować spółkę we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Przedstawione zostaną również adresowane do organizatorów i uczestników prac online wskazówki praktyczne dotyczące pożądanych zachowań w tym trybie.

Program

 • Tradycyjne wyobrażenia posiedzeń rady nadzorczej
 • Ksh 2000: Warunki dopuszczalności uchwał rady poza posiedzeniem
 • Ksh 2020: Rozszerzenie dopuszczalności uchwał poza posiedzeniem
 • Pandemia 2020: rady (i zarządy) przechodzą w tryb online
 • Projekt zmian Ksh:
  • Swoboda wyboru formy procedowania online
  • Uregulowanie protokołu posiedzeń / obrad online
  • Zwiększenie częstotliwości posiedzeń
  • Głosowania jawne w trybie offline i online
 • Dobre praktyki obrad online
 • Pozycja przewodniczącego rady w obradach online
 • Planowanie posiedzeń online. Porządek obrad
 • Kanały i platformy komunikacji
 • Rozwiązania organizacyjne: kworum, protokół, dokumentacja
 • Procedować wartko, bez gadulstwa (rakiet woda-woda)
 • Rady praktyczne

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik, doświadczony przewodniczący rad nadzorczych i walnych zgromadzeń. Ekspert prawa spółek i corporate governance. Członek Honorowy Giełdy Papierów Wartościowych. Osobowość Rynku Kapitałowego („Parkiet”). Człowiek Corporate Governance (2015). Autor podręczników Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2008, 2016. Prowadzi blog „Andrzej S. Nartowski o corporate governance” www.andrzejnartowski.pl

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 290 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.