webinar

Ryczałt pracy zdalnej

06.06.2023 | godz. 14.00 - 16.00

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Ryczałt pracy zdalnej
Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 2 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Po raz pierwszy w blisko 50-letniej historii funkcjonowania Kodeksu Pracy pojawiło się w nim zagadnienie pracy zdalnej. Rewolucyjny potencjał tej nowości tkwi w odejściu od tradycyjnych założeń, w których to pracodawca kontroluje przestrzeń fizyczną pracy i odpowiada za wszystko co się w niej wydarzy. W tradycyjnym modelu pracy pracownik „przychodzi do pracy”. W pracy zdalnej to praca "przychodzi do pracownika". Różnicy tej nie należy lekceważyć, gdyż redefiniuje podstawowe instytucje prawa pracy, począwszy od podziału odpowiedzialności za BHP, ponoszenia kosztów pracy, sposobów kontroli pracowników, komunikacji, a także prywatności pracownika i domowników. Kwestie te ustawodawca określa wraz z pracą zdalną na nowo albo też pozostawia bez odpowiedzi.

Trzeci webinar w tej serii poświęcony jest zagadnieniu ryczałtów wypłacanych pracownikom pracującym zdalnie.

Pozostałe tematy to:

Program

 • Obowiązek ponoszenia przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej
 • Koszty, ekwiwalent, ryczałt – wyjaśnienie pojęć.
 • Obowiązek zapewnienia narzędzi przez pracodawcę. Czy mieści się w nim krzesło i biurko?
 • Ustalanie wysokości kosztów energii elektrycznej i internetu, ekwiwalentów i ryczałtów.
 • Różnicowanie wysokości ryczałtu pomiędzy pracownikami.
 • Kwestie podatkowe.

Prelegenci

mec. Adrian Prusik

Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy i produktów emerytalnych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie podmiotom gospodarczym. Obecnie realizuje się w roli prawnika in-house, poprzednio był wspólnikiem w jednej z renomowanych kancelarii specjalizujących się w prawie pracy. W 2021 roku z rekomendacji jednej z organizacji pracodawców był członkiem zespołu problemowego ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego i brał udział w pracach na uzgodnieniem projektu kodyfikacji pracy zdalnej. Współautor komentarza do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wydawnictwa Wolters Kluwer. W marcu br. ukazała się monografia mec. Artura Prusika dotycząca praktycznych aspektów stosowania przepisów o pracy zdalnej.

 

 

 

 

 

 

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby w webinarium: 265 PLN + 23% VAT
 • Koszt udziału jednej osoby w czterech webinariach z cyklu" 1 000 PLN + 23% VAT

Powyższa kwota zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.