warsztat

Storytelling w praktyce: jak stworzyć "opowieść" o spółce

31 stycznia 2020 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Storytelling w praktyce: jak stworzyć "opowieść" o spółce
Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Frazy kluczowe: storytelling, opowieść o spółce, 5 filarów equity story, pozyskanie finansowania, prezentacja spółki, relacje inwestorskie

Celem warsztatu jest pokazanie uczestnikom jak najefektywniej i najefektowniej przedstawić swoją firmę instytucjom finansowym czyli jak opowiedzieć tzw. „story”. Program zawiera prezentację i ćwiczenia rynkowych technik opowiadania o modelu biznesowym oraz łączenia go z liczbami (elementami sprawozdania finansowego oraz wskaźnikami). Uczestnicy dowiedzą się również jak dostosować opowieść do sytuacji spółki (sektora, w którym działa, momentu w rozwoju) oraz jakie cechy powinna mieć opowieść, aby była uznana za wiarygodną przez odbiorcę finansowego, w szczególności uczestnika rynku kapitałowego. Nacisk zostanie położony na praktykę – autorka programu i prowadząca warsztat, Milena Olszewska ilustruje warsztat przykładami a za podsumowanie posłuży analiza przypadku.

Warsztat skierowany jest głównie do właścicieli, menedżerów oraz dyrektorów finansowych firm, osób pracujących w działach kontrolingu finansowego oraz z działów relacji inwestorskich, pracowników odpowiedzialnych za relacje z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Pracowników spółek giełdowych, spółek planujących wejście na GPW lub New Connect, a także rozważających pozyskanie finansowania (banki, fundusze VC/PE).

Program

10.00-11.00 Sesja I – podstawy tzw. storytelling

 • Czym jest story czyli „opowieść” o spółce?
 • Czym charakteryzuje się dobra „opowieść”?
 • Kiedy i w jakim celu możemy użyć „opowieści” o spółce?
 • Komu możemy zaprezentować naszą „opowieść”?
 • Jak dopasować „opowieść” do spółki, jej modelu biznesowego, momentu w rozwoju oraz miejsca na rynku kapitałowym?

11.00 – 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 13.15 Sesja II – 5 filarów „opowieści” czyli equity story w praktyce

 • Czym jest 5 filarów equity story i jak je zidentyfikować?
 • Jak wybrać elementy, które się „sprzedadzą” i zwiększą wartość firmy?
 • Jak uwiarygodnić naszą „opowieść”?
 • Jak przedstawić dane finansowe – grafy, tabele czy też infografiki?
 • Czy w equity story jest miejsce na dane niefinansowe?

13.15 – 14.00 przerwa na obiad

14.00-15.45 Sesja III – jakie „historie” opowiadają spółki?

 • Jakie typy „opowieści” można usłyszeć na rynku kapitałowym?
 • Jakie są ich mocne i słabe strony?
 • Czym poszczególne „opowieści” się kończą?
 • Z których „szablonów” warto skorzystać?
 • Kiedy trzeba zmienić „opowieść”?

15.45 – 16.00 przerwa na kawę

16.00-17.00 Sesja IV – case study

 • zastosowanie zdobytej wiedzy na przykładzie,
 • stworzenie 5 filarów do equity story dla wybranego przypadku. 

Wszystkie omawiane kwestie zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami 

Prelegenci

Milena Olszewska to praktyk wycen i analizy finansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w wycenach grup kapitałowych z sektora TMT, detalicznego oraz energetycznego. Posiada prestiżowy tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Ukończyła również cykl międzynarodowych egzaminów ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej). Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem oraz wyceną i finansowaniem przedsiębiorstw.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 100 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A. 04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.