warsztat

Jak działa rynek kapitałowy

29 stycznia 2020 | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Zapraszamy Państwa do udziału w  szkoleniu podczas którego dowiedzą się Państwo jak właściwie działa rynek kapitałowy. Szkolenie kierujemy do osób nie będących profesjonalistami w tej dziedzinie ale postawionych w obliczu konieczności szybkiego nabycia czy uporządkowania i pogłębienia wiedzy - PR-owców, pracowników działów HR, marketingu czy księgowości. Zajęcia poprowadzi Milena Olszewska, analityk z kilkunastoletnim doświadczeniem, znana z klarownego stylu prowadzenia zajęć, ceniona za bardzo dobry kontakt z uczestnikami.

Prezentacja przygotowana przez prelegentkę ma prawie 300 slajdów, zatem materiały ze szkolenia stanowią cenny podręcznik, do którego zawsze wygodnie można wrócić także po szkoleniu.

Program

Szkolenie odywa się w godzinach 10.00 - 17.00

Sesja I – Czym są rynki kapitałowe

 • rynki kapitałowe a rynki finansowe – kluczowe charakterystyki
 • krajowy rynek kapitałowy a międzynarodowe rynki kapitałowe
 • rola rynków kapitałowych w gospodarce
 • rynek regulowany a alternatywny system obrotu
 • rynek pierwotny i wtórny
 • instrumenty rynku kapitałowego

Sesja II – Co to znaczy być spółką giełdową

 • Uczestnicy rynku kapitałowego
  • domy maklerskie – rola analityków i maklerów
  • fundusze inwestycyjne, ich rodzaje i charakterystyki
  • fundusze venture capital i private equity
  • inwestorzy krajowi i zagraniczni, inwestorzy indywidualni
  • kluczowe instytucje rynku kapitałowych i ich rola
 • Co to znaczy być spółką giełdową
  • jak zostać spółką giełdową
  •  jakie czynniki wpływają na cenę akcji
  •  wady i zalety bycia spółka giełdową
  • czym jest wartość, jak się ją określa
  • kluczowe wskaźniki używane do oceny spółek giełdowych
  • indeksy – czym są, jak się je tworzy, najważniejsze przykłady
  • czym są relacje inwestorskie
  • jak przestać być spółką giełdową

Sesja III – Ład korporacyjny i regulacje

 • ład korporacyjny
  • czym jest
  •  jakie są krajowe i międzynarodowe standardy
  •  wpływ ładu korporacyjnego na wartość spółki
 • kluczowe regulacje dla notowanych podmiotów
  • raporty bieżące a okresowe
  • czym jest MAR (Market Abuse Regulation)
  •  raportowanie finansowe a niefinansowe

Prelegenci

Milena Olszewska


praktyk wycen i analizy finansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w wycenach grup kapitałowych z sektora TMT, detalicznego oraz energetycznego. Posiada dwa prestiżowe międzynarodowe tytuły: CFA (Chartered Financial Analyst) oraz ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).


Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej).
Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem oraz wyceną i finansowaniem przedsiębiorstw.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 950 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A. 04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.