warsztat

Komitet Audytu - nowe wyzwania | Katowice

9 marca 2020 | Katowice

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Komitet Audytu - nowe wyzwania | Katowice
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Nowy rok przywitał spółki publiczne szeregiem budzących wiele wątpliwości regulacji a i jeszcze w poprzednim, 24-go grudnia, na stronach Komisji Nadzoru Finansowego (jako stanowisko UKNF) opublikowany został dokument pt. „Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu jednostek zainteresowania publicznego". Zmiany są krytyczne a niezastosowanie się do nich powoduje ciężkie konsekwencje. Dlatego proponujemy Państwu udział w naszym cyklicznym warsztacie poświęconym działaniom komitetów audytu. Autor programu, Piotr Rybicki, członek rad nadzorczych spółek giełdowych i komitetów audytu w tych radach, a zatem praktyk, odświeżył program, zatem również Ci z Państwa, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach organizowanych w ramach cyklu "Komitet audytu - kwartalna aktualizacja" z pewnością wiele skorzystają i tym razem.

 

Program

 • Nowa ustawa o biegłych rewidentach – perspektywa członka rady nadzorczej i komitetu audytu jednostki zainteresowania publicznego
  • co nowe przepisy oznaczają w praktyce
  • kto i jak będzie oceniał zgodność z przepisami
  • dobre praktyki dla jednostek zainteresowania publicznego
 • Wymagania dla członków rad nadzorczych
  • niezależność
  • kompetencje
  • staż
 • Rola i zadania Przewodniczącego Komitetu Audytu
  • wymagania formalne wobec Przewodniczącego
  • obowiązek koordynowania prac komitetu audytu
 • Współpraca Komitetu Audytu z radą nadzorczą i innym organami spółki
  • miejsce komitetu audytu w strukturze jednostki
  • współpraca z radą nadzorczą,
  • współpraca z zarządem i pracownikiem
  • współpraca z audytorem
 • Regulamin, polityki, procedury – aktualne problemy
  • regulamin komitetu audytu
  • polityka wyboru firmy audytorskiej
  • polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie dozwolonych usług niebędących badaniem
  • procedura wyboru firmy audytorskiej – nowe wytyczne KNF
 • Wybór audytora – w praktyce
  • rotacja
  • biała i czarna lista usług dodatkowych
  • procedura wyboru audytora
 •  Jak współpracować z audytorem – praktyczne podejście
  • częstotliwość spotkań
  • o czym „rozmawiać” z audytorem?
  • raportowanie spotkań
  • dodatkowe sprawozdanie dla komitetu audytu
 • Monitorowanie
  • procesu sprawozdawczości finansowej
  • skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem
  • wykonywania czynności rewizji finansowej
  • niezależności biegłego rewidenta
 • Przykładowe pytania… w praktyce
 • Komitet audytu oczami rady nadzorczej
  • co zrobić aby nowe regulacje się „przyjęły”
  • wynagrodzenie – o tym zawsze trudno się rozmawia
  • czy mogę złożyć rezygnację…?

Warsztat odbywa się w godzinach 10.00 - 17.00. W trakcie zaplanowane są dwie 15-to minutowe przerwy na kawę i 45-cio minutowa przerwa na obiad.

Prelegenci

Piotr Rybicki

przede wszystkim dyrektor finansowy, ale również biegły rewident nr 11242, ekspert corporate governance, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Także propagator profesjonalnych rad nadzorczych i komentator bieżących zmian w tym zakresie. W ramach działalności edukacyjnej prowadzi specjalistyczne serwisy, w tym między innymi poświęcony komitetom audytu http://komitetaudytu.com.pl/. Panelista podczas największych wydarzeń gospodarczych w Polsce: Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, licznych konferencji: Rada Nadzorcza, WallStreet, Dyrektor Finansowy Roku, Nowoczesne Rady Nadzorcze, Doroczna Konferencja Audytingu. 

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Udział jednej osoby w warsztacie Personalities nt. KA po raz pierwszy: 1 500 zł + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities nt. KA: 750 zł  + 23% VAT (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres biuro@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika.  Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.

Formuła spotkania zakłada kameralny charakter, zatem liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona. Już dziś zapraszamy Państwa do rezerwacji miejsc na spotkaniach. Pierwszeństwo mają uczestnicy poprzednich edycji.