webinar

Tajniki rady nadzorczej: trudne słowa i pojęcia, które warto znać

18 września 2020 | godz. 10.00 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy

Wiedza o działalności rad nadzorczych / rad dyrektorów jest nasycona wieloma pojęciami, bądź całkiem nieznanymi ogółowi, bądź znanych w znaczeniu innym niż to, jakie nadano im na rynku kapitałowym. Dominuje terminologia anglojęzyczna, bo to właśnie na rynkach używających języka angielskiego dokonuje się najliczniejszych transakcji, największych obrotów.

Specjalistyczna terminologia nasuwa pewne kłopoty inwestorom, menedżerom, członkom rad nadzorczych, dziennikarzom, komentatorom rynku i jego obserwatorom. Wiele obcych pojęć używanych jest na polskim rynku, wiele innych nie ma do niego zastosowania, ale ich znajomość jest wskazana. Polski rynek znajduje się pod silnym naciskiem anglosaskich wzorów, są one często wprowadzane do polskich spółek z odpowiednimi modyfikacjami, czasem bez należytego zrozumienia ich źródłowego znaczenia. Program webinarium obejmuje kilkanaście najczęściej spotykanych terminów i pojęć, jakie zamierzam omówić. Osoby zainteresowane udziałem zachęcamy do zgłaszania kolejnych, które nasz Prelegent omówi podczas webinarium.

Do udziału w webinarium może zachęcić, prócz programu, także – w charakterze przykładu – tekst objaśniający jedno z takich pojęć: „O wadach i zaletach podziału członków rady dyrektorów na klasy (classified board)” ogłoszony ostatnio blogu Andrzej S. Nartowski o corporate governance: www.andrzejnartowski.pl

Program

W piśmiennictwie o radach nadzorczych pojawia się coraz więcej słów i pojęć, nie tylko obcojęzycznych. Oto, według Andrzeja S. Nartowskiego, najważniejsze:

 •  Co to jest tenura? Czy członków rady dotyczy termin przydatności do posługi?
 •  Onboarding, induction, orientation: znaczenie i zalety
 •  Czy karencja to kwarantanna?
 •  Classified board: czy to możliwe w Polsce?
 •  Concessions – dlaczego to słowo stało się tak ważne w czasie COVID-19?
 •  C- Suite i skrótowce tytułów menedżerów
 •  Co to jest Away Day i jakie daje korzyści?
 •  Plugged-in board, „okno z widokiem na spółkę, Unpluged board
 •  Dual voting i sunset clause
 •  Overboarding, overchairing, chair
 •  Co ma wspólnego Ice-cream truck z sukcesją?
 •  Czy na pewno rozumiemy termin „trup w szafie”? Wprowadził go Słowacki
 •  Shenanigans: co to znaczy?
 •  Stakeholders czy mistakeholders?
 •  NED & SID
 •  CEO-worker ration
 •  Co naprawdę oznacza consensus?
 •  Co to claw-back?
 •  Czym równi się eWZ od Virtual-only AGM?
 •  Oraz, jeżeli czas pozwoli, wiele innych terminów, które będą pretekstem do omówienia podczas webinarium specyficznych aspektów pracy w radzie nadzorczej

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik, doświadczony przewodniczący rad nadzorczych i walnych zgromadzeń. Ekspert prawa spółek i corporate governance. Członek Honorowy Giełdy Papierów Wartościowych. Osobowość Rynku Kapitałowego („Parkiet”). Człowiek Corporate Governance (2015). Autor podręczników Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2008, 2016. Prowadzi blog „Andrzej S. Nartowski o corporate governance” www.andrzejnartowski.pl

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 290 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.