webinar

Techniki manipulowania radą nadzorczą

16 listopada 2023 r. | godz.9.30 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Techniki manipulowania radą nadzorczą
Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Jak zmanipulować radę nadzorczą ? I jak zapobiec próbom manipulacji

Sztuka należytego procedowania rady nadzorczej buduje jej odporność na manipulacje wewnętrzne i zewnętrzne, kreuje umiejętność przeciwstawiania się nieprawidłowościom polegającym m.in. na wywieranie nieuzasadnioneo wpływu na treść uchwał podejmowanych przez radę, na dobór podejmowanej przez radę problematyki, na próby zakłócania trybu jej prac.

Zadaniem webinarium jest szczegółowe omówienie technik nieuzasadnionego wpływania na radę nadzorczą oraz sposobom skutecznego  przeciwdziałania takim usiłowaniom. Katalog manipulacji jest bogaty, zróżnicowany, są w nim działania pozornie neutralne, w których rada może nie dostrzec złych intencji. Omówienie sposobów możliwego manipulowania radą i jej pracami pomoże eliminować je i zwiększać efektywność rady nadzorczej.

Program

 • Możliwe sposoby manipulowania porządkiem obrad rady i sposoby przeciwdziałania nieprawidłowościom
 • Techniki zwoływania rady nadzorczej, praktykowane manipulacje i sposoby im przeciwdziałania
 • Techniki manipulowania procedurami głosowania (i jego wynikami) w radzie oraz sposoby im przeciwdziałania
 • Legalne i nielegalne praktyki manipulowania protokołami rady i sposoby zapobiegania nieprawidłowościom
 • Stosunki rady nadzorczej z zarządem pod katem możliwości manipulowania pracami rady oraz sposoby im przeciwdziałania
 • Kanały dopływu informacji do rady nadzorczej, możliwe manipulacje oraz sposoby im przeciwdziałania
 • Współpraca rady nadzorczej z audytorem wewnętrznym jako antidotum na nieprawidłowości w spółce
 • Współpraca rady nadzorczej z audytorem wewnętrznym, możliwe manipulacje oraz sposoby im przeciwdziałania
 • Inne pułapki czyhające na radę nadzorczą oraz sposoby ich omijania

Prelegenci

Eksperci z Kancelarii Żyglicka i Wspólnicy

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 360 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.