warsztat

Walne zgromadzenie - sytuacje krytyczne: zapobieganie i rozwiązywanie

31 marca 2017 (piątek) | hotel Marriott | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Plik PDF

Partnerzy

Frazy kluczowe: walne zgromadzenie; wz; spory na walnym; zwołanie wz; przebieg wz, konflikty między akcjonariuszami

Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym warsztacie, podczas którego prowadzący, prawnicy z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu walnych zgromadzeń przeanalizują najczęściej pojawiające się sytuacje krytyczne występujące podczas walnych zgromadzeń w spółkach notowanych, a co ważniejsze, przedstawią scenariusze rozwiązania problemów, jakie te sytuacje stwarzają.

Program

10.00 ? 12.00 SESJA 1. PRZED WALNYM ZGROMADZENIEM:

 • ?nietypowe? zwoływanie walnego zgromadzenia: ?puste kartki?, zaskakujące ogłoszenia w MSiG, ogłoszenia na stronie internetowej spółki zamieszczone bez zgody zarządu oraz nieformalne spotkania większościowych akcjonariuszy zwołane ?pocztą pantoflową?, 
 • jednodniowe opóźnienie w zwołaniu walnego zgromadzenia ? jak się zachować?
 • nieprecyzyjne zwołanie walnego zgromadzenia: niedogodny termin, nieprecyzyjne miejsce lub wieloznaczny porządek obrad ? jak uniknąć, co grozi w razie błędu?
 • żądanie zwołania walnego zgromadzenia a jego zwołanie ? czy zarząd jest ?automatem? do zwoływania walnych zgromadzeń?
 • zwołanie walnego zgromadzenia przez pełnomocnika lub posłańca.

12.00 ? 12.15 przerwa na kawę

12.15 ? 14.15 SESJA 2. POCZĄTEK WALNEGO ZGROMADZENIA:

 • dopuszczanie akcjonariuszy lub ich pełnomocników do udziału w walnym zgromadzeniu, znaczenie uchybień w pełnomocnictwach i innej dokumentacji przedkładanej przez akcjonariuszy lub ich pełnomocników,
 • dopuszczanie akcjonariuszy lub ich pełnomocników do wykonywania prawa głosu: znaczenie listy KDPW, listy osób uprawnionych oraz listy obecności, rola zarządu, przewodniczącego i walnego zgromadzenia,
 • otwieranie walnego zgromadzenia przy nieobecności osób uprawnionych do otwarcia lub przy braku kworum, rola i uprawnienia otwierającego walne zgromadzenie,
 • walne zgromadzenie zakończone tuż po otwarciu: zamknięcie przez otwierającego, brak możliwości wyboru przewodniczącego, podjęcie uchwały o nieodbywaniu walnego zgromadzenia i inne praktyczne przypadki,
 • dwa walne zgromadzenia tej samej spółki w tym samym miejscu i czasie ? jak rozstrzygnąć które właściwe? Problem ?tajnego? walnego zgromadzenia i walnego ?parkingowego?.

14.15 ? 15.00 obiad

15.00 ? 17.00 SESJA 3. PRZEBIEG I ZAKOŃCZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA:

 • głosowania tajne, jawne i ? elektroniczne?
 • przerwy w walnym zgromadzeniu (przerwy ?kodeksowe? a przerwy ?techniczne?), 
 • przenoszenie obrad walnego zgromadzenia w inne miejsce,
 • sprzeciwy ? błędy i sytuacje nietypowe,
 • rola i zakres władzy przewodniczącego przy ?awanturniczym? walnym zgromadzeniu,
 • obstrukcja przewodniczącego: zamknięcie obrad, rezygnacja, odmowa podpisania lub zwłoka z podpisaniem protokołu walnego zgromadzenia, 
 • odpowiadanie na pytania na walnym zgromadzeniu przez zarząd i radę nadzorczą, 
 • nagrywanie obrad i obecność mediów, 
 • szanse i pułapki wyboru członków rady nadzorczej grupami oraz wykonywania uprawnień osobistych w tracie walnego zgromadzenia,
 • rezygnacje i inne przypadku wygasania mandatów w organach spółki w trakcie walnego zgromadzenia.

Prelegenci

dr Radosław L. Kwaśnicki, radca prawny, partner zarządzający, Kancelaria RKKW - Kwaśnicki Wróbel & Partnerzy

Radca prawny, Prezes Zarządu, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński) oraz absolwent Advanced Management Program (IESE - Uniwersytet Nawarry). Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych. Rekomendowany przez Global Law Experts w zakresie prawa spółek, wyróżniony przez European Legal Experts oraz rekomendowany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa 2014 r. ? Zawody Zaufania Publicznego. Arbiter krajowy i międzynarodowy, w tym Prezes a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (obecnie arbiter tego Sądu), arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu oraz arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. (zasiadając w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego oraz w Komitecie ds. CSR) oraz Członka Rady Nadzorczej SFINKS POLSKA S.A. (zasiadając w Komitecie Audytu). Pełnił m.in. funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (2007 r.), Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGE ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. (2008 - 2009), Sekretarza Rady Nadzorczej BOT Elektrownia Turów S.A. (2007 - 2008), Członka Rady Nadzorczej PGE Energia S.A. (2008 - 2009), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. (2006 - 2007), Przewodniczącego Rady Nadzorczej BBI Capital NFI S.A. (2012 - 2014), Przewodniczącego Rady Nadzorczej W Investments S.A. (2012 - 2014), Przewodniczącego Rady Nadzorczej W Investments TFI S.A. (2012 - 2014), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego W Investments S.A. (2012 - 2014), Członka Rady Nadzorczej MAGO S.A. (2012 - 2013), Przewodniczącego Rady Nadzorczej NAVI GROUP S.A. (2014 r.) oraz Członka Rady Nadzorczej Polskie Koleje Państwowe S.A. (2015 r.). Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów, uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego, redaktor oraz autor, a także współautor podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, zasiada w Kolegium Redakcyjnym ?Monitora Prawa Handlowego?, redaktor naczelny bloga poświęconego prawu gospodarczemu ?PRAWO BIZNESU ? LAW IN ACTION? (www.kwasnicki.com.pl). Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Specjalizacja w zakresie: Prawo Spółek, Rynek Kapitałowy, Spory Korporacyjne, Sprawy Osobiste. Sukcesja w Biznesie.

 

Dariusz Kulgawczuk, Partner, Radca prawny Kancelarii  RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, LL.M.

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek, w tym  z branży ubezpieczeniowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał w złożonych sporach prawnych o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związanych z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji ?Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych? wyd.: 2006 ? 2009, 2009 ? 2010, oraz 2011- 2012. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.  Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.  Specjalizacja w zakresie: Prawo spółek, Spory korporacyjne, Własność intelektualna. Umowy (Kontrakty). Postępowanie sądowe i arbitraż.

 

Andrzej S. Nartowski

Prawnik z praktyką w organach spółek handlowych. Ekspert corporate governance i rynku kapitałowego. Emerytowany prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów (2006 ? 2014). Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika ?Przegląd corporate governance? (2006 ? 2013). Wydał m.in. podręcznik ?Dobre praktyki spółek notowanych na GPW? (2008). Prowadzi blog ?Andrzej S. Nartowski o corporate governance? www.andrzejnartowski.pl. Jest Honorowym Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Człowiek Corporate Governance 2015.

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.