webinar

Błędy w statutach i regulaminach spółek publicznych

5 czerwca 2020 r. (piątek) | godz. 10.00 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Błędy w statutach i regulaminach spółek publicznych
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Partnerzy

Zapraszamy na kolejną edycję tego tematu: 9-ty września 2020 (środa)
Zapisy: https://www.personalities.pl/bledy-w-statutach-i-regulaminach-2

Statut powinien być przepustką spółki do zaufania inwestorów. Lecz statuty polskich spółek roją się od zbędnych powtórzeń za ustawą: to efekt kaskady, gdy przepisy wyższego rzędu wpisuje się bez potrzeby do dokumentów niższego rzędu. Występuje także efekt dziurawej kapoty: spółki nie doceniają, że należycie sporządzony statut zwiększa ich atrakcyjność w oczach inwestorów, więc zamiast szyć go, jak garnitur, na własną miarę, przyodziewają się w łachy z second handów. Efekt zatrutej studni polega na tym, że spółki przejmują od innych statuty zatruty skażone błędami, jakby w lumpeksie kupowały używane ciuchy. Efekt wirusa sprowadza się do tego, że jak wirus z Wuhan skaził świat, tak błędy z komputerów kancelarii prawnych sprzedających używane statuty rozeszły się po całym rynku.

Zadaniem webinarium jest wskazanie najczęstszych i najbardziej pospolitych błędów na przykładzie statutów spółek z GPW. Wiele z nich już zapadło się pod parkiet, tak zaciążyły na nich statutowe nieprawidłowości. Przy okazji wskazane zostaną najlepsze, najbardziej praktyczne rozwiązania.

- Andrzej S. Nartowski

Program

Niezgodne z prawem lub błędne regulacje statutów i regulaminów mogą poważnie zakłócić działalność spółki i prowadzić do pokrzywdzenia jej akcjonariuszy lub kontrahentów. Doświadczenie uczy, że przez dziury w statutach wyciekają ze spółek pieniądze.

Podczas webinarium zostaną omówione najbardziej krytyczne obszary regulacji wewnętrznych spółek:

 • Przedmiot przedsiębiorstwa ? ryzyko inwestycyjne
 • Kworum (walne zgromadzenie, rada nadzorcza)
 • Wybór członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 • Delegowanie członka rady przez radę / przez grupę
 • Większość głosów
 • Liczebność rady nadzorczej
 • Kadencja organów spółki
 • Osobiste uprawnienia i ich granice
 • Powołanie rady nadzorczej
 • Zwołanie rady nadzorczej
 • Porządek obrad rady nadzorczej
 • Uchwała zarządu / rady nadzorczej
 • Protokół zarządu / rady nadzorczej
 • Głos rozstrzygający
 • Wynagrodzenie rady nadzorczej
 • Umowy zawierane przez spółkę z członkami zarządu

Uczestnicy webinarium będą mogli zgłosić prelegentowi dodatkowe pytania czy wątpliwości przed webinarium. Zależy nam, żeby żadne z Państwa pytań nie pozostało bez odpowiedzi!

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik, doświadczony przewodniczący rad nadzorczych i walnych zgromadzeń. Ekspert prawa spółek i corporate governance. Członek Honorowy Giełdy Papierów Wartościowych. Osobowość Rynku Kapitałowego (?Parkiet?). Człowiek Corporate Governance (2015). Autor podręczników Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2008, 2016. Prowadzi blog ?Andrzej S. Nartowski o corporate governance? www.andrzejnartowski.pl

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 290 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.