webinar

Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

18 czerwca 2020 (czwartek) | godz. 10.00 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Partnerzy

Termin webinarium minął. Nowa edycja odbędzie się 30-go września 2020.

zgłoszenia: https://www.personalities.pl/webinar-personalities-wybor-rn-w-drodze-glosowania-oddzielnymi-grupami-2

Instytucja wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami budzi w praktyce nieporozumienia i konflikty, bywa także wykorzystywana w celach lub formach niezgodnych z prawem.

Celem webinarium jest wskazanie jak wykorzystywać tę instytucję w interesie uprawnionej mniejszości, oraz jakimi metodami posługują się spółki lub ich inwestorzy większościowi w celu przeciwdziałania stosowania tego środka obrony praw mniejszości.

Omówienie przepisów zostanie wsparte wieloma ilustracjami przykładów prawidłowego i nieprawidłowego traktowania tej instytucji w praktyce polskiego rynku.

Webinarium jest adresowane do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, kancelarii prawnych, zarządów i rad nadzorczych spółek akcyjnych oraz specjalistów ich obsługi organizacyjnej i prawnej.

Program

 • Sytuacje konfliktowe w akcjonariacie spółki i sposoby ich przezwyciężania
 • Warunki realizacji wniosku o wybór rady nadzorczej przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 • Praktykowane formy przeciwdziałania wyborowi rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 • Praktykowane formy obrony spółki na wypadek wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 • Warunki utworzenia grupy wybierającej członka rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 • Jak przebiega wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami?
 • Konsekwencje wyboru członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami dla pozostałych członków rady: zasada i wyjątki
 • Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami a bieg kadencji rady
 • Warunki głosowania przez walne zgromadzenie w celu obsadzenia mandatów nieobsadzonych w drodze wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami
 • Delegowanie przez grupę jednego z wybranych przez nią członków rady do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru i szczególne uprawnienia delegowanego
 • Wynagrodzenie członka rady delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru
 • Stałe indywidualne wykonywanie nadzoru a zakaz konkurencji
 • Czy możliwe jest wyłączenie w spółce prawa akcjonariuszy do wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami?
 • Czy grupa, która dokonała wyboru członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, może odwołać wybranego przez siebie członka rady i obsadzić jego mandat inną osobą?

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik, doświadczony przewodniczący rad nadzorczych i walnych zgromadzeń. Ekspert prawa spółek i corporate governance. Członek Honorowy Giełdy Papierów Wartościowych. Osobowość Rynku Kapitałowego (?Parkiet?). Człowiek Corporate Governance (2015). Autor podręczników Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2008, 2016. Prowadzi blog ?Andrzej S. Nartowski o corporate governance? www.andrzejnartowski.pl

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 290 PLN + 23% VAT

  Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.