webinar

Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

30 września 2020 | godz. 10.00 - 12.00

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Partnerzy

Instytucja wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami budzi w praktyce nieporozumienia i konflikty, bywa także wykorzystywana w celach lub formach niezgodnych z prawem.

Celem webinarium jest wskazanie jak wykorzystywać tę instytucję w interesie uprawnionej mniejszości, oraz jakimi metodami posługują się spółki lub ich inwestorzy większościowi w celu przeciwdziałania stosowania tego środka obrony praw mniejszości.

Omówienie przepisów zostanie wsparte wieloma ilustracjami przykładów prawidłowego i nieprawidłowego traktowania tej instytucji w praktyce polskiego rynku.

Webinarium jest adresowane do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, kancelarii prawnych, zarządów i rad nadzorczych spółek akcyjnych oraz specjalistów ich obsługi organizacyjnej i prawnej.

Tutaj mogą Państwo odtworzyć bezpłatny fragment poprzedniej edycji tego webinarium.

Program

 • Sytuacje konfliktowe w akcjonariacie spółki i sposoby ich przezwyciężania
 • Warunki realizacji wniosku o wybór rady nadzorczej przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 • Praktykowane formy przeciwdziałania wyborowi rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 • Praktykowane formy obrony spółki na wypadek wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 • Warunki utworzenia grupy wybierającej członka rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 • Jak przebiega wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami?
 • Konsekwencje wyboru członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami dla pozostałych członków rady: zasada i wyjątki
 • Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami a bieg kadencji rady
 • Warunki głosowania przez walne zgromadzenie w celu obsadzenia mandatów nieobsadzonych w drodze wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami
 • Delegowanie przez grupę jednego z wybranych przez nią członków rady do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru i szczególne uprawnienia delegowanego
 • Wynagrodzenie członka rady delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru
 • Stałe indywidualne wykonywanie nadzoru a zakaz konkurencji
 • Czy możliwe jest wyłączenie w spółce prawa akcjonariuszy do wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami?
 • Czy grupa, która dokonała wyboru członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, może odwołać wybranego przez siebie członka rady i obsadzić jego mandat inną osobą?

Prelegenci

Andrzej S. Nartowski

Prawnik, doświadczony przewodniczący rad nadzorczych i walnych zgromadzeń. Ekspert prawa spółek i corporate governance. Członek Honorowy Giełdy Papierów Wartościowych. Osobowość Rynku Kapitałowego (?Parkiet?). Człowiek Corporate Governance (2015). Autor podręczników Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2008, 2016. Prowadzi blog ?Andrzej S. Nartowski o corporate governance? www.andrzejnartowski.pl

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby: 290 PLN + 23% VAT

  Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.