warsztat

Sztuka wystąpień publicznych

16 grudnia 2022 | Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Sztuka wystąpień publicznych
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Zapraszam Państwa do udziału w bodajże najbardziej popularnym szkoleniu w naszym portfolio - poświęconym wystąpieniom publicznym. Prowadzi go Iwona Rulewicz, aktorka i doświadczony trener. Zawsze otrzymująca najwyższe noty w ankietach oceniających jej szkolenia. Warsztat ten cieszy się także sporą popularnością w formule in-house: zorganizowany wyłącznie dla pracowników Państwa firmy / instytucji. Często wtedy program rozbudowany jest do dwóch dni.

Techniki ćwiczone podczas warsztatu z pewnością przydadzą się nie tylko podczas publicznego przemawiania przed dużymi audytoriami ale też przy prowadzeniu prezentacji dla klientów czy współpracowników oraz w trakcie negocjacji. Liczba uczestników warsztatu ograniczona jest tylko do 8 osób, zatem każdy z nich będzie mógł liczyć na indywidualne podejście: analizę przygotowanych prezentacji i nagrań video (dwukrotnie!). Każda zgłoszona do udziału w naszym warsztacie osoba dostanie specjalny list od Iwony Rulewicz ze wskazówkami, jak się do warsztatu przygotować. Mogą też Państwo liczyć na feedback po zakończeniu zajęć.

Zapraszamy!

Program

program

9.00 - 13.00 Sesja pierwsza:

 • Mowa ciała:
  • kontakt wzrokowy
  • postawy fizyczne
  • gestykulacja
 • Efektywne posługiwanie się głosem:
  • prawidłowy oddech
  • właściwa emisja
  • dykcja
  • ABC technik interpretacyjnych
 • Budowa prezentacji. Praca indywidualna nad przygotowaniem krótkiej prezentacji
 • Nagranie prezentacji kamerą video
 • Oglądanie, omówienie, interpretacja prezentacji. Informacje zwrotne.

13.00 - 13.45 obiad

13.45 - 17.00 Sesja druga:

 • Techniki zaangażowania audytorium
 • Praca indywidualna nad prezentacją
 • Dodanie 5 "haków" i 5 technik interpretacyjnych
 • Nagranie prezentacji kamerą video
 • Analiza nagrania i informacje zwrotne.

Prelegenci

wystapienia-publiczne-rulewicz-szkolenie-personalitiesIWONA RULEWICZ

W roku 1982 ukończyła z wyróżnieniem Wydział Aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Przez kilkanaście lat pracy aktorskiej występowała w teatrach: Współczesnym w Szczecinie (1982-1986), Polskim w Warszawie (1986-1990), Północnym Centrum Sztuki w Warszawie (1990-1992), w Teatrze Janusza Wiśniewskiego (1991 -1993) Dramatycznym (1993-1994), English Theater Company, Teatrze na Kresach, Na Woli, Komedii, Teatrze Polonii u Krystyny Jandy, Teatrze Capitol (obecnie). Na swym koncie ma ok. 30 ról filmowych oraz setki ról dubbingowych. Uczy ponadto emisji głosu, dykcji, impostacji oraz technik interpretacyjnych. Od 2001 roku równolegle z pracą aktorską zajmuje się pracą trenerską. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, retoryki oraz głosu. W ciągu 14 lat pracy trenerskiej szkoliła zarządy i pracowników między innymi w: Masterfoods, Unilever, Nestle, Deloitte, PwC, Pramerica, Colgate, Philip Morris, PKO BP, Raiffeisen Bank, Paribas Polska, Animex, Paroc, SAP, Wierzbowski Eversheds, ICI, LU, Okocim, Danone, Mars , Citi Bank, Liberty Direct, Avon, SJ Johnson, Orlen, Goodyear, Nestle Purina, Royal Canine, Hills, Eurocash, Jeronimo Martins, Żywiec Zdrój, Novartis, Pfizer, Citroen, Peugeot, Avon, Roche, Trevica, MEC, Carlsberg, Nepentes, Medtronic, Polpharma, Boiron, Roche czy Pfizer.

Ostatnio Iwonę Rulewicz można oglądać w serialu "Ranczo", sztuce "Listy Chopina"

Warunki udziału

Koszt udziału:

 • Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1250 zł + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres biuro@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto podane na fakturze. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.