warsztat

Sztuka wystąpień publicznych | poziom zaawansowany

20-21 czerwca 2024 r. | Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-housezapytanie o warsztat w formule in-house:
warsztat Sztuka wystąpień publicznych | poziom zaawansowany
Udział w warsztacie może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania warsztatu: 20 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
 2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. udostępnione dane nie będą profilowane,
 6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Szanowni Państwo,

nasze warsztaty "Sztuka wystąpień publicznych" cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, dlatego proponujemy Państwu dalszy rozwój w tym obszarze: poziom zaawansowany realizowany w formule stacjonarnej, dwudniowej. Ofertę kierujemy nie tylko do tych z Państwa, którzy uczestniczyli w naszych warsztatach z Iwoną Rulewicz, ale także do Państwa, którzy dobrze się czują jako występujący przed publicznością a chcieliby doszlifować i rozwinąć swoje umiejętności.

Program

zajęcia każdego dnia trwają od godz. 9.00 do 17.00

 

 • Trema

Pewnie każdy mówca doświadczył jej „destrukcyjnego” działania. Nie można się jej pozbyć, ale można zminimalizować jej skutki. Uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie sobie z nią radzić i w jaki sposób z niej korzystać, aby zwiększyć swą motywację i energię.

 

 •  Oddech

Oddech to najskuteczniejszy sposób, aby zminimalizować stres przed wystąpieniem. Uczestnicy poznają i przećwiczą różne rodzaje oddechu (oddech uspakajający, podnoszący poziom energii, oddech relaksujący, oddech harmonizujący, oddech energetyzujący).

 

 •  Trójkąt Arystotelesa

Ponad 2,5 tys. lat temu Arystoteles stworzył idealny model wystąpienia nazwany później „trójkątem Arystotelesa”. Na doskonałe wystąpienie składają się trzy wartości : Etos, Patos i Logos.

 

 •  Przepis na dobre wystąpienie

Aby stworzyć dobrą prezentację warto poznać dobrą sprawdzoną „receptę”. W tym module uczestnicy poznają i przećwiczą „przepis” na dobre wystąpienie. Krok po kroku dowiedzą się jak stworzyć wystąpienie: od czego zacząć, kiedy dodać slajdy, co przewidzieć (m.in. pytania od audytorium) i jak ćwiczyć, aby wystąpienie skończyło się sukcesem i zapadło w pamięć widzów.

 

 •  Struktury wypowiedzi

Porządek, ład i logika wypowiedzi to cechy, które publiczność lubi i ceni. W tym module uczestnicy poznają różne struktury wypowiedzi i będą mogli wybrać i zastosować jedną z nich, aby uporządkować informacje w swoim wystąpieniu.

 

 • Techniki retoryczne

Świadomy mówca wplata w swoją wypowiedź techniki retoryczne

  • aby przyciągnąć i przytrzymać uwagę i skupienie audytorium,
  • aby uatrakcyjnić swój przekaz,
  • aby jego wypowiedź przybrała formę „dialogu” z publicznością, a nie była monotonnym monologiem bądź „agresywnym atakiem” informacji, faktów, cyfr i danych .

Środki retoryczne należy dobierać do audytorium i do tematu. Faktem jest, że po ich użyciu, bądź ich braku, możemy ocenić poziom mówcy. Im lepszy mówca tym śmielej i chętniej sięga po te techniki. Uczestnicy przypomną sobie techniki, które poznali na kursie podstawowym, a ponadto poznają szereg nowych, by zwiększyć swój profesjonalizm. Będą mogli „na gorąco” wprowadzić je do swych wystąpień, oceniając ich skuteczność i „siłę rażenia”.

 

 •  Wstęp i zakończenie

W pierwszych minutach naszego wystąpienia publiczność decyduje, czy poświęci nam swoją uwagę i będzie nas dalej słuchać. W tej części uczestnicy dowiedzą się jak stworzyć doskonały, kreatywny, przyciągający wstęp. Wrażenie jakie wynoszą widzowie po naszym wystąpieniu kształtowane jest w dużym stopniu na podstawie tego jak zakończymy prezentacje, wystąpienie. Przedstawione zostaną w tym module techniki, skuteczne tricki, wyrafinowane sposoby na efektywne i efektowne zamknięcie wystąpienia.

 

 •   Język ciała -poziom zaawansowany

Przedstawione i omówione zostaną prawidłowe gesty, postawy, pozycje rąk, nóg, właściwy ruch, mimika i kontakt wzrokowy. Każdy uczestnik zostanie nagrany na video i otrzyma informacje zwrotne w jaki sposób ulepszyć i wzmocnić przekaz niewerbalny. Aby wyeliminować błąd należy go najpierw zauważyć. Nagrania video pozwalają uczestnikom spojrzeć na siebie „z boku”, poznać swoje mocne i słabe strony, a następnie rozpocząć prace nad eliminacją błędów lub doskonaleniem swych silnych stron.

 

 •  Relacja z wymagającym audytorium

Uczestnicy dowiedzą się jak „czytać” swoje audytorium i w jaki sposób radzić sobie z oznakami sprzeciwu, niechęci, zmęczenia i nudy. Przed każdym wystąpieniem mówca powinien dokonać analizy audytorium. Kim są? Dlaczego się tam znajdą? Jakie są ich cele, potrzeby, nadzieje, obawy? Jak dużo wiedzą na temat, o którym będzie mowa? Jaką strategię przyjąć w konstrukcji wystąpienia? Odpowiedzi na te pytania uchronią mówcę przed prezentowaniem rzeczy nieistotnych, za bardzo skomplikowanych bądź zupełnie nieprzydatnych. A nakierują na prezentowanie tematu pod kątem potrzeb i zainteresowania audytorium. Ponadto porozmawiamy o sposobach radzenia sobie z trudną, przeszkadzającą, irytującą widownią. W module tym przećwiczymy również sposoby radzenia sobie z trudnymi, niewygodnymi pytaniami. Pytania te będą dotyczyły zagadnień, których nie znamy bądź nie związanych z naszym tematem. Pytań, na których odpowiedź wymagałaby ujawnienia informacji poufnych, czy pytań zbyt szczegółowych.

 

 •  Efektywne użycie głosu

Kanał wokalny jest niezwykle ważnym narzędziem w komunikacji. Głos nie przekazuje faktów czy idei, przekazuje uczucia: nadzieję, strach, akceptacje, lekceważenie, radość, cierpienie, irytację, gniew, podziw, entuzjazm. Głos przenosi emocje, którymi można „zarazić”, świadomie lub nieświadomie, celowo lub niecelowo swoich słuchaczy. Głosem można kształtować i kierować emocjami innych! Podczas szkolenia uczestnicy będą poznawać tajniki prawidłowego i efektywnego użycia głosu. Skupimy się na następujących aspektach:

  • nauka prawidłowego przeponowo żebrowego oddechu
  • poznanie rezonatorów dźwięku i praktyczna nauka wykorzystania ich w mówieniu
  • podstawy poprawnej artykulacji
  • zasady logicznego akcentowania
  • poznanie technik głosowych wzbudzających zaciekawienie słuchających (modulacja, intonacja, pauzy, ”kolorowanie”, „staccato”, „legato”, kropki na końcu frazy).

 •  Po ukończonym szkoleniu, każdy uczestnik będzie wiedzieć:
  • jakimi sposobami i technikami można wzmocnić atrakcyjność i siłę swych argumentów
  • jak znaleźć i uwypuklić najważniejsze treści (kluczowe słowa, idee, pomysły, rozwiązania)
  • jak ćwiczyć oddech, aby swobodnie kontrolować frazę wypowiedzi
  • jak wzmocnić, poszerzyć i ćwiczyć głos, aby stał się posłusznym i uległym instrumentem

 •  Indywidualne informacje zwrotne

Pod koniec drugiego dnia szkolenia odbędzie się sesja indywidualnych spotkań podczas których zostaną omówione dobre i złe strony każdego uczestnika. Nie ze wszystkimi złymi nawykami „wygrywamy” podczas dwudniowej pracy szkoleniowej, dlatego też uczestnicy otrzymają rady i wskazówki jak dalej pracować, aby się ich skutecznie pozbyć. Natomiast dobre strony zostaną również na tej sesji omówione i każdy uczestnik będzie wiedział jak je dalej pozytywnie rozwijać.

Prelegenci

Iwona Rulewicz

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Przez kilkanaście lat pracy aktorskiej występowała w teatrach: Współczesnym w Szczecinie (1982-1986), Polskim w Warszawie (1986-1990), Północnym Centrum Sztuki w Warszawie (1990-1992), w Teatrze Janusza Wiśniewskiego (1991 -1993), Dramatycznym (1993-1994), English Theater Company, Teatrze na Kresach, Teatrze na Woli, Komedii, Teatrze Polonia. Na swym koncie ma ok. 30 ról filmowych oraz setki ról dubbingowych. Od 2001 roku równolegle z pracą aktorską zajmuje się pracą szkoleniową. Uczy emisji, dykcji, impostacji oraz technik interpretacyjnych. Specjalizuje się w treningach z zakresu prezentacji, komunikacji, retoryki oraz głosu. W ciągu kilkunastu lat pracy trenerskiej szkoliła pracowników dziesiątek firm. Można ją oglądać w serialu „Ranczo”.

 

Warunki udziału

 • Koszt udziału jednej osoby w 2-dniowym warsztacie: 1 990 zł + 23% VAT

Powyższa kwota zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Podczas warsztatu do dyspozycji uczestników jest poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiady w restauracji hotelowej. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 5 dni roboczych przed datą warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.com.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztaut pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.